Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Оновлена форма акцизної декларації: аналіз від редакції

У серпні набрала чинності оновлена форма декларації з акцизного податку. Що саме в ній змінилося, які нові додатки до неї з’явилися і як їх складати, розповімо в цій статті

Мінфін своїм наказом від 08.05.2019 р. №189 вніс зміни до:

Таким чином Мінфін привів їх у відповідність до чинного законодавства (йдеться про зміни, внесені до ПКУ Законами №2611-VIII та №2628-VIII, більша частина яких почала діяти з 1 липня 2019 року). 

Але, згідно із п. 46.6 ПКУ, подаватися така нова форма декларації має вперше за вересень 2019 року (тобто, у жовтні). 

Декларацію з акцизного податку доповнено новими додатками:

У новій редакції викладено:

 • Додаток 1-1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу»;
 • Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії».

Змін зазнала і сама форма декларації та Порядок її заповнення.

Зазначимо, що з розділів декларації та додатків виключено показники щодо операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню – тепер їх не потрібно включати у декларацію.

А тепер розповімо про зміни щодо кожної групи підакцизних товарів.

 

Алкогольні напої і тютюнові вироби, операції зі спиртом етиловим

Одразу зауважимо, що щодо тютюнових виробів змін у формі декларації не відбулося. Але були зміни щодо алкогольних напоїв і, власне, етилового спирту.

Розділ А декларації. Декларування операцій зі спиртом етиловим та алкогольними напоями відбувається у розділі А декларації. Зміни у цьому розділі торкнулися лише двох рядків: А4.2 та А13.

У рядок А4.2 тепер включаються інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою промислової переробки, у тому числі для виробництва непідакцизної продукції.

У рядку А13 тепер не відображаються операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, а замість них тут слід наводити операції з реалізації будь-яких обсягів спирту етило-вого понад обсяги згідно із пп. 213.1.12 ПКУ. Цей показник з’явився у зв’язку зі змінами щодо справляння акцизного податку зі спирту етилового, що набрали чинності з 1 липня 2019 р. показник рядка А13 береться з графи 10 нового додатка 1-2 до декларації.

Додаток 1-2 до декларації. У новому додатку 1-2 до декларації відображаються операції зі спиртом етиловим, що підтверджені акцизним накладними форми С. Інформацію в цьому додатку  слід подавати в розрізі акцизних складів та товарними кодами згідно УКТ ЗЕД, в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20 ° C. Його заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації спирту етилового (в тому числі виробники).

У графі 3 додатку 1-2 зазначається початковий залишок спирту етилового на початок звітного періоду. Тут же в дужках згадано про акт інвентаризації, який платники акцизного податку повинні були скласти станом на 1 липня 2019 р. та подати до податкового органу до 20 липня 2019 включно (п. 24 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ). Дані цього акта зазначаються в цій графі одноразово при поданні декларації за липень 2019 р., про що говорить зноска 1. Надалі, починаючи зі звітного місяця – серпня 2019 р., тут буде зазначатися початковий залишок спирту етилового, який буде сформовано у графі 8 додатка 1-2 до декларації попереднього звітного місяця.

У графах 4 та 5 додатка 1-2 наводяться обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними. Тут зазначаються сумарно обсяги спирту етилового, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, які зареєстровані в ЄРАН.

У графах 6 та 7 – оподатковувані обороти з реалізації спирта етилового:

До графи 6 додатка 1-2 переноситься сума показників граф 9 та 11 додатка 1 за кодами операцій А1, А4, А5, А6 – обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції) – оподатковувані та неоподатковувані. Це такі операції, як:

 • реалізація вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів;
 • інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, реалізації своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
 • реалізація спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива;
 • обсяги втрачених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що перевищують встановлені норми втрат.

– Показник графи 7 додатка 1-2 визначається розрахунково: від реалізованого обсягу за акцизними накладними віднімається початковий залишок, отримані обсяги за акцизними накладними та обороти з реалізації, що наведені у графі 6. Якщо різниця позитивна, вона наводиться у графі 7, а від’ємна різниця не відображається.

