• Посилання скопійовано

Декларація з прибутку-2023: загальні правила

Перед тим як у декларації з податку на прибуток відображати результати операцій, які відбулися саме на вашому підприємстві, не зайвим буде згадати про загальні правила складання цієї декларації

Декларація з прибутку-2023: загальні правила

Основні відомості про декларацію

Форму декларації затверджено Наказом №897. Вона складається власне з самої декларації і 11 додатків.  

Зверніть увагу! Мінфін наказом від 24.10.2023 №572 затвердив зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Оскільки Наказ №572 опублікували 15 грудня, то вже за І квартал 2024 року ми точно звітуватимемо вже за новою формою. Втім, податківці можуть вирішити і впровадити застосування до декларації за 2023 рік. Офіційного роз’яснення ще не було, проте електронну форму в «Єдиному вікні» вже оновлено з урахуванням цього наказу! Про це ми писали тут.

А ще Мінфін наказом від 07.12.2023 №673 (зі змінами, внесеними наказом від 27.12.2023 №725) вніс зміни до додатка ТЦ до декларації. Проте станом на тепер цей наказ ще навіть не набрав чинності.

Річна декларація подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6 ПКУ). Останній день подання за 2023 рік – 29 лютого 2024 року.

Декларація подається до податкового органу, в якому платник перебуває на обліку (див. п. 49.1 ПКУ). Тобто це основне місце податкового обліку. Причому платники, включені до Реєстру великих платників податків, подають декларацію до податкового органу, що здійснює супроводження великих платників (див. пп. 20.1.25, п. 64.7 ПКУ, п. 10.22 Порядку №1588).

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають декларації в електронній формі (п. 49.4 ПКУ). Всі інші можуть подавати одним із трьох способів:

  1. особисто або уповноваженою на це особою;
  2. надсилають поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  3. засобами електронного зв’язку в електронній формі.

 

Подання фінзвітності

Разом з декларацією і додатками, встановленими Наказом №897, подається річна фінзвітність, яка також є додатком до декларації (див. п. 46.2 ПКУ). Але при поданні такої звітності врахуйте таке.

Якщо платники зобов’язані за законом проходити щорічний аудит, то вони спершу разом із декларацією подають звітність ще до аудиторського висновку (див. п. 46.2 ПКУ). А потім, після перевірки аудитором та оприлюднення, подають повторно до податкової служби таку перевірену фінзвітність – не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.

 

Заповнення декларації

Декларація заповнюється у гривнях, без копійок.

Одразу ж виникає запитання: як враховується при заповненні декларації з податку на прибуток підприємств фінансовий результат до оподаткування, якщо у фінансовій звітності такий показник відображається у тисячах гривень?

ДПС у «ЗІР» (102.20.02) відповідає, що просто помножити фінрезультат на тисячу не вийде. Для декларації доведеться порахувати його на підставі первинних документів, складених відповідно до бухгалтерського обліку, у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Якщо якийсь з рядків декларації не заповнюється, то у разі подання декларації у паперовій формі у такому рядку проставляється прочерк. А у разі подання в електронній формі рядок залишається незаповненим.

У таблиці 1 наведемо заповнення основних показників декларації. 

Таблиця 1. Заповнення основних показників декларації (з рядка 01 по 28)

