Важливі теми
 • Скопійовано

Декларація ФОПа на ЄП групи 4 на 2022 рік: як заповнити та подати?

До 21 лютого 2022 року включно ФОПи на ЄП групи 4 мають подати декларацію на 2022 рік. Розгляньмо особливості її заповнення та подання

Декларація ФОПа на ЄП групи 4 на 2022 рік: як заповнити та подати?

Форма декларації

Форму декларації платників ЄП групи 4 затверджено Наказом №578.

Вона містить:

 • Заголовну частину, в якій наводять загальну інформацію про ФОПа, тип декларації та період її подання;
 • Розрахункову частину для юросіб;
 • Розрахункову частину для ФОПів.

Разом із декларацією можуть подавати:

 • Додаток 1 — відомості про наявність земельних ділянок;
 • Додаток 2 — відомості про суми нарахованого доходу та суми нарахованого ЄСВ.

Порядку складання декларації не затверджено. Тож її доводиться складати з огляду на назви граф та рядків, а також спираючись на роз’яснення від податківців.

Наприклад, зрозуміло, що розрахункову частину для юросіб ФОП не заповнює. А також є особливості заповнення декларації у разі її подання:

 • уперше (в разі переходу з іншої системи оподаткування на ЄП групи 4);
 • усі наступні рази після першого подання декларації.

 

Основні відмінності у складанні першої та наступних декларацій

Згідно з нормами ПКУ ФОПи на ЄП групи 4 подають органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем податкового обліку) звітність з ЄП групи 4 у таких випадках (пп. 298.8.1 ПКУ):

1) під час переходу на ЄП групи 4 з іншої системи оподаткування (з розрахунком податку за період з дати переходу до кінця року) — протягом 20 календарних днів з дня подання відповідної заяви (заяву згідно з пп. 298.1.4 і 298.1.5 ПКУ подають не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу);

2) для щорічного підтвердження перебування на ЄП групи 4 (з розрахунком податку на поточний рік) — не пізніше 20 лютого поточного року.

Аби зрозуміти відмінності у складанні першої і наступних декларацій, варто переглянути примітки:

 • «2» та «3» до реквізитів «Тип декларації» та «Довідково» шапки декларації;
 • «*» до рядка 14, «**» до рядка 15 та «***» до рядка 16 Розрахункової частини декларації для ФОПа.

З урахуванням пп. 298.8.1 ПКУ і тексту наведених приміток відмінності у заповненні першої і наступних декларацій полягають у нижченаведеному.

 

Декларація платника ЄП групи 4, що її ФОП подає вперше

У рядку 1 загальної частини податкової декларації ставлять три позначки одночасно: «Загальна», «Звітна», «Довідково».

Заповнюється Розрахункова частина декларації для ФОПа — зокрема, рядок 12 і відповідні підрядки 12.1 тощо та рядок 14 (в якому зазначають суму ЄП, нараховану наперед на поточний рік).

Водночас заповнюють і подають додаток 1 (відомість про наявність земельних ділянок) того самого типу.

Додаток 2 (щодо нарахування ЄСВ) не подають. Це прямо зазначено у примітці до декларації. Таким чином, у цій декларації буде визначено наперед (до кінця звітного року) лише податкове зобов’язання з ЄП.

Приклад  Якщо ФОП перейшов на сплату ЄП групи 4 з початку 2022 року, він складає першу декларацію, зазначаючи в ній суму ЄП групи 4, яку слід сплатити за весь 2022 рік.

Якщо ж він перейде на ЄП групи 4, приміром, з другого кварталу 2022 р., то складатиме декларацію, зазначаючи в ній суму ЄП групи 4, яку слід сплатити з другого кварталу 2022 року до кінця 2022 року.

 

Усі наступні декларації, що їх ФОП подаватиме на ЄП групи 4 після подання першої декларації

Фактично це річні декларації, в яких зазначають як дані на поточний рік, так і показники діяльності за минулий рік (за наявності). Наприклад, якщо ФОП у 2021 році був платником ЄП групи 4 і планує бути таким платником і 2022 року, він подає саме таку декларацію. Розгляньмо особливості її складання.

У рядку 1 загальної частини податкової декларації ставлять дві позначки одночасно — «Загальна» і «Звітна».