Заповнення графи 7 спричиняє виникнення суми акцизного податку у графі 10, специфічну ставку якого слід зазначити у графі 9. Значення графи 10 додатка 1-2 переноситься у рядок А13 розділу А декларації.

Показник графи 8 додатка 1-2 визначається також розрахунково: до початкового залишку спирту етилового (гр. 3) додаються отримані обсяги за акизними накладними (гр. 4), реалізовані обсяги за рахунок поповнення залишків спирту етилового згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового (гр. 13) і віднімається обсяг реалізованого спирту за акцизними накладними (гр. 5). Надалі ця цифра переноситься до графи 3 додатка 1-2 наступного звітного місяця.

У графах 11-15 додатка 1-2 розшифровуються обсяги поповнення залишку спирту етилового згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового, зареєстрованими в ЄРАН за такими напрямками:

 • обсяг спирту етилового, який не реалізовано на початок звітного періоду;
 • обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді;
 • обсяг реалізованого СЕ в поточному періоді;
 • обсяг спирту етилового, який не реалізовано на кінець звітного періоду.

 

Цільове використання біоетанолу як сировини для виробництва продукції, визначеної у пп. 229.1.16 ПКУ

Новий додаток 12 до декларації, який має назву «Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу» обов'язково подається тими СГ, які згідно із пп. 229.1.16 ПКУ одночасно є виробниками:

 • біоетанолу та біопалива, спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (перелік див. тут);
 • спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;
 • спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
 • спирту етилового-сирцю та біоетанолу.

Довідка подається щомісяця разом із декларацією акцизного податку,  в розрізі акцизних складів із наведенням їх уніфікованих номерів, присвоєних СЕАРП та СЕ.

У цій довідці визначається сума акцизного податку, що нарахована:

 • на обсяг спирту етилового, використаного за цільовим призначенням;
 • на обсяг спирту етилового у разі порушення умов цільового використання.

Сума податку визначається в цьому додатку 12 довідково, в інші рядки декларації вона з цієї довідки не переноситься.

 

Операції з пальним

Платники акцизного податку, що здійснюють операції з пальним, заповнюють розділ В до декларації. У цьому розділі змінено лише один рядок В10, тепер у ньому відображається акциз з обсягів бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів.

Крім цього, в окремий додаток 13 винесено інформацію про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із пп. 229.8.10 ПКУ. Порядок  заповнення цього додатка має бути інтуїтивно зрозумілим, принаймні, автори Наказу №189 не навели докладного порядку його заповнення. Звертаємо увагу, що у назві графи 10 додатку 13 «Обсяг пального, використаного для заправлення повітряних суден» немає згадки про обсяги пального, приведені до 15° C, тож її слід заповнювати у фактичних показниках. Більше того, навіть не вказано, у яких одиницях зазначати цей обсяг. Тож чекаємо на подальші роз’яснення податківців.

Ну і звичайно, масштабні зміни в адмініструванні акцизного податку з обсягів пального не могли не відбитися на формі додатка 1-1 до декларації, який викладено в новій редакції. За своєю будовою та принципами заповнення він подібний до «спиртового» додатку 1-2.

Інформацію в додатку 1-1  слід подавати в розрізі акцизних складів та товарними кодами згідно УКТ ЗЕД, в тис. л пального, приведеного до t 15° C.

У графі 3 додатку 1-1 зазначається початковий залишок пального на початок звітного періоду, який береться з графи  8 додатка 1-1 за минулий звітний місяць.

У графах 4 та 5 додатка 1-1 наводяться обсяги отриманого та реалізованого пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними. Тут зазначаються сумарно обсяги пального, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, які зареєстровані в ЄРАН.

У графах 6 та 7 – оподатковувані обороти з реалізації пального:

До графи 6 додатка 1-1 переноситься сума показників граф 9 та 11 додатка 1 за кодами операцій В1, В3, В4, В5 – обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції) – оподатковувані та неоподатковувані. Це такі операції, як:

 • реалізація виробленого в Україні пального;
 • інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, реалізації своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
 • реалізація пального;
 • обсяги втраченого пального, що перевищують встановлені норми втрат.

