• Посилання скопійовано

Податкові наслідки списання зіпсованих товарів та операцій із вторсировиною

Підприємницька діяльність (особливо у разі торгівлі продовольчими товарами) пов’язана з ризиками, зокрема, із псуванням товарів через сплив терміну використання. Які податкові наслідки несе списання зіпсованих товарів? Як оподатковується оприбуткування та подальша реалізація отриманої від списання таких запасів вторсировини?

Податкові наслідки списання зіпсованих товарів та операцій із вторсировиною

ПЗ при списанні зіпсованих ТПЦ

Перш за все податківці нагадали, що нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи придбані товари/послуги та основні фонди почали використовуватись в оподатковуваних операціях, у межах провадження господарської діяльності платника податків.

Та при цьому необхідно зважати, що за пп. «г» п. 198.5 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати ПЗ з ПДВ та скласти (не пізніше останнього дня звітного періоду) ПН і зареєструвати її в ЄРПН, за товарами придбаними з ПДВ, у разі якщо такі товари призначаються або починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків.

Господарською діяльністю згідно з пп. 14.1.36 ПКУ є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Відповідно до цього податківці у консультації від 15.11.2018 р. №4838/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначають, що у разі списання ТМЦ у зв’язку з визнанням їх непридатними для використання, такі ТМЦ не можуть бути використані в межах господарської діяльності підприємства.

Проте при такому списанні податкові зобов’язання не нараховуються, за умови, що вартість таких товарів включається до вартості товарів чи послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням доходу. Якщо ж такі умови не дотримано (зокрема, якщо такі товари списуються) у платника податків виникає обов’язок нарахувати ПЗ з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ.

Хоча з такою думкою податківців не всі погоджуються. На прикладі списання лікарських засобів, ВАС в ухвалі №К/800/21985/17 від 16.08.2017 р. зазначає, що списання таких непридатних товарів є безумовною (абсолютною) ланкою господарської діяльності Товариства, яка в будь-якому разі присутня при закупівлі, зберіганні та реалізації лікарських засобів. Таким чином, суд приходить до рішення на користь суб'єкта господарювання щодо відсутності нарахування ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ при списанні лікарських засобів.

Чи погоджуватись з податківцями, чи ні – особистий вибір кожного платника податків. Проте у разі прийняття рішення про ненарахування ПЗ з ПДВ варто бути готовим відстоювати свою позицію у судовому порядку, оскільки свого підходу податківці не змінюються вже багато років.

 

Подальше оприбуткування та реалізація вторинної сировини

Згідно з пп. «а» та «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Таким чином, при оприбуткуванні вторсировини після списання зіпсованих ТМЦ жодних наслідків з ПДВ не виникає.

При подальшому постачанні отриманої після переробки зіпсованих товарів вторинної сировини, податкові зобов’язання визначаються за правилом «першої події» відповідно до пп. 187.1 ПКУ, виходячи з договірної ціни продажу, але не нижче звичайних цін (оскільки оприбутковану вторсировину можна вважати самостійно виготовленою продукцією). Хоча податківці у консультації говорять про балансову вартість ТМЦ, хоча обмеження щодо балансової вартості встановлено лише при продажу необоротних активів. Скоріш за все, податківці під балансовою вартістю ТМЦ мали на увазі вартість, за якою таку вторсировину було оприбутковано.

Зверніть увагу, що в деяких випадку постачання вторсировини може бути звільнено від оподаткування ПДВ. Зокрема, відповідно до п. 23 підрозд. 2 розділу XX ПКУ тимчасово до 1 січня 2019 року (згідно з Законом №2628 ці норми буде продовжено до 1 січня 2022 року) від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. З переліком таких відходів та брухту чорних і кольорових металів можна ознайомитись тут>>

 

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

При цьому положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суму витрат від списання зіпсованих ТМЦ. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Зокрема, вартість списаних запасів потрапить до витрат на бухгалтерський рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Не передбачено податкової різниць і щодо операцій з оприбуткування вторсировини. Таке оприбуткування відображається за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи» за справедливою вартістю – тобто ціною можливої реалізації (ринковою ціною).

Автор: Станіслав Горбовцов

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Податок на прибуток»