• Посилання скопійовано

Затверджено нову форму звіту для посередників у працевлаштуванні за кордоном

Кабмін затвердив форму звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном №1-ТМ та Порядок її подання. Постанова №1100 почала діяти з 24 жовтня

Затверджено нову форму звіту для посередників у працевлаштуванні за кордоном

Кабмін постановою від 20.10.2023 р. № 1100 на виконання Закону «Про зайнятість населення»  затвердив:

  • Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
  • форму звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном № 1-ТМ.

Постанову №1100 було опубліковано в "Урядовому курʼєрі" 24 жовтня. Відповідно її норми діють з цієї дати.

Форма звітності №1-ТМ подається декларантом до Мінекономіки один раз на рік не пізніше 30 січня року, що настає за звітним, та заповнюється за звітний рік (з 1 січня до 31 грудня). Неподання або порушення строків подання звітності протягом трьох звітних періодів поспіль є підставою для прийняття рішення про виключення декларанта з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Подається цей звіт особисто декларантом або його уповноваженою особою до Мінекономіки у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення чи в електронній формі на офіційну електронну адресу Мінекономіки декларантом з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, згідно з вимогами законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки (у разі технічної реалізації).

Форма звітності №1-ТМ заповнюється декларантом у такій послідовності:

1) у розділі 1 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за країнами світу” зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за країнами світу відповідно до переліку кодів країн світу для статистичних цілей:

  • у графі А зазначається офіційна назва країни працевлаштування відповідно до переліку кодів країн світу для статистичних цілей, що приймає, у якій здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа;
  • у графі Б зазначається порядковий номер запису починаючи з 02;
  • у рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному періоді;

2) у розділі 2 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю працевлаштування” зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю працевлаштування, зокрема у рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 і 03, 04 і 05, 06—13, 14—16 та 17—21 графи 1 повинна дорівнювати загальній кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за даними рядка 01 графи 1 розділу 2 і рядка 01 графи 1 розділу 1;

3) у розділі 3 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності на останньому основному місці роботи в Україні” зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному періоді, за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності” (далі — Національний класифікатор) за останнім основним місцем роботи в Україні, зокрема у рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02—23 графи 1 повинна дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 розділу 3 і даним у рядках 01 графи 1 розділів 1 і 2;

4) у розділі 4 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності у країні призначення” зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному періоді, за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором у країні призначення, зокрема у рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02—22 графи 1 повинна дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 і даним у рядках 01 графи 1 розділів 1—3;

5) у розділі 5 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за професійними групами на останньому основному місці роботи в Україні” зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному періоді, за професійними групами відповідно до Національного класифікатора за останнім основним місцем роботи в Україні, у рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02—10 графи 1 повинна дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 і даним у рядках 01 графи 1 розділів 1—4;

6) у розділі 6 “Громадяни, працевлаштовані за кордоном за професійними групами в країні призначення” зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном, за професійними групами відповідно до Національного класифікатора в країні призначення, зокрема у рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02—10 графи 1 повинна дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 і даним у рядках 01 графи 1 розділів 1—5.

Відповідальність за достовірність інформації, поданої за формою звітності № 1-ТМ, покладається на декларанта.

У разі виявлення декларантом технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки) після подання форми звітності № 1-ТМ він повинен повідомити про це Мінекономіки шляхом надсилання листа та подати виправлений звіт у строк не пізніше ніж протягом трьох календарних днів з моменту надсилання листа. 

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»