• Посилання скопійовано

29 лютого – останній день для звітування з податку на прибуток

Декларацію з податку на прибуток за звітний 2023 рік подають усі платники протягом 60 к. дн. за останнім календарним днем звітного року. Тож за 2023 рік останнім днем для звітування буде 29 лютого

29 лютого – останній день для звітування з податку на прибуток

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, що відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ.

Відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною. Подавати її разом з відповідною податковою декларацією квартальною або річною повинні усі платники податку на прибуток, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, як передбачено п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 №419, у визначених законом випадках подають податковим органам у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації, квартальні та річну фінансову звітність.

Згідно з п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

  • виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (пп. 137.4.1 ПКУ);
  • у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 ПКУ);
  • якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи;

г) фізичних осіб - підприємців, у тому числі таких, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу;

ґ) суб'єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу;

д) суб'єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку, визначеному ст. 392 та цим розділом (п. 137.5 ПКУ).

Так, податкову декларацію з податку на прибуток (у т.ч. розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, за звітний (податковий) період 2023 рік подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Тобто декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29.02.2024.

 

Від редакції: Про заповнення декларації читайте у цій статті. До того ж слід памʼятати, що за 2023 рік потрібно подавати в е-формі такі формати декларації: J0100125 – для юросіб; F0100725 – для фізосіб; J0100925 – для інститутів спільного інвестування; J0100525 – для виробників сільгосппродукції.

Та не забудьте про подання фінзвітності разом із декларацією. Про це ми докладно писали тут

Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»