– Показник графи 7 додатка 1-1 визначається розрахунково: від реалізованого обсягу за акцизними накладними віднімається початковий залишок, отримані обсяги за акцизними накладними та обороти з реалізації, що наведені у графі 6. Якщо різниця позитивна, вона наводиться у графі 7, а від’ємна різниця не відображається.  

Заповнення графи 7 спричиняє виникнення суми акцизного податку у графі 10, специфічну ставку якого слід зазначити у графі 9. Значення графи 10 додатка 1-2 переноситься у рядок В2 розділу В декларації.

Показник графи 8 додатка 1-1 визначається також розрахунково: до початкового залишку пального (гр. 3) додаються отримані обсяги за акизними накладними (гр. 4), реалізовані обсяги за рахунок поповнення залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального (гр. 13) і віднімається обсяг реалізованого пального за акцизними накладними (гр. 5). Надалі ця цифра переноситься до графи 3 додатка 1-1 наступного звітного місяця.

У графах 11-15 додатка 1-2 розшифровуються обсяги поповнення залишку пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, зареєстрованими в ЄРАН за такими напрямками:

 • обсяг пального, який не реалізовано на початок звітного періоду;
 • обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді;
 • обсяг реалізованого пального в поточному періоді;
 • обсяг пального, який не реалізовано на кінець звітного періоду.

 

Підакцизні транспортні засоби

Для відображення оподатковуваних операцій з транспортними засобами тепер передбачено окремий додаток 1-3 до декларації. Відповідно було замінено код показника додатка у розділі Г декларації. Раніше операції з транспортними засобами відображалися у загальному додатку 1 до декларації.

Тепер за кожним транспортним засобом будемо вказувати його унікальний 17-значний код транспортного засобу та наводити повний розрахунок акцизного податку з урахуванням всіх додаткових показників, крім власне ставки акцизу:

 • об'єм циліндра в куб. см для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння; ємність акумулятора в кВт-год – для автомобілів, оснащених електричними двигунами (одним чи кількома);
 • кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, зазначається «1»;
 • коефіцієнт двигуна із округленням до трьох знаків після коми, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см (значення графи 7/1000). Коефіцієнт застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД;
 • коефіцієнт віку, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Коефіцієнт віку застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД. Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1.
 • коефіцієнт для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704, на який збільшується ставка податку для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704, встановлений пп. 215.3.5, 215.3.5-2 ПКУ.

З урахуванням всіх цих показників і визначається сума акцизного податку у графі 16 додатка 1-3 до декларації, а потім ця сума розшифровується у розділі Г акцизної декларації за видами операцій з транспортними засобами.

 

Електрична енергія

Починаючи з 1 липня 2019 року, купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі (ст. 66 Закону №2019). При цьому виробники електроенергії, у тому числі виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії, з урахуванням положень Закону №2019, які набрали чинності з 01.07.2019 pоку, є платниками акцизного податку та відповідно у них виникає податковий обов’язок з обчислення, декларування та сплати акцизного податку з урахуванням наявних об’єктів оподаткування. Зокрема, з 1 липня 2019 р. платниками акцизу стали виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Для виробників електричної енергії передбачено заповнення розділу Е декларації та оновленого додатку 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії».

Форма додатку 7 стала значно простішою і заповнюється в розрізі однієї товарної позиції – з кодом УКТ ЗЕД 2716 00 00 00 «Електроенергія», з одночасним розподілом її вартості без ПДВ:

 • відпущеної електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії на митній території України;
 • відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України.

Відповідно, перший показник формують оптові постачальники електричної енергії, а другий – виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

У графах 6 та 7 додатка 7 зазначаєтья відповідно ставка та сума акцизного податку з вартості електроенергії, яка переноситься до розділу Е декларації. 

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Акциз , Звітність , Податкова звітність , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі