• Посилання скопійовано

Оновлення Звіту про контрольовані операції і додатку ТЦ до декларації з прибутку: що змінилося?

Мінфін згідно з Наказом № 673 виклав у новій редакції форми Звіту про контрольовані операції та додатка ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств. Оновлені форми почали діяти з 06.02.2024. Подивимося, що змінилося

Оновлення Звіту про контрольовані операції і додатку ТЦ до декларації з прибутку: що змінилося?

Коли почнуть застосовуватися

Відповідно до п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тобто відповідно до цієї норми ПКУ початком застосування звіту про контрольовані операції буде 2024 рік, а додатка ТЦ – ІІ квартал 2024 року (для платників, які звітують поквартально) та 2024 рік (які звітують за рік).

Але думка ДПС з цього питання поки що невідома. 

 

Додаток ТЦ

До показників продажу товарів (робіт, послуг) додано графи:

 • 17.1 «ціна/показник, що коригується»;
 • 17.2 «кількість/обсяг, що коригується»;
 • 17.3 «одиниці виміру».

До показників придбання товарів (робіт, послуг) додано графи:

 • 19.1 «ціна/показник, що коригується»;
 • 19.2 «кількість/обсяг, що коригується»;
 • 19.3 «одиниці виміру».

Уточнено виноски до додатка ТЦ і додано нові виноски.

Виправлено помилку у виносці до графи 10 «код товару за УКТ ЗЕД». Раніше там стояла така сама виноска, як і до графи 11 «код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг». Тепер прямо зазначено, що у графі 10 зазначається код за УКТ ЗЕД.

 

Звіт про контрольовані операції

Шапку звіту доповнено інформацією щодо:

 • нерезидента (графа 7) (назва країни реєстрації нерезидента, цифровий код країни, найменування контролюючого органу нерезидента);
 • постійного представництва, через яке нерезидент здійснює діяльність на території України (графа 8) (найменування, код за ЄДРПОУ або ідентифікатор об’єкта оподаткування, місцезнаходження, найменування контролюючого органу представництва).

Наведено виноски до окремих рядків шапки:

 • графа 2 «Платник». У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, тут зазначається повне найменування такого нерезидента. Найменування зазначається згідно з реєстраційними документами (див. п. 2 розд. ІІ Порядку № 8;
 • графа 3 «Податковий номер. Код КВЕД». Раніше замість податкового номера був код за ЄДРПОУ. У разі подання Звіту про контрольовані операції нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається обліковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента. Якщо коду немає, зазначається обліковий номер, присвоєний податковою службою (див. п. 3 розд. ІІ Порядку № 8).

Згідно з п. 8 Порядку № 8 нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, подає Звіт за основним місцем обліку постійного представництва. Якщо нерезидент має два чи більше постійних представництв, то нерезидент складає та подає окремий Звіт щодо кожного постійного представництва за їх основним місцем обліку.

У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, у графі 4 зазначається місцезнаходження такого нерезидента в Україні, а в графі 5 – податковий орган за місцем обліку представництва.

У таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції», якщо звіт подається нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається (див. п. 3 і 4 розд. ІІІ Порядку № 8):

 • у графі 3 – код такого нерезидента у країні реєстрації;
 • у графі 4 – код країни реєстрації нерезидента.

У таблиці «Відомості про контрольовані операції» додатка «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції»:

 • графа 1 «Номер з/п контрольованої операції». Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні до таблиці залежно від кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій. Якщо додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний період подано, зазначається спочатку порядковий номер контрольованої операції у графі 15 такого додатка; 
 • якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 201 або 209, у графі 5 в обов'язковому порядку зазначається код товару відповідно до УКТ ЗЕД (п. 10 розд. IV Порядку № 8);
 • якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 204, 205, 206 або 207, у графі 7 в обов'язковому порядку зазначається КЗЕП (п. 11 розд. IV Порядку № 8);
 • у графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір) / доповнення (зміни) до контракту (договору), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначають реквізити документа, на підставі якого проводилася контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції з урахуванням умов доповнення (зміни) до контракту (договору) зазначають інформацію про таке доповнення (зміни) до контракту (договору) (п. 12 розд. IV Порядку № 8);
 • графу 11 «Умови поставки «Інкотермс» поділено на дві графи – 11 «код умови постачання згідно з Інкотермс» та 11.1 «місце постачання». У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11 зазначають інформацію щодо умов постачання товару з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору), а у графі 11.1 – інформацію щодо назви місця постачання товарів (місця призначення) з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору) (п. 15 розд. IV Порядку № 8);
 • поряд із графою 17 «Кількість» з’явилася графа 17.1 «Кількість згідно з контрактом». Згідно з виноскою до цих граф у разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги з надання / отримання кредиту, депозиту, позики, у графі 17 зазначається сума відсотків, нарахованих або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту. У разі якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206, у графі 17.1 зазначають суму кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту (див. також п. 21 розд. IV Порядку № 8);
 • поряд із графою 19 «Код валюти» з’явилася графа 19.1 «Курс валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку» (див. також п. 23 розд. IV Порядку № 8).

До додатка «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» додано виноски, які пояснюють заповнення окремих реквізитів:

 • графа «Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої». Має бути в обов'язковому порядку заповнена хоча б одна підстава, а за наявності кількох підстав віднесення господарських операцій до контрольованих в обов'язковому порядку зазначають всі такі підстави (див. також пп. 6 п. 4 розд. IV Порядку № 8);
 • у разі заповнення коду «010» графи «Код(и) підстав(и)…» має бути в обов'язковому порядку заповнена ознака пов'язаності осіб: напроти «так» ставлять позначку «+», в іншому випадку напроти «ні» – позначку «+»;
 • графа «Код(и) ознак(и) пов`язаності особи». Має бути в обов'язковому порядку заповнений хоча б один з кодів ознак пов'язаності осіб. За наявності кількох ознак пов'язаності осіб в обов'язковому порядку зазначаються всі такі коди.

У цьому додатку у графі «Цифровий код країни реєстрації» зазначається код країни відповідно до Переліку № 32, який повинен збігатися з цифровим кодом країни реєстрації, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту (пп. 4 п. 4 розд. IV Порядку № 8).

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»