Главная Все новости Упрощенная система Общие положения

Нужно зарегистрировать книгу учета доходов и расходов: можно ли отправить в ГФС по почте?

Представление книги учета доходов (книги учета доходов и расходов) в ГФС путем направления средствами почтовой связи законодательством не предусмотрено

ДФС у Луганській області поінформувала, що порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість (далі – Порядок), затверджено наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. №579 (далі – наказ №579).

Згідно з п. 2 Порядку книга обліку доходів (далі – Книга обліку) ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді. У разі ведення Книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги обліку, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса. Книга обліку прошнурована та пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою (п. 3 Порядку).

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 8 Закону України від 06.09.2012 р. №5203 «Про адміністративні послуги» з метою забезпечення платників податків повною та достовірною інформацією про адміністративні послуги наказом ДФСУ від 13.01.2015 р. №7 «Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг» (зі змінами) затверджено Інформаційну картку адміністративної послуги №17-01 «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку» (далі – Інформаційна картка).

Інформаційною карткою встановлено, що надання цієї адміністративної послуги регламентується ПКУ та наказом №579 (розділ II).

Розділом III «Умови отримання адміністративної послуги» Інформаційної картки визначено порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, згідно з яким Книга подається особисто платником податку або уповноваженою особою до контролюючого органу за основним місцем обліку. Строк надання адміністративної послуги складає 1 робочий день. При цьому єдиний спосіб отримання результату адміністративної послуги полягає в тому, що Книга обліку видається безпосередньо в контролюючому органі платнику податків або уповноваженій на це особі.

Таким чином, подання книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) до контролюючого органу шляхом надсилання засобами поштового зв’язку законодавством не передбачено.

 

Від редакції: Наразі зареєструвати книгу обліку доходів чи доходів та витрат можна тільки в паперовому вигляді.

***

Читайте також:

Джерело
ГФС в Луганской области
Рубрика:
Упрощенная система / Общие положения
Теги:
Единый налог , ГФСУ

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме