• Посилання скопійовано

Як проводитимуть аудит пожежної та техногенної безпеки: проєкт порядку

Визначено організацію та механізм проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки шляхом аналізу стану діяльності СГД або іншої юрособи з метою виявлення, запобігання та усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки

Як проводитимуть аудит пожежної та техногенної безпеки: проєкт порядку

СПО профспілок оприлюднило для обговорення проєкт Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки».

Цей Порядок визначає механізм організації та проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки (далі – аудит). Аудит здійснюється відповідно до вимог статті 46-1 Кодексу цивільного захисту України з метою виявлення, запобігання та усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, шляхом аналізу стану діяльності суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи.

Основними завданнями аудиту є:

1) проведення аналізу:

 • наявності (відповідності) організаційно-розпорядчих, проєктних та технічних документів із питань пожежної та техногенної безпеки;
 • навчання персоналу (працівників) правилам пожежної та техногенної безпеки;
 • виконання інших заходів, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативними і нормативно-правовими актами з питань пожежної та техногенної безпеки;

2) проведення огляду (обстеження) об’єкта аудиту щодо його відповідності вимогам законодавства, нормативним та нормативно-правовим актам у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Аудит проводитимуть організації незалежно від форми власності, які внесено до реєстру організацій, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки (далі – Організація, що проводить аудит).

Для проведення аудиту Організаціями, що проводять аудит, залучаються (у тому числі відповідно до цивільно-правових договорів) експерти у сфері пожежної та техногенної безпеки (далі – експерти), які отримали кваліфікаційний сертифікат відповідної категорії, що підтверджує право на проведення аудиту суб’єктів з відповідним ступенем ризику від провадження господарської діяльності.

Аудит проводиться відповідно до цивільно-правового договору, укладеного між Організацією, що проводить аудит, та суб’єктом аудиту або уповноваженою ним особою відповідно до законодавства, за письмовим зверненням суб’єкта аудиту.

Аудит складатиметься з таких етапів:

1) підготовчого, що має включати:

 • ознайомлення з діяльністю суб’єкта аудиту;
 • попереднє вивчення об’єкта аудиту, у тому числі його об’ємнопланувальних та конструктивних рішень, характеристик (загальна площа, кількість поверхів, наявність горищ, підземних та підвальних приміщень, кількість робочих місць та відвідувачів, клас наслідків (відповідальності),
 • ступінь вогнестійкості, ступінь ризику суб’єкта аудиту, системи (засоби) протипожежного захисту, автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та інші системи, які не входять до їх складу, але з ними функціонально пов’язані, зовнішнє (внутрішнє) протипожежне водопостачання, вогнезахист конструкцій та блискавкозахист тощо);
 • проведення аналізу наявної в суб’єкта аудиту проєктної та технічної документації, організаційно-розпорядчих та інших документів із питань пожежної та техногенної безпеки;
 • складення плану проведення аудиту, що повинен включати поетапні заходи з детальним їх описом і термінами проведення та необхідними ресурсами, який затверджується керівником Організації, що проводить аудит, і погоджується із суб’єктом аудиту або уповноваженою ним особою;

2) основного, що має включати:

 • опитування та співбесіди з персоналом (працівниками);
 • розгляд організаційно-розпорядчих, проєктних та технічних документів із питань пожежної та техногенної безпеки;
 • аналіз діяльності суб’єкта аудиту;
 • обстеження(огляд)об’єкта аудиту, у тому числі із застосуванням засобів вимірювальної техніки та обладнання.

3) заключного, що має включати:

 • узагальнення та аналіз інформації і матеріалів, отриманих під час проведення аудиту;
 • підготовку та вручення акта, складеного за результатами проведення аудиту, типова форма якого затверджується МВС.

За результатом проведення аудиту Організація, що його проводить, надає суб’єкту аудиту рекомендації щодо першочерговості, методів та засобів усунення виявлених порушень вимог законодавства, інших нормативних та нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, якщо це визначено цивільно-правовим договором.

Проведення аудиту не тягнутиме за собою застосування санкцій та/або інших заходів реагування.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»