Заповнюється Розрахункова частина декларації для ФОПа:

 • рядок 12 і відповідні підрядки 12.1 тощо, рядок 13 (роблять розрахунок сум ЄП на поточний рік);
 • рядок 14 (в якому зазначають загальну суму ЄП, нараховану наперед на поточний рік);
 • рядок 15 (в якому наводять суму ЄП, нараховану за минулий рік, — фактично це сума нарахованого ЄП, зазначена в рядку 14 декларації минулого року);
 • рядок 16 (наводять суму ЄСВ, нараховану за минулий рік, згідно з даними додатка 2 до цієї декларації).

Заповнюють і подають разом із декларацією:

 • додаток 1 (відомість про наявність земельних ділянок, на поточний рік);
 • додаток 2 (щодо нарахування ЄСВ за минулий рік, окрім випадку, якщо ФОП згідно із законом може не сплачувати ЄСВ).

Тобто таку декларацію надалі подаватимуть щороку, аби підтвердити право перебування у групі 4 платників ЄП. І в цій декларації зазначають суму ЄСВ, яку треба сплатити за минулий рік. А ось ЄП зазначають і за минулий, і за поточний рік.

 

На що ще треба звернути увагу!

Порядковий номер за рік. У примітці до цього рядка заголовної частини декларації зазначено, що тут ставлять номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

Подаючи вперше звітну декларацію за 2022 рік, тут ставлять «1».

Тип декларації. Позначаємо «Х» навпроти назви відповідної декларації. Про заповнення цього реквізиту ми вже сказали вище.

За ____ рік. Подаючи декларацію за 2022 рік, ставимо в цьому рядку «2022».

 

Розрахункова частина декларації для ФОПів

У Розрахунковій частині виокремлено рядки для різних категорій земель: рілля (ряд. 12.1), сіножаті (12.2), пасовища (12.3), багаторічні насадження (12.4) і землі водного фонду (13). У примітці 12 до цих рядків категорій земель пояснено, що інформацію стосовно кожної категорії заповнюють одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (тепер — КАТОТТГ).

Але у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (КАТОТТГ) з різною НГО кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 збільшується. Наприклад, якщо за одним КОАТУУ (КАТОТТГ) є ділянки ріллі з п’ятьма різними НГО, потрібно буде заповнити 5 рядків 1.1.

 

Площа земельної ділянки (ряд. 3)

Визначають у гектарах, із чотирма десятковими знаками після коми. Як сказано у примітці 10 до цього рядка, площа має дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 відомості (додатка 1) до цієї декларації.

 

НГО одиниці площі земельної ділянки (гр. 4)

Базою оподаткування ЄП групи 4 є НГО 1 га сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ст. 289 ПКУ (п. 292-1.2 ПКУ). Водночас відповідно до п. 5 підр. 8 розд. ХХ ПКУ для нарахування ЄП групи 4 коефіцієнт індексації НГО сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) за 2015 та 2017 — 2022 роки дорівнює 1. Тобто для розрахунку податку за сільгоспугіддя за 2022 рік слід брати коефіцієнт індексації 1.

Базою оподаткування ЄП групи 4 для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є НГО ріллі в АРК або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ (п. 292-1.2 ПКУ). НГО ріллі в АРК або в області наведено в додатку 1 до Порядку №262.

 

Індексація земель водного фонду
Щодо індексації в п. 5 підр. 8 розд. ХХ ПКУ зазначено, що для індексації земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) коефіцієнт 1 застосовується за 2015 та 2017 — 2020 роки. Тобто для 2021 року коефіцієнт 1 уже не застосовується, а слід брати коефіцієнт індексації, визначений відповідно до порядку, встановленого ПКУ. Такий порядок наведено в ст. 289 ПКУ. За інформацією листа Держгеокадарстру від 11.01.2022 р. №6-28-0.222-275/2-22, коефіцієнт індексації станом на 01.01.2022 р. — 1,1. Таким чином, для заповнення графи 4 декларації за 2022 рік потрібно взяти НГО для відповідної області з Порядку №262 і помножити на 1,1.

 

Ставка податку (гр. 5)

Ставки ЄП для групи 4 установлені п. 293.9 ПКУ.

У 2022 році з’явилася нова ставка 50%, згідно з пп. 293.9.7 ПКУ. Ця ставка стосується сільгоспугідь, на яких розташовані будівлі, споруди сільгосптоваровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до підкласу «Будівлі для птахівництва» (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, або для сільгоспугідь, які використовуються для обслуговування таких будівель, споруд, з урахуванням даних ДЗК.

