Головна Усі новини Оподаткування Податок на прибуток

Як податківці ведуть Реєстр «неприбутківців» після травневих змін: роз'яснення від ДФС

З 29 травня податківці розглядають реєстраційні заяви за формою №1-РН та приймають рішення протягом 3 р.дн. з дня отримання реєстраційної заяви (замість раніше передбачених 14 к.дн)

ДФСУ з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій у листі від 25.06.2019 р. №20139/7/99-99-15-02-01-17 повідомила, що 29 травня 2019 року набрала чинності постанова КМУ № 423.

У зв’язку зі змінами, внесеними Законами №2245  та  №2628,  постанову КМУ № 440 та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру приведено у відповідність до чинних положень ПКУ, зокрема, уточнено умови включення релігійних організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій, скорочено строк розгляду контролюючими органами реєстраційних заяв  неприбуткових організацій та спрощено процедуру включення їх до Реєстру.

 

Щодо змін, внесених до постанови №440

До п. 2 постанови №440 внесено зміни, які передбачають, що релігійні організації,  включені  до Реєстру на день набрання чинності Законом №652, які відповідають вимогам абз. 2 пп. 133.4.1 ПКУ, включаються контролюючим органом до нового Реєстру із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. 

 

Щодо змін, внесених до Порядку

Постановою  №423  уточнено редакцію абз. 1 п. 4 Порядку, яким передбачено, що до Реєстру  включаються  неприбуткові  організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.

Пунктом 7 Порядку, який викладено у новій редакції, визначено, що контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним пп. 133.4.1 ПКУ. Таким чином, з Порядку вилучені положення, які дублювали норми Кодексу щодо переліку вимог, необхідних для включення неприбуткової організації до Реєстру.

Суттевих змін зазнав п. 8 Порядку, зокрема щодо значного скорочення строку розгляду контролюючим органом реєстраційної заяви за формою № 1-РН та прийняття у цей строк відповідного рішення – протягом 3 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви контролюючим органом (замість раніше передбачених 14 календарних днів).

При цьому п. 8 Порядку передбачає спрощення процедури направлення неприбутковим організаціям прийнятих контролюючим органом рішень – у частині відміни обов’язкового направлення неприбутковим організаціям рішень про включення, повторне включення таких організацій до Реєстру, присвоєння або зміну ознаки неприбутковості, а саме:

у разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості;

у разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, а другий залишається в контролюючому органі.

Звертаємо увагу, що усі записи до Реєстру вносяться контролюючим органом на підставі прийнятих рішень, тому навіть за відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган протягом 3 робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви приймає відповідне рішення про включення (повторне включення) неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості, із внесенням запису до Реєстру, але без спрямування неприбутковій організації примірника такого рішення.

Відповідні редакційні зміни внесено до п. 13 Порядку, яким передбачено, що у разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру. У таких випадках рішення про зміну ознаки неприбутковості вже не видається (не надсилається) неприбутковій організації.

Порядок доповнено новим п. 12-1, яким передбачено можливість для неприбуткових організацій звертатись до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, яка має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу із Реєстру контролюючий орган у визначений цим пунктом строк надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.  

Оновлена редакція п. 15 Порядку визначає, що розгляд реєстраційної заяви з позначкою «зміни» здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному п. 7 і 8 Порядку.

З урахуванням змін, внесених до Кодексу Законом № 2245, внесено зміни до п. 16 та 17 Порядку, якими для релігійних організацій конкретизовано:

  • підстави виключення з Реєстру – у разі невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, визначеним абз. 2 пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 ПКУ;
  • дату скасування ознаки неприбутковості – з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог, визначених абз. 2 пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 ПКУ.

Крім того, у п. 16 Порядку уточнено норму абзацу п’ятого щодо виключення з Реєстру неприбуткової організації, що припиняється, та визначено що виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення).

До внесення відповідних змін підставою для прийняття рішення про виключення з Реєстру було затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації.

 

Щодо змін у додатках до Порядку

Додаток 1 до Порядку  «Реєстраційна заява платника податку» (форма №1-РН) викладений у новій редакції та передбачає зазначення відомостей щодо місцезнаходження неприбуткової організації.

Порядок доповнено додатком 3 «Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій», який подається неприбутковою організацією до контролюючого органу відповідно до п. 12-1  Порядку, у разі необхідності отримання такою неприбутковою організацією витягу з Реєстру щодо відомостей про її перебування в Реєстрі або повідомлення про відсутність таких відомостей.

 

Від редакції:

Нагадаємо, що лише ті юрособи, які потрапили до такого Реєстру, не є платниками податку на прибуток. Незважаючи на те, що вони перебувають на загальній системі оподаткування. Таке звільнення від оподаткування дає статус неприбуткової організації, який виникає з дати внесення відповідної інформації до Реєстру і підтверджується витягом із цього Реєстру.

***

Читайте також: Уряд вніс зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій

Джерело
ДФС у Кіровоградській області
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Неприбуткові установи , Податок на прибуток , Реєстрація , ДФСУ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі