• Посилання скопійовано

Додаток 1 до декларації ФОПа для лікарняних або призначення пенсій: як заповнювати?

Таблична частина Додатка ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» повинна містити в розрізі місяців дані, актуальні до дати заяви на призначення пенсії або дати настання страхового випадку

Додаток 1 до декларації ФОПа для лікарняних або призначення пенсій: як заповнювати?

ДПС у Черкаській області розповідає, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства подають Податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація), форму якої затверджено наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859 (у редакції наказу Мінфіну від 17.05.2022 №143, далі – Наказ №143), у складі якої формується додаток ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – Додаток ЄСВ 1).

Додаток ЄСВ 1 у складі Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» у разі призначення пенсії/призначення матеріального забезпечення, страхових виплат подається протягом звітного року.

Порядок заповнення Додатка ЄСВ 1 з типом «Звітна» як «Довідкова» визначено розділом ІV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої Наказом №143 (далі – Інструкція), згідно з п. 6 якої:

у заголовній частині:

у рядку 1 – зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті);

у рядку 2 для ідентифікації особи в Пенсійному фонді України (далі – ПФУ) для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначається:

для власників паспорта у формі книжечки - серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями).

для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта;

у рядку 3 – зазначають прізвище, ім’я, по батькові;

у рядку 4 – позначкою «х» зазначають необхідний тип Декларації «Звітна» та рік, в якому подається така Декларація;

у рядку 4.1 – зазначають додаткову позначку «Довідкова» та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така Декларація;

рядок 5 – не заповнюють;

у рядку 6 – вказують основний код економічної діяльності за КВЕД згідно з реєстраційними документами;

рядок 7 – не заповнюють;

рядок 8 – навпроти потрібного типу платника зазначають період його перебування на обліку в контролюючому органі як платника єдиного внеску з дня закінчення попереднього звітного періоду до дати формування заяви на призначення пенсії/дати настання страхового випадку;

у рядку 9 позначкою «х» зазначають тип форми «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат».

Таблична частина Додатка ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» повинна містити в розрізі календарних місяців дані, актуальні до дати формування заяви на призначення пенсії або дати настання страхового випадку за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Тип Додатка ЄСВ 1 «Уточнююча» для призначення пенсії/призначення матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується.

Під час створення в Електронному кабінеті Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» з Додатком ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії»/«призначення матеріального забезпечення, страхових виплат», у вікні «період» із випадаючого переліку (місяць, квартал, півріччя чи рік) обирають місяць, у якому вона формується (подається).

Подання у складі Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» Додатка ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії»/«призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» не звільняє платника єдиного внеску від обов’язку подання за звітний період (календарний рік) до контролюючого органу у складі Декларації Додатка ЄСВ 1 з типом «Звітна», у строки, визначені ПКУ.

Джерело: ДПС у Черкаській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»