 

Річна сума податку (гр. 6)

Перемножуємо площу (гр. 3) на НГО (гр. 4) і на ставку (гр. 5).

 

Розподіл річної суми за кварталами (гр. 7 — гр. 10)

По 10% річної суми (значення в гр. 6 х 10%) записуємо в гр. 7 (І квартал) і гр. 8 (ІІ квартал). 50% річної суми (значення в гр. 6 х 50%) — у гр. 9 (ІІІ квартал). 30% річної суми (значення в гр. 6 х 30%) — у гр. 10. Подібний відсоток розподілу передбачено пп. 295.9.2 ПКУ.

 

Рядок 14 «Нараховано єдиного податку ФОП на поточний 2022 рік, усього (сума р. 12, 13 к. 6)»

У цьому рядку підсумовуємо за графами від 6 до 10 загальну суму нарахованого податку.

 

Рядок 15 «Сума єдиного податку, самостійно нарахована за звітний (податковий) період»

Якщо ФОП був платником ЄП групи 4 у минулому, 2021, році, то в цьому рядку відображає загальну суму ЄП, нараховану торік. Тобто це сума ЄП, відображена в графі 6 рядка 14 декларації за 2021 рік (чи за менший період 2021 року, якщо ФОП був платником ЄП групи 4 не з початку року).

Але цей рядок ФОП не заповнює, якщо він торік не був на ЄП групи 4 і став платником ЄП групи 4 з початку 2022 року. Тобто у першій «довідковій» декларації цей рядок порожній.

 

Рядок 16 «Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатка 2)»

Якщо ФОП був платником ЄП групи 4 у минулому, 2021, році, то в цьому рядку відображає загальну суму ЄСВ, нараховану за 2021 рік, за даними додатка 2.

Але якщо ФОП звільнений від сплати ЄСВ, він додаток 2 може не заповнювати та, як наслідок, не заповнювати рядок 16.

Цей рядок не заповнює також ФОП, який торік не був платником ЄП групи 4 і став платником ЄП групи 4 з початку 2022 року. Тобто у першій «довідковій» декларації цей рядок порожній і додатка 2 немає.

 

«До декларації додаються:»

У цьому розділі, наприкінці декларації, ставимо позначку «Х» навпроти додатків, які подаються з декларацією — додатки 1, 2.

Якщо ж до декларації додається доповнення у довільній формі (згідно із п. 46.4 ПКУ), то про нього треба зазначити у рядку вище.

 

Додаток 1 «Відомості про наявність земельних ділянок»

У цьому додатку зазначають дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю) (див. пп. 298.8.1 ПКУ).

Заповнення «шапки» додатка 1:

«Порядковий номер декларації» — наводять номер декларації, до якої додаються відомості;

«Додаток №» — якщо до декларації додається одна відомість, тут ставлять «1», якщо дві, то одна з них буде «1», друга — «2». І так далі;

— Тип додатка — ставлять позначку «Х» у такому порядку, як і в декларації. Наприклад, якщо ФОП торік уже був на ЄП групи 4, то в 2022 році йому потрібно проставити «Х» одночасно в клітинках «Загальної» і «Звітної».

Заповнення таблиці додатка 1:

Категорія земельних ділянок (гр. 2). У додатку наведено окремі рядки для ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень і земель водного фонду;

Документи на право власності або користування (гр. 3 — гр 5). У графі 3 — номер документа на право користування, наприклад договору оренди тощо. Якщо номера немає, пишуть «б/н». Графа 4 — дата документа з графи 3. У графу 5 записують серію та номер документа, що підтверджує право власності (для держакта). Якщо це витяг з держреєстру, пишуть номер витягу;

Державна реєстрація. Гр. 6 — дата реєстрації у форматі (дд.мм.рррр). Гр. 7 — номер запису в держреєстрі;

Кадастровий номер земельної ділянки (гр. 8). Записують тільки за його наявності. Якщо номера немає, це поле залишають порожнім;

Місце розташування земельних ділянок. У графі 9 записують код регіону.  У графу 10 — код КОАТУУ (тепер — КАТОТТГ) за місцем розташування ділянок;

Площа земельної ділянки. Визначають у гектарах, з чотирма десятковими знаками після коми.

