Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Докладно про оновлену декларацію з податку на прибуток - у роз'ясненні ДФСУ

Податківці в новому листі проаналізували зміни в оновленій декларації з податку на прибуток та зазначили, що подавати її вперше потрібно за півріччя 2017 року

Нагадуємо, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибутокПро це ми повідомляли тут>>

ДФСУ у новому листі від 30.06.2017 р. №16989/7/99-99-15-02-01-17 розповіла про основні зміни у формі декларації.

 

Зміни до основної частини декларації

У зв’язку із змінами в оподаткуванні при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей у полі  9 декларації  «Особливі відмітки» виділено в окремі категорії суб’єктів:

 • які здійснюють випуск та проведення лотерей;
 • що провадять азартні ігри з використанням гральних автоматів.

Виробники сільськогосподарської продукції у зазначеному полі декларації проставляють позначку лише у разі обрання  «особливого» річного податкового (звітного) періоду, визначеного пп. 137.4.1 ПКУ.

 

Показники декларації

Оподаткування страховика та діяльності з випуску та проведення лотерей

З урахуванням особливостей, передбачених пп. 141.1.2 ПКУ форма декларації доповнена рядком 07.2, в якому страховики відображатимуть страхові платежі, страхові внески, страхові  премії за договорами перестрахування відповідно до пп. 136.2.1 і 136.2.2 ПКУ. Суми доходу за договорами перестрахування страховики також включатимуть до показника рядка 07.

У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням ставки 3 відсотки, який заповнюється за формулою ((р.07 – р.07.1 – р.07.2) х ___3/100).  

Крім цього, форму декларації доповнено новими рядками  09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами, згідно з пп. 14.1.271п. 136.6п. 141.8, п. 48 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.  

У рядку 09.1 обраховується сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та дорівнює позитивному значенню різниці показників (р.09.1.1 – р.09.1.2).

У рядку 09.1.1 відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею, у рядку 09.1.2 – сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення.

У рядку 09.2 відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної пп. «е» пп. 14.1.11 ПКУ, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року.

Показник рядка 09 дорівнює сумі рядків 09.1 та 09.2 та відображає суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, який оподатковується за ставкою, встановленою п. 136.6 ПКУ.

Податківці звертають увагу: для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, п. 137.8 ПКУ передбачено щоквартальну сплату податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на прибуток.

 

Авансові внески

З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств» та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств», в яких визначалися показники щомісячних авансових внесків (у розмірі 1/12) та разовий авансовий внесок (у розмірі 2/9).

 

Виправлення помилок

У розділах «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27 – 31 на 26 – 30.

 

Фінансова звітність

Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною, у заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою «ФЗ12», яка передбачає необхідність проставляння платниками у цій графі позначки щодо наявності поданих до декларації форм фінансової звітності. 

У таблиці «Наявність поданих до декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності12» розшифровуються форми фінансової звітності, у яких платник проставляє у відповідних графах, які відповідають назвам форм фінансової звітності, позначку.

 

Оновлені редакції додатків до декларації

 Додаток РІ  до рядка 03 РІ декларації

Додаток доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерації кодів рядків.

Основні зміни у додатку:      

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизаціїдоповнено новими різницями: які збільшують фінансовий результат (р.1.1.3, р.1.1.4) та які зменшують фінансовий результат (р.1.2.3).

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів), зазнали редакційних змін та доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий результат (р.2.2.3).

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зазнали суттєвих редакційних змін та доповнені новими різницями, що збільшують фінансовий результат (р.3.1.10, р.3.1.11 та р.3.1.12).

4. Інші різниці

Внаслідок суттєвих змін в оподаткуванні страховиків, викладено у новій редакції різниці, які передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, визначені пунктами 141.1.3 та 141.1.4 ПКУ, а саме, які збільшують фінансовий результат (р.4.1.1) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.1).

