• Посилання скопійовано

Плата за землю: як заповнювати уточнюючу декларацію за 2023 рік?

У попередній статті ми розглянули, хто може не платити за землі, розташовані в зоні активних бойових дій та на ТОТ. І як це відобразити в уточнюючій декларації за 2022 рік. Тепер розглянемо 2023 рік та додаткові питання, які виникають у зв’язку із пільгою

Плата за землю: як заповнювати уточнюючу декларацію за 2023 рік?

Консультацій від ДПС, як скласти уточнюючу декларацію з плати за землю за 2023 рік у зв’язку із воєнною пільгою, на момент написання цієї статті ще немає. На наш погляд, слід заповнювати так само, як і за 2022 рік. Ми наводили такі зразки у попередній статті.  

Причому якщо з початку 2023 року і до моменту заповнення уточнюючої декларації (травень, червень 2023 р.) земельні ділянки і далі перебувають на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, на наш погляд, потрібно зняти нарахування плати за весь 2023 рік. Якщо ж у подальшому протягом 2023 року активні бойові дії на таких територіях будуть припинені чи території будуть звільнені, потрібно буде знову подати уточнюючу декларацію, донарахувавши податок за місяці, які залишилися до кінця 2023 року.

В уточнюючій декларації, якою знімаються нарахування за весь рік, на наш погляд, потрібно заповнити всі дані про земельні ділянки (категорія, документи тощо), а в колонках, де наводиться річна сума податку чи орендної плати, поставити «0,00» грн. Але, можливо, ДПС матиме іншу думку з цього приводу і вважатиме, що якщо знімаються нарахування за весь рік, то розділ І (для податку) чи ІІ (для оренди) взагалі не заповнюється. Тому може бути доцільним звернутися до ДПС або почекати консультацій з цього питання.

 

Плата за землю за землі у консервації

Відповідно до пп. 283.1.2 не сплачується земельний податок за земельні ділянки, що перебувають у консервації.

Відповідно до п. 288.8 ПКУ не нараховується орендна плата за договорами оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, щодо яких відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених ст. 122 ЗКУ, прийнято рішення про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки на строк, визначений цим робочим проектом

У ст. 51 Закону №962 наведено земельні ділянки, які підлягають консервації. Серед іншого, там наведено:

  • земельні ділянки, забруднені хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану;
  • земельні ділянки, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди тощо.

У цій самій статті Закону, а також у ч. 3 ст. 172 ЗКУ зазначено, що консервація земель здійснюється відповідно до робочого проєкту землеустрою

  • щодо земель державної та комунальної власності – за рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідно до ст. 122 ЗКУ приймають рішення про передачу земельних ділянок у власність чи користування;
  • щодо земель приватної власності – за заявою власника такої земельної ділянки. 

Процедуру консервації земель встановлено Порядком №35.

Підставою для ненарахування земельного податку є дані ДЗК (п. 283-1.1 ПКУ). Земельний податок за землі приватної власності не сплачується з дня внесення відомостей до ДЗК.

Земельний податок та орендна плата за землі державної та комунальної власності не сплачуються з першого числа місяця, у якому відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування прийнято рішення про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями ДЗК. 

Якщо інформацію про таке рішення ще не внесено до ДЗК, платник може подати таке рішення (оригінал чи належним чином засвідчену копію) до ДПС і не сплачувати податок чи орендну плату на підставі такого подання.

Але в ПКУ не конкретизовано, яким чином слід подавати таке рішення до ДПС. Тож почекаємо консультацій з цього питання від ДПС.

Після того як таке рішення буде прийнято (для земель державної, комунальної власності) чи відомості будуть внесені до ДЗК (для земель приватної власності), платники податку – суб’єкти господарювання можуть подати уточнюючі декларації. На наш погляд, уточнюючі декларації слід подавати згідно з п. 286.4 ПКУ – протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 

Період звільнення (див. Роз’яснення ДПС):

  • для земель державної та комунальної власності – з першого числа місяця, у якому прийнято рішення, до останнього числа місяця, у якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями ДЗК;
  • для земель приватної власності – з дня внесення відомостей до ДЗК про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями ДЗК. 

 

Плата за землю за землі, забруднені вибухонебезпечними предметами

Земельний податок.

Відповідно до пп. 283.1.9 ПКУ не сплачується земельний податок за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами. Підставою для ненарахування є дані ДЗК (п. 283-1.2 ПКУ). Земельний податок не сплачується за період забруднення – починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

Зрозуміло, що в такій ситуації потрібно подати уточнюючу декларацію – протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 286.3 ПКУ). 

Але яка процедура виконання цієї норми, в ПКУ не конкретизували. Тому слід почекати консультацій ДПС.

Крім того, до дати набрання чинності змінами, внесеними Законом № 3050 до ПКУ (до 06.05.2023 р.) у п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ зазначалося, що плата за землю не справляється за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Чи означає це, що з 06.05.2023 р. за такі ділянки вже потрібно справляти плату за землю? Відповіді на це запитання ПКУ не дає. Тому й тут слід дочекатися консультацій ДПС.

