Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Які звіти будемо подавати до Держстату у 2022 році?

Держстат опублікував зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2022 рік

Нагадаємо, що ще у вересні Держстат оприлюднив проєкти Календаря та Альбому статспостережень на 2022 рік.  

І ось 2 листопада Держстат опублікував зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2022 рік. Зокрема, для подання 78 звітів змінено форми, тільки дві форми скасовано та затверджено 7 нових звітів. Тобто обіцяного масштабного зменшення звітів, які треба подавати до Держстату так й не сталося. З повним переліком можна ознайомитися далі. 

 


з/п
Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження Індекс форми Періодичність Строк подання
змінено строк подання:
1. Звіт про обсяг оптового товарообороту (25.06.2021 № 147) 1-опт місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
2. Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176) 4-мтп місячна не пізніше 6-го числа місяця, наступного за звітним
3. Звіт про виробництво промислової продукції за видами (25.06.2021 № 151) 1-П місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
4. Обстеження інноваційної діяльності  промислового підприємства (25.06.2021 № 171) 1-інновація (один раз на два роки) не пізніше 05 березня
5. Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (25.06.2021 № 162) 2-ТП (повітря) річна не пізніше 20 лютого
змінено періодичність подання:
1. Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.06.2021 № 122) 1-заборго-ваність (ЖКГ) квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
скасовано подання форм:
1. Звіт про роботу аспірантури (01.09.2021 № 227) 1-нк річна не пізніше 20 січня
2. Звіт про виконання державного замовлення (06.07.2021 № 181) 1-держза-мовлення квартальна не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом
запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:
1. Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)  1-ОРС (ТМ)  один раз на п'ять років у термін, установлений територіальним органом Держстату
2. Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69) 2-ОРС (ТМ) один раз на п'ять років у термін, установлений територіальним органом Держстату
3. Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69) 2-ОРС (ТМ-П) один раз на п'ять років у термін, установлений територіальним органом Держстату
4. Анкета обстеження економічної діяльності підприємства    Анкета № 1-РСО (вд)  (1 раз на рік) не пізніше 20 серпня
5. Анкета обстеження стану економічної активності підприємства   Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) не пізніше 20 вересня
6. Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (19.10.2021 №261) 1-ЗЕЗ (буд) річна не пізніше 28 лютого
7. Звіт про ціни виробників послуг (09.11.2020 № 320 (у редакції наказу Держстату від 14.07.2021 № 191)) 1-ціни (послуги) квартальна не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:
1. Анкета домогосподарства (05.04.2021 № 69 (у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 178)) 1-ОРС місячна у термін, установлений територіальним органом Держстату
2. Анкета обстеження робочої сили (05.04.2021 № 69) 2-ОРС місячна у термін, установлений територіальним органом Держстату
3. Звіт із праці (25.06.2021 № 135) 1-ПВ місячна не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
4. Звіт із праці (25.06.2021 № 135) 1-ПВ квартальна не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
5. Звіт про заборгованість з оплати праці (25.06.2021 № 136) 3-борг місячна не пізніше 7-го числа кожного місяця
6. Запитальник основного інтерв’ю (06.07.2021 № 179) 2-УЖД один раз на рік у термін, установлений територіальним органом Держстату
7. Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства (05.04.2021 № 70) 5-УЖД квартальна у термін, установлений територіальним органом Держстату
8. Стан здоров’я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування (05.04.2021 № 70) Анкета № 2 один раз на два роки у термін, установлений територіальним органом Держстату
9. Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до інформаційно-комунікаційних технологій (05.04.2021 № 70) Анкета № 3 один раз на рік у термін, установлений територіальним органом Держстату
10. Житловий фонд станом на 1 січня 20__  року (22.06.2021 № 121) 1-житлофонд річна не пізніше 28 лютого
11. Обстеження ділової активності промислового підприємства (25.06.2021 № 133) 2К-П місячна не пізніше 10 числа звітного місяця
12. Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) (25.06.2021 № 133) 2К-П інв два рази на рік не пізніше 10 квітня, 10 жовтня
13. Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (25.06.2021 № 133) 2К-С квартальна не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
14. Обстеження ділової активності будівельного підприємства (25.06.2021 № 133) 2К-Б квартальна не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
15. Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25.06.2021 № 133) 2К-Т квартальна не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
16. Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (25.06.2021 № 133) 2К-СП квартальна не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
17. Структурне обстеження підприємства (15.09.2021 № 233) 1-підприєм-ництво річна не пізніше 28 лютого
18. Структурне обстеження підприємства (25.06.2021 № 132) 2-підприєм-ництво річна не пізніше 28 лютого
19. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (25.06.2021 № 131) 1-Б річна не пізніше 9 лютого
20. Звіт про обсяги реалізованих послуг (25.06.2021 № 146)  1-послуги квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
21. Звіт про товарооборот торгової мережі (25.06.2021 № 148) 1-торг місячна не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
22. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (25.06.2021 № 148) 3-торг квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
23. Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (25.06.2021 № 147) 1-опт квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
24. Звіт про капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134) 2-інвестиції квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом
25. Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції
(25.06.2021 № 134)
2-ОЗ ІНВ річна не пізніше 28 лютого
26. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161) 4-сг річна на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня
27. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161) 37-сг місячна не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні–грудні)
28. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (25.06.2021 № 161) 29-сг річна не пізніше 5 січня
29. Звіт про використання добрив і пестицидів (25.06.2021 № 160)  9-сг річна не пізніше 5  січня
30. Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (25.06.2021 № 159) 24-сг місячна не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом
31. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (25.06.2021 № 159) 24 річна не пізніше 20 січня
32. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
