Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Склад квартальної та річної фінзвітності залежно від категорії підприємств, – нагадування від ДФС

Податківці навели склад квартальної та річної фінзвітності залежно від категорії підприємств

ДФС у Запорізькій області нагадує, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток, є додатком до декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною.

Формами декларації з податку на прибуток передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації.

Підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 1. балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;
 2. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;
 3. середня кількість працівників – до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 1. балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
 2. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
 3. середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 1. балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;
 2. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;
 3. середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 1. балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
 2. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
 3. середня кількість працівників – понад 250 осіб.

П(С)БО 25 встановлено, що його норми застосовуються (крім підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами):

1) для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. №1-м, ф. №2-м):

– суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва);

– представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс):

– суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

– суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

Для інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) передбачено фінансову звітність, яка складається з: – Балансу (Звіту про фінансовий стан), – Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), – Звіту про рух грошових коштів і – Звіту про власний капітал (форми №№1 - 4) (п. 1 розд. ІІ П(С) БО 1).

Крім того, зазначені юридичні особи складають фінансову звітність за формою №5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом МФУ від 29.11.2000 №302.

Отже, платниками податку на прибуток (крім суб'єктів мікропідприємств, малого підприємництва, неприбуткових організацій, представництв іноземних суб'єктів господарювання) разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається квартальна фінансова звітність, яка включає: – баланс та – звіт про фінансові результати.

До річної податкової декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає: – Баланс, – Звіт про фінансові результати, – Звіт про рух грошових коштів, – Звіт про власний капітал та – Примітки до річної фінансової звітності (форми №1 – 5).

Платниками податку на прибуток – суб'єктами мікропідприємств, малого підприємництва, представництвами іноземних суб'єктів господарювання, подається разом з квартальною або річною податковою декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі: – Балансу і – Звіту про фінансові результати.

Зазначена норма визначена п. 46.2 ПКУ, ст. 2, ст. 11 Закону №996.

***

Читайте також:

Джерело
ДФС у Запорізькій області
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Фінансова звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 5

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?