 

Коди регіонів
Раніше в ЗІР податкова наводила такі коди регіонів України (областей): 02 — Вінницька, 03 — Волинська, 04 — Дніпропетровська, 05 — Донецька, 06 — Житомирська, 07 — Закарпатська, 08 — Запорізька, 09 — Івано-Франківська, 10 — Київська, 11 — Кіровоградська, 12 — Луганська, 13 — Львівська, 14 — Миколаївська, 15 — Одеська, 16 — Полтавська, 17 — Рівненська, 18 — Сумська, 19 — Тернопільська, 20 — Харківська, 21 — Херсонська, 22 — Хмельницька, 23 — Черкаська, 24 — Чернівецька, 25 — Чернігівська, 26 — м. Київ.

 

Особливості заповнення додатка 2 стосовно сум нарахованого ЄСВ

У виносці «*» до цього додатка зазначається, що його не подають та не заповнюють платники ЄП групи 4 за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 ст. 4 Закону про ЄСВ, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе ЄСВ. Проте такі особи можуть подавати додаток 2 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тобто можуть не заповнювати та не подавати додаток 2 ФОПи, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони:

— отримують пенсію за віком або за вислугу років, або

— є особами з інвалідністю, або

— досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;

— мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом «Дія Сіті» в порядку та на умовах, передбачених Законом №1667, за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент «Дія Сіті») сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент «Дія Сіті») сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок.

 

Заповнення «шапки» додатка 2

Тип додатка — ставлять позначку «Х» у такому порядку, як і в декларації. Тобто ФОП проставляє «Х» одночасно в клітинках «Загальна» і «Звітна».

У розділах 1 — 3 ставлять реєстраційний номер облікової картки ФОПа або серію (за наявності) та номер паспорта, П. І. Б. ФОПа.

У розділі 4 зазначають податковий (звітний) період — рік.

Розділи 5 і 6 у разі подання річної декларації не заповнюють.

Розділ 7 — зазначають основний вид економічної діяльності, тобто код за КВЕД. Основний вид — це той, який першим зазначався у заяві про держреєстрацію ФОПа.

У розділі 8 записують період перебування ФОПа на ЄП групи 4 у звітному році. Наприклад, якщо ФОП перебував увесь 2021 рік, то тут запишуть: «з 01.01.2021 до 31.12.2021».

У рядку 8.1 зазначають код застрахованої особи — «6». Це код для ФОПів на ЄП усіх груп.

А от як заповнити ту частину додатка 2, у якій визначається сума ЄСВ до сплати, на жаль, немає ані чіткої інструкції, ані роз’яснень від податківців (навіть у ЗІР). Тому далі автор наводить лише власну позицію з цього питання.

Отже, у розділі 9 визначають суму нарахованого доходу ФОПа і суми нарахованого ЄСВ, за місяцями і всього за рік.

У графі 2 наводять самостійно визначену суму доходу, на яку нараховується ЄСВ, але не більше ніж максимальна величина.

 

Нагадаємо!
Мінімальна місячна сума доходу, на яку нараховується ЄСВ, становила з січня до листопада 2021 р. 6000 грн, у грудні 2021 р. — 6500 грн. А максимальна база нарахування ЄСВ у січні — листопаді становила 90000 грн, у грудні — 97500 грн. Ось у цих межах ФОП і має право самостійно обрати власну базу нарахування ЄСВ за кожен місяць 2021 року.

 

У графі 3 наводять розмір (по суті, ставку) ЄСВ — 22%.

У графі 4 розраховують суму ЄСВ, перемноживши показники в графах 2 і 3. Підсумкову річну суму ЄСВ переносять до графи 6 рядка 16 Розрахункової частини декларації для ФОПа.

Якщо в окремих місяцях ФОП був звільнений від сплати ЄСВ, то в графах 2 і 4 потрібно проставити «0,00». А в графі 3 — 22%.

 

Реєстрація платником ЄП групи 4

Відповідно до п. 299.1 ПКУ реєстрація платником ЄП здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників ЄП.

Платник ЄП групи 4 може отримати витяг із реєстру (див. п. 299.9 ПКУ). Для цього він подає податковій відповідний запит, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 16.07.2019 р. №308. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту для зареєстрованих платників і двох робочих днів для ФОПів, які вперше реєструються платниками ЄП групи 4.

Таким чином, після подання декларації і прийняття її податковою ФОП може подати наведений вище запит аби упевнитися, що реєстрація його платником єдиного податку групи 4 проведена (продовжена).

***

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/Фізособи — підприємці на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Фізособи — підприємці на єдиному податку»