Показники Код рядка
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01
Для підприємств, які подають фінзвітність малих чи мікропідприємств, до рядка 01 записують показник рядка 2280 Звіту про фінрезультати (форма №2-м чи №2-мс). Для всіх інших підприємств – суму показників рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінрезультати (форма №2).
Але в рядку 01 ці показники мають відображатися у гривнях, без копійок. Тобто потрібно брати бухгалтерські дані, на підставі яких формувалися показники рядків фінзвітності, і округлювати їх до гривень, без копійок.
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) 02
Для підприємств, які подають фінзвітність малих чи мікропідприємств, до рядка 02 записують показник рядка 2290 Звіту про фінрезультати (форма №2-м чи №2-мс). Збиток записують з мінусом. Для всіх інших підприємств – показник рядка 2290 (якщо отримано прибуток) чи 2295 (якщо отримано збиток). Цей останній записують з мінусом.
Але в рядку 02 ці показники мають відображатися у гривнях, без копійок. Тобто потрібно брати бухгалтерські дані, на підставі яких формувалися показники рядків фінзвітності, і округлювати їх до гривень, без копійок.
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) 03 РІ
До рядка 03 РІ переноситься значення рядка 03 з додатка РІ. А додаток РІ заповнюють платники, які коригують фінрезультат на податкові різниці. Тож якщо платник не коригує фінрезультат на податкові різниці, він не заповнює додаток РІ, а отже, не заповнює і рядок 03 РІ.
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -) 04
До рядка 04 заноситься різниця між показниками в рядках 02 і 03. Від’ємне значення відображається з мінусом. Таке від’ємне значення у складі податкової різниці, що відображатиметься в рядку 3.2.4 додатка РІ до декларації наступного звітного періоду, зменшуватиме фінрезультат до оподаткування наступного періоду, згідно з пп. 140.4.4 ПКУ. Але великі платники податків можуть зменшувати у розмірі не більше 50% від’ємного значення.
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -) 05 ПЗ
До рядка 05 ПЗ переноситься значення рядка 05 таблиці 1 додатка ПЗ до декларації. Від’ємне значення наводиться з мінусом. Платники податку на прибуток, які мають пільги в оподаткуванні податком на прибуток, визначені ст. 142, підрозд. 4 та п. 68 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х ____5 / 100) 06
Від значення в рядку 04 віднімається значення в рядку 05 ПЗ. Якщо результат додатний, він перемножується на ставку податку на прибуток згідно з п. 136.1 ПКУ, тобто 18%. Отриманий податок на прибуток записують до рядка 06.
Якщо результат від’ємний чи нульовий, то рядок 06 не заповнюється (у разі подання декларації у паперовій формі ставиться прочерк).
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК
До цього рядка переноситься значення рядка 06 додатка КІК. Якщо платник має кілька КІК, то щодо кожної із них заповнюється окремий додаток КІК. У такому разі до рядка 06.1 КІК заносять суму показників рядків 06 всіх додатків КІК.
Якщо платник не складає додаток КІК, цей рядок не заповнюється (у разі подання декларації у паперовій формі ставиться прочерк).
Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання 06.2 МПЗ
До цього рядка переноситься значення рядка 04 додатка МПЗ. Якщо платник не складає додаток МПЗ, цей рядок не заповнюється (у разі подання декларації у паперовій формі ставиться прочерк).
Податок на прибуток резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах (+, -) 06.3 ДІЯ
До цього рядка переноситься значення графи 6 рядка 44 додатка ДІЯ. Можуть заповнювати тільки резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах.
Податок на прибуток з об'єктів оподаткування, визначених окремо ((позитивне значення) (рядок 06.4.1 + рядок 06.4.2) х ____5 / 100) 06.4
Сума показників у рядках 06.4.1 і 06.4.2 – це окремий об’єкт оподаткування податком на прибуток, який перемножується на ставку податку – 18%. Сума такого податку зазначається в рядку 06.4.
Сума перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку4 06.4.1
Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій платником податку4 06.4.2
Рядки 06.4.1 і 06.4.2 заповнюються платниками податку, які застосовують:
– передбачені п. 55 підрозд. 4 р. XX ПКУ особливості оподаткування прибутку підприємства-інвестора зі значними інвестиціями при виконанні спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні»;
– передбачені п. 142.4 ПКУ особливості оподаткування прибутку учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків.
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі: 07
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України 07.1
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування 07.2
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____6 / 100) 08
Рядки з 07 по 08 заповнюють тільки страховики (див. п. 141.1 ПКУ):
– ряд. 07 – загальна сума доходу за договорами страхування, співстрахування і перестрахування;
– ряд. 07.1 – з рядка 07 частина доходу за договорами, наведеними в цьому рядку. Ці доходи оподатковуються за ставкою 0%;
– ряд 07.2 – з рядка 07 частина доходу за платежами, наведеними в цьому рядку, яка оподатковується за ставкою 0%;
– ряд. 08 – від показника в рядку 07 віднімаються показники в рядках 07.1 і 07.2. Отримане значення є об’єктом оподаткування, до якого застосовується ставка податку на прибуток 3%. Тож у рядку 08 зазначається податок на прибуток, обчислений за ставкою 3%.
Інші платники податку на прибуток ці рядки не заповнюють.
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі: 09
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)): 09.1
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї 09.1.1
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення 09.1.2
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України 09.2
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____7 / 100) 10
У рядках з 09 по 10 відображаються доходи і податок на прибуток суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей (див. п. «е» пп. 14.1.11, пп. 14.1.271, п. 136.6, п. 137.8, п. 141.8, п. 48 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).
Інші платники податку на прибуток ці рядки не заповнюють.
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів 11
Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____8 / 100) 12
У рядках 11 і 12 відображаються доходи і податок на прибуток від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів (пп. 136.4.1, пп. 141.5.1 ПКУ).
Інші платники податку на прибуток ці рядки не заповнюють.
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів 13
Сума виплачених гравцю виплат 14
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____9 / 100) 15
У рядках з 13 по 15 відображаються доходи і податок на прибуток від букмекерської діяльності й азартних ігор (пп. 136.4.4, пп. 141.5.1 ПКУ).
Інші платники податку на прибуток ці рядки не заповнюють.
Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП
До цього рядка переноситься значення рядка 16 додатка ЗП. Тож платники, які не заповнюють додаток ЗП, не заповнюють і рядок 16 ЗП.
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 06.3 ДІЯ + рядок 06.4 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП) 17
У рядку 17 визначається загальна сума податку на прибуток за звітний період, як сума рядків, наведених у назві цього рядка (прибутку від різних видів діяльності), мінус рядок 16 ЗП (зменшення нарахованої суми податку).
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)10 18
Рядок 18 заповнюють тільки платники, які подають декларацію поквартально. Тут зазначається значення рядка 17 декларації попереднього звітного періоду звітного року. Наприклад, у річній декларації – значення рядка 17 декларації за 9 місяців.
Платники, які подають тільки річну декларацію, цей рядок не заповнюють.  
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)11 19
Показник у рядку 19 проводять в інтегрованій картці платника податку.
Платники, які подають тільки річну декларацію, до цього рядка заносять значення рядка 17.
Ті, які подають декларацію поквартально, відображають різницю між рядком 17 і 18. Причому значення рядка 19 у «квартальників» може бути і від’ємним.
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді 20АВ
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)10 21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)11 22
Рядки з 20 АВ по 22 заповнюють тільки платники, які заповнювали додаток АВ, тобто платники, які виплачували дивіденди і мали сплачувати авансовий внесок у разі такої виплати.
Інші платники податку ці рядки не заповнюють.
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період 23 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)10 24
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)11 25
Рядки з 23 ПН по 25 заповнюють тільки платники, які заповнювали додаток ПН, тобто платники, які виплачували доходи нерезидентам і повинні були сплачувати до бюджету податок на доходи нерезидентів.
Інші платники податку ці рядки не заповнюють.
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді 26 ОВ
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року10 27
Сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, нарахована за результатами останнього звітного (податкового) періоду (рядок 26 ОВ - рядок 27)11 28
Рядки з 26 ОВ по 28 заповнюють тільки платники, які заповнювали додаток ПН, тобто платники, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, через пункти обміну іноземної валюти.
Інші платники податку ці рядки не заповнюють.