(25.06.2021 № 157)
50-сг річна не пізніше 28 лютого
33. Звіт про об’єкти погосподарського обліку (25.06.2021 № 155) 6-сільрада річна не пізніше 20 січня
34. Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства 
(25.06.2021 № 157)
2-ферм річна не пізніше 28 лютого
35. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
(25.06.2021 № 168)
11-заг квартальна не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
36. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (25.06.2021 № 165) 13-заг квартальна не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
37. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (25.06.2021 № 167) 1-виноград річна не пізніше 4 грудня
38. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165) 21-заг місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)
39. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165) 21-заг річна не пізніше 20 січня
40. Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (25.06.2021 № 169) 1-зерно місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
41. Запитальник базового інтерв’ю (05.04.2021 № 68 (у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 180)) 01-СГН один раз на рік у термін, установлений територіальним органом Держстату
42. Звіт про добування водних біоресурсів (25.06.2021 № 158) 1-риба річна не пізніше 20 січня
43. Звіт про відтворення та захист лісів (25.06.2021 № 156) 3-лг річна не пізніше 28 лютого
44. Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (25.06.2021 № 166) 2-тп (мисливство) річна не пізніше 28 лютого
45. Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176) 4-мтп річна не пізніше 28 лютого
46. Звіт про постачання та використання енергії (22.06.2021 № 125) 11-мтп річна не пізніше 28 лютого
47. Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (06.07.2021 № 177) 1-газ піврічна не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня
48. Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (06.07.2021 № 177) 1-електро-енергія піврічна не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня
49. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (25.06.2021 № 150) 1П-НПП річна не пізніше 28 лютого
50. Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (25.06.2021 № 152) 1-ПЕ місячна не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним
51. Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (25.06.2021 № 154) 1-ПО міcячна не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
52. Звіт про виконання будівельних робіт (25.06.2021 № 149) 1-кб місячна не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
53. Звіт про роботу міського електротранспорту (25.06.2021 № 141) 2-етр місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
54. Звіт про роботу автотранспорту (25.06.2021 № 145) 2-тр річна не пізніше 28 лютого
55. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (25.06.2021 № 142) 51-авто місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
56. Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (25.06.2021 № 144) 51-пас 2 рази на рік не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада
57. Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі (25.06.2021 № 144) 51-вант 2 рази на рік не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня
58. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (25.06.2021 № 143) 31-авто квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом 
59. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (25.06.2021 № 140) 31-вод квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
60. Звіт про роботу підприємства водного транспорту (25.06.2021 № 140) 51-вод місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
61. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (25.06.2021 № 139) 51-ца місячна не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним
62. Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (25.06.2021 № 138) 12-труб місячна не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним
63. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (25.06.2021 № 137) 1-КЗР річна не пізніше 28 лютого
64. Звіт про туристичну діяльність (22.06.2021 № 123) 1-туризм річна не пізніше 28 лютого
65. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (25.06.2021 № 153) 1-ПО (поставка/ оборона) місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
66. Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (25.06.2021 № 153) 1-ПО (зведена) місячна не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
67. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153) 5-НО (наука/ оборона) квартальна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
68. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153) 5-НО (зведена) квартальна не пізніше 15 числа місяця,  наступного за звітним
69. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (22.06.2021 № 126) 14-ЗЕЗ квартальна не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
70. Звіт про експорт-імпорт послуг (22.06.2021 № 127) 9-ЗЕЗ квартальна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
71. Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (22.06.2021 № 124) 10-зез квартальна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
72. Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон (22.06.2021 № 124) 13-зез квартальна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
73. Звіт про ціни на ринку житла (17.06.2021 № 119) 1-ціни (житло) квартальна не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним періодом
74. Звіт про ціни виробників промислової продукції (17.06.2021 № 118) 1-ціни (пром) місячна не пізніше 22 числа звітного місяця
75. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2021 № 129) 3-наука річна не пізніше 05 березня
76. Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (25.06.2021 № 163) 1-екологічні витрати річна не пізніше 28 лютого
77. Звіт про утворення та поводження з відходами (25.06.2021 № 164) 1-відходи річна не пізніше 28 лютого
78. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2022 році
(25.06.2021 № 130)
1-ІКТ річна не пізніше 10 квітня
проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
1. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
(25.06.2021 № 170)
1-ПВ (умови праці) один раз на два роки не пізніше 28 лютого
не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
1. Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014  № 227) 1-РС один раз на чотири роки не пізніше 7 квітня
2. Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203) Анкета № 4 один раз на п’ять років у термін, установлений територіальним органом Держстату
3. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183) 7-ПВ один раз на чотири роки не пізніше 31 березня
4. Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (27.08.2020 № 259) ІНН один раз на два роки не пізніше 31 березня
5. Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220) 10-мех один раз на п'ять років не пізніше 28 лютого

 

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Статистична звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі