Важливі теми
 • Скопійовано

Внесено зміни до форм заяв для реєстрації бізнесу

Міністерство юстиції внесло зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Внесено зміни до форм заяв для реєстрації бізнесу

Мін'юст наказом від 06.05.2016 р.  №1327/5 затвердив зміни до кількох форм заяв у сфері державної реєстрації юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції від 06.01.2016 р. №15/5, а саме до:

1) Заяви про держреєстрацію громадського формування, що не має статусу юрособи

Поле «Територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії» блоку «Відомості про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи» доповнено двома новими рядками.

2) Заяви про держреєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юрособи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі:

 - Поле «Зміна повного найменування громадського формування» блоку «Перелік змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі (необхідне відмітити і заповнити відповідні сторінки заяви)» перейменовано на «Зміна повного та/або скороченого найменування громадського формування»;

 - у блоці «Зміна повного найменування громадського формування»:

 • у назві блоку та полі «Відомості про рішення про зміну повного найменування громадського формування» слова «повного найменування» замінено словами «повного та/або скороченого найменування»;
 • доповнено блок новим полем такого змісту: «Скорочене найменування громадського формування" і 2 нові рядки;

3) Заяви про проведення держреєстрації змін до відомостей про фізособу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

 • назву заяви змінено на «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • у блоці «Перелік змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» слова «та фізичних осіб – підприємців» замінено словами «, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • у назвах полів «Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» блоку «Зміна відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи – підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» слова «юрособи» замінено словами «фізичної особи – підприємця».

4)  Заяви про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця 

У назвах полів «Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» блоку «Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи – підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо***» слова «юридичної особи» замінено словами «фізичної особи – підприємця».

5) Заяви про держреєстрацію змін до відомостей про юрособу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

- назву блоку «Перелік змін до установчих документів, щодо яких проводиться державна реєстрація» перейменовано на  «Перелік змін», а назву поля «Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)»  - «Зміна місцезнаходження юридичної особи»;

 - назву поля «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій)» доповнено словами «або зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа*»;

 - поля 9-10, 15 виключено;

 - доповнено блок новими полями:

 • 19 "Відомості щодо юридичної особи – правонаступника у разі виділу або відомості про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа у разі приєднання";
 • 20 "Інші зміни до установчих документів, які не пов’язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

 - назву блоку «Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)*» перейменовано на «Зміна місцезнаходження юридичної особи*»;

- назву блоку «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій)*» доповнено словами «, або зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа*»;

 - блоки 9-10, 15 виключити;

 - блок «Зміна відомостей про членів громадського формування*» після полів «Інші засоби зв’язку (адреса електронної пошти)» доповнено новими полями;

 - додано новий блок - 19 "Відомості щодо юридичної особи – правонаступника у разі виділу або відомості про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа у разі приєднання*".

6)  Заяви про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця: 

 - змінено назву на «Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням»;

- виключено блоки «Підстави для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (необхідне відмітити)» та «Відомості про особу, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця, указаної у судовому рішенні про оголошення фізичної особи – підприємця померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою».

7) Заяви про включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

 - змінено назву на «Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну               особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

-  у назвах полів «Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» блоку «Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи – підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» слова «юридичної особи» замінено словами «фізичної особи – підприємця».

8) Заяви про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації:

-  перейменовано на  «Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації»;

- у блоці «Підстава для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (необхідне відмітити)»  виключено поле «Судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи».

9) Назву Заяви про створення відокремленого підрозділу юридичної особи змінено на «Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи».

10) Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи:

- поля «Найменування юридичної особи англійською мовою або мовою національної меншини (за наявності)», «Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою або мовою національної меншини (за наявності)» блоку «Відомості про юридичну особу» доповнено зноскою:

«*** Для громадських об’єднань англійською мовою або мовою національної меншини викладається тільки власна назва.»;

- у полі «підрозділом громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, організація профспілки)» блоку «Відомості про те, що юридична особа є:» виключено слова «місцевий осередок громадського об’єднання,»;

- доповнити новим блоком - «Відомості про юридичну особу (юридичних осіб), правонаступником якої (яких) є юридична особа, утворена в результаті злиття, поділу, виділу, перетворення*"

11) Заяви про державну реєстрацію переходу юрособи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту:

- назву поля «перехід з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту» блоку «Перехід на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (необхідне вибрати)» доповнено словами «, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України»;

- у назві поля «перехід з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України» блоку «Перехід на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (необхідне вибрати)» виключено слова  «, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України»;

- виключено блок «До заяви додаються:».

12) Заяви про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:

 - перейменовано на назву «Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації»;

- доповнено новим блоком - «Відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо)"

13) Слова «за довіреністю» замінено словами «за довіреністю чи іншим документом, що підтверджує її повноваження» у заявах про держреєстрацію:

 • змін до відомостей про фізособу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
 • фізичної особи – підприємця,
 • змін до відомостей про юрособу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
 • включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням,
 • включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
 •  припинення юридичної особи в результаті її реорганізації,
 • створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

Окрім того, затверджено нові форми, а саме:

Наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування. Готується до друку в "Офіційному віснику України" у №38 (24.05.2016).

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Підприємництво

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Підприємництво»