Хоча в п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ зазначено, що складені, надіслані (вручені) до дати набрання чинності Законом № 3050 (до 06.05.2023 р.) ППР щодо земельних ділянок, визначених пп. 283.1.9 ПКУ, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені ДПС із плати за землю, - анулюванню. 

З цієї норми випливає, що пільга за пп. 283.1.9 ПКУ має стосуватися також минулих періодів – 2022-го і з початку 2023 року. Хоча ані в пп. 283.1.9, ані в іншій нормі ПКУ про це нічого не сказано. І не сказано про можливість подання уточнюючих декларацій. Тож і з цього питання чекаємо, що скаже ДПС.

Варто також зазначити, що згідно з пп. 283-1.2 ПКУ для земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих рф, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником плати за землю до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки, зазначеної у такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання. 

Орендна плата за землі державної, комунальної власності.

Ситуація з орендою регулюється п. 288.8 ПКУ, вона повністю подібна до ситуації з земельним податком (див. вище). 

Наприклад, орендна плата не справляється за період, який починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання. 

Але, як і з податком на землю, процедуру виконання цієї норми в ПКУ не конкретизували. Тому слід почекати консультацій ДПС.

Причому в п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ прописали, що платники орендної плати, які до дати набрання чинності Законом № 3050 відповідно до статті 288 цього Кодексу задекларували за 2022-й та/або 2023 роки податкові зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з орендної плати за період 2022 – 2023 рр. шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій. 

Як норма пп. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ кореспондує з нормою п. 288.8 ПКУ, незрозуміло. Хоча у своєму Роз’ясненні ДПС написала, що задекларовані за 2022-й та/або 2023 роки податкові зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами, уточнюються за періоди, у яких земельні ділянки були визнані як забруднені вибухонебезпечними предметами. Але як застосовувати цю пільгу до минулого періоду? У ПКУ про це нічого не сказано, і ДПС не наводить конкретики. 

І незрозуміло, чи платити з 06.05.2023 р. орендну плату за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Адже з цієї дати п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ такої норми не містить.

Тому знову ж таки чекаємо на наступні консультації від ДПС. 

 

Потенційно забруднені землі

Податок на землю.

Відповідно до п. 283.2 ПКУ не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному ПКУ. 

Відповідно до п. 283-1.3 ПКУ ненарахування земельного податку за такі земельні ділянки здійснюється протягом періоду, що:

  • починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, та 
  • завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше, – або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), або дата скасування відповідного рішення, або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання. 

Підставою для ненарахування податку є надання платниками інформації до ДПС за місцезнаходженням земельних ділянок щодо рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (див. пп. 12.4.6, п. 283-1.3 ПКУ). 

Форму такої інформації і порядок її надання має затвердити КМУ. На момент написання цієї статті таку форму і порядок ще не затверджено. 

Зазначена інформація надаватиметься в електронному вигляді протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких прийнято відповідне рішення. 

Тобто якщо платник вважає, що належні йому земельні ділянки можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, він подає заяву до місцевої ради чи військової адміністрації чи військово-цивільної адміністрації. 

Остання приймає рішення про надання пільги з плати за землю і період пільги. 

На підставі такого рішення платник надсилає до ДПС в електронному вигляді інформацію про таку пільгу.

Прийняття рішення є підставою для подання уточнюючої декларації, для зменшення нарахованого податку за період наданої пільги.

Варто сказати, що в п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ зазначено, що складені, надіслані (вручені) до дати набрання чинності Законом №3050 (до 06.05.2023 р.) ППР щодо земельних ділянок, визначених п. 283.2 ПКУ, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені ДПС із плати за землю, – анулюванню. 

З цієї норми можна дійти висновку, що пільга за п. 283.2 ПКУ має стосуватися також минулих періодів – 2022-го і з початку 2023 року. Хоча ані в п. 283.2, ані в іншій нормі ПКУ про це нічого не сказано. І не сказано про можливість подання уточнюючих декларацій. Тож і з цього питання чекаємо, що скаже ДПС.

 

Орендна плата за землі державної, комунальної власності

Таку саму пільгу й особливості її застосування встановлено п. 288.8 ПКУ для орендної плати.

Причому в п. 69.14 підрозд. 10. розд. ХХ ПКУ зазначено про можливість подання уточнюючої декларації за 2022-й і 2023 рік для зменшення нарахованої орендної плати, якщо земельні ділянки непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. І ДПС у своєму Роз’ясненні пише про можливість такого уточнення.

Але яким чином відкоригувати показники за минулий період, незрозуміло. Адже пільга надається з дати прийняття відповідного рішення місцевої ради тощо. 

Крім того, в п. 69.14 підрозд. 10. розд. ХХ ПКУ зазначено, що складені, надіслані (вручені) до дати набрання чинності Законом №3050 (до 06.05.2023 р.) ППР щодо земельних ділянок, визначених п. 288.8 ПКУ, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені ДПС із плати за землю, – анулюванню. 

Це додаткове підтвердження того, що зазначена пільга має поширюватися на минулий період. Хоча, повторимося, в ПКУ про це нічого не сказано.

Тому з цих питань також чекаємо додаткових консультацій ДПС.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»