 

Про додатки до декларації

Чи подаються додатки до декларації з податку на прибуток підприємств у разі відсутності операцій (показників) для їх заповнення? Ні, не подаються, тобто пусті додатки подавати не потрібно. Головне, – скласти їх щодо тих показників, які вимагають цього. 

Таблиця 2. Додатки, які подаються разом із декларацією.

Назва додатка У яких випадках подається
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) (додаток АВ) Цей додаток заповнюють платники, які протягом звітного періоду виплачували дивіденди (див. пп. 14.1.49, п. 57.1-1 ПКУ). Якщо дивіденди нараховувалися, але не виплачувалися, додаток не заповнюється
Додаток ЗП (у якому відображаються суми, на які можна зменшити нарахований податок на прибуток) Наводяться суми, на які можна зменшити нараховану суму податку на прибуток:
1. сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачена за кордоном, яка може бути зарахована у зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні (див. пп. 141.4.9 ПКУ);
2. сума авансового внеску, сплаченого у зв’язку із виплатою дивідендів (див. пп. 57.1-1.2 ПКУ)
Додаток ПН. (Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України) Наводяться доходи, виплачені нерезидентам, з яких має утримуватися податок на доходи нерезидентів, згідно з п. 141.4 ПКУ
Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку (додаток ТЦ) Цей додаток заповнюють платники податку на прибуток, які здійснювали контрольовані операції й умови такої операції не відповідали принципу «витягнутої руки», внаслідок чого виникає необхідність проводити коригування згідно з пп. 39.5.4 ПКУ (див. ст. 39 ПКУ).
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и) (додаток ВП) Заповнюють платники, які у звітній декларації виправляють помилки минулого звітного періоду
Різниці (додаток РІ) Заповнюють платники податку, які коригують фінрезультат до оподаткування на податкові різниці, визначені не тільки розд. ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ, а й іншими розділами ПКУ
Додаток ПЗ (розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування) Заповнюють платники, які здійснюють види діяльності, звільнені від оподаткування за ст. 142 і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ
Додаток АМ (інформація щодо нарахованої амортизації) Заповнюють платники, які застосовують «амортизаційні» податкові різниці за ст. 138 ПКУ
Додаток ЦП (доходи від продажу цінних паперів) Заповнюють платники, які застосовують «ціннопаперові» податкові різниці за п. 141.2 ПКУ, тобто різниці, пов’язані зі здійсненням господарських операцій з цінними паперами
Інформація про суми податкових пільг (додаток ПП) Цей додаток складають платники, які отримали податкові пільги з податку на прибуток і внаслідок цього не сплатили до бюджету податок на прибуток
Розрахунок прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток КІК) Складають платники, які є контролюючою особою, наводячи в додатку розрахунок прибутку КІК. Для кожної КІК складається окремий додаток
Розрахунок різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (додаток МПЗ) і Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання (додаток МПЗ-З) Складається платниками податку власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь (див. п. 141.9 ПКУ). Такі платники зобов’язані розраховувати МПЗ, порівнюючи його із сумою сплачених податків, зборів
Розрахунок податку на операції резидента Дія Сіті платника податку на особливих умовах (додаток ДІЯ) Складають тільки резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах
Додаток ОВ (додаток платників, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, через пункти обміну іноземної валюти) Складають платники, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, через пункти обміну іноземної валюти (див. п. 141.13 ПКУ). У додатку наводиться сума авансового внеску з податку на прибуток

 

Ось і все, що стосується загальних правил складання декларації з податку на прибуток. Практичні ситуації та їх відображення в декларації на прикладах ми розглянемо в наступних статтях. 

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»