 Редакційних змін зазнали різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, передбачені п. 141.2 ПКУ, та викладено у новій редакції різниці,  які збільшують фінансовий результат (р.4.1.3 ЦП, р. 4.1.4 ЦП).

Показники рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатку РІ обчислюються за результатами розрахунку відповідних показників у додатку ЦП.

Зі складу різниць, передбачених розділом І ПКУ, вилучено різниці, на які збільшувався фінансовий результат, у разі зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення, які раніше відображалися у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, доповнено новими різницями:

 • які збільшують фінансовий результат (р.4.1.16, р.4.1.17)
 • які зменшують фінансовий результат (р.4.2.15, р.4.2.16).

Зверніть увагу, що при застосуванні платниками права на прискорену амортизацію щодо основних засобів четвертої групи різниці, передбачені у рядках 4.1.17 та 4.2.16 додатка РІ щодо сум амортизації розраховуються у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, тобто у разі недотримання платником встановлених ПКУ вимог.

 

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

Із виключенням з п. 137.6 ПКУ норми, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету на суму нарахованого за звітний період податку на нерухомість щодо об’єктів нежитлової нерухомості, а також із втратою актуальності пунктів 9, 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ щодо сплати щомісячного авансового внеску та у розмірі 2/9 податку на прибуток, з додатка вилучено показники рядків 16.5 та 16.6, які не враховуються  у зменшення нарахованої суми податку.

        

         Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації

У складових формули рядка 4 відбулась зміна показників при розрахунку значення об’єкта оподаткування, в частині вирахування значення рядка 07.2 декларації у сумі страхових платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами перестрахування.

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний (і) податковий(і) (звітний (і)) рік (роки), за результатами якого (их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  – (р.04 + р.07 – р.07.2 + р.09 + р.11 + р.13 – р.14 декларації)).

 

         Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

З урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів, таблицю 1 додатка після рядка 23 доповнено новими рядками:

 • рядок 24 – проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам відповідно до пп. 141.4.11 ПКУ (за ставкою 5% згідно з ПКУ);
 •  рядок 25 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» пп. 141.4.11 ПКУ (звільнені від оподаткування згідно з п. 46 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);
 • рядок 26 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам пп.141.4.11 ПКУ (звільнені від оподаткування згідно з п. 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

 

Додаток ТЦ до декларації

З  урахуванням положень пп. 39.5.4 ПКУ щодо дозволу платнику при здійсненні самостійного коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності) таблицю додатка доповнено новими графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

З таблиці оновленого додатка видалено графу 8, що також вплинуло на зміну нумерації граф. 

Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП.

 

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації 

У зв’язку зі змінами розрахунку різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів,  передбачених п. 141.2 ПКУ, додаток доповнено новими рядками:

 • рядок 4.1.3 РІ – загальний результат переоцінки цінних паперів (р.4.1.3.1 – р.4.1.3.2) (+,-) –  показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі від’ємного значення;
 • рядок 4.1.3.1 – загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;
 • рядок 4.1.3.2 – загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;
 • рядок 04 – від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах;
 • рядок 4.1.4.РІ – фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (р.01 – р.02 – р.03 – р.04) (+,-) – показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі позитивного значення.

 

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації

Додаток доповнюється новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до п.43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Крім того, показники рядка А.4.1 враховуються у підсумковому рядку А17 додатка АМ (сума рядків А1 – А16) та не включаються до значень показників рядка А4, з метою недопущення подвоєння сум у показнику рядка А4.

 

Додаток  ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації

Додаток ВП передбачений для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и), для виправлення помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) період.

Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність показникам оновленої форми декларації.

 

Коли звітувати за оновленою формою?

Враховуючи, що видання наказу № 467 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – півріччя поточного року, рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою.

***

Про зміни у декларації з податку на прибуток читайте також в аналітиці від Дт-Кт>>

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
ДФСУ
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Бланки , Податкова звітність , Податок на прибуток , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?