Головна Усі новини Держрегулювання Інше

Уряд планує внести зміни до кількох постанов щодо безпечності та якості харчових продуктів

Планується упорядкувати видачу експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів

19 грудня 2019 року Мінекономрозвитку оприлюднило проект постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (завантажити). Його розроблено з метою:

  • упорядкування видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження;
  • упорядкування видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів,
  • вдосконалення порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

 

Які документи зазнають змін?

1. Постанова КМУ від 05.11.2008 р. № 978. У назві постанови та Порядку слова «експлуатаційного дозволу» замінять словами «експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів». У самому Порядку уточнюється, що він визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання територіальними органами Держпродспоживслужби експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) (далі- експлуатаційні дозволи): 

  • з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
  • з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів.

Відмова у видачі, переоформлення, анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону «Про дозвільну систему  у  сфері  господарської  діяльності». Внесення до ЄДР відомостей про видачу, переоформлення, анулювання експлуатаційних дозволів здійснюється відповідно до законодавства.

Експлуатаційний дозвіл видається оператору потужностей (об’єктів) на підставі перевірки відповідності його потужностей вимогам ветеринарно-санітарних заходів та дозволяє оператору потужностей (об’єктів) здійснювати господарську діяльність з переробки неїстівних продуктів тваринного походження або виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів.

Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про видачу (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу, подається суб’єктом господарювання (уповноваженою особою):

  • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора; 
  • в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

У заяві зазначаються найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДР або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

За вибором суб’єкта господарювання (уповноваженої ним особи) отримання оформлених результатів надання адміністративної послуги (у тому числі рішень про відмову в видачі експлуатаційного дозволу) здійснюється через центри надання адміністративних послуг, та/або надсилаються поштою, та/або в електронній формі.

 

2. Порядок видачі експлуатаційного дозволу, затверджений постановою КМУ від 11.11.2015 р. № 930.

Порядок доповнено нормою, згідно з якою відмова у видачі, переоформлення, анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Прийняття від оператора ринку (уповноваженої ним особи) заяви про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

У заяві зазначаються найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДР або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання оператора ринку, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу, подається суб’єктом господарювання (уповноваженою особою):

  • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора; 
  • в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

За видачу експлуатаційного дозволу, поновлення його дії справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до бюджету  та становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу. 

Видача експлуатаційного дозволу, поновлення його дії здійснюються протягом 2 робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати (адміністративного збору).

 

3. Постанова КМУ від 31.10.2018 р. № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

Уточнено назву Порядку, затвердженого цією постановою - Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, про побічні продукти тваринного походження, законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження

Дія цього Порядку та критеріїв поширюється на здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про побічні продукти тваринного походження, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Також визначено, що Акт категоризації потужності, за рішенням керівника територіального органу Держпродспоживслужби, оформляється в електронному та/або паперовому вигляді.

Очікується, що ця постанова набере  чинності з дня її опублікування (крім пункту 1 змін, затверджених цією постановою, які наберуть чинності одночасно із набранням чинності підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону «Про безпечність та гігієну кормів»).

Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Виробництво , Сільське господарство

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі