Головна Усі новини «Дебет-Кредит» Новини порталу

Наказ Мінфіну від 21.10.2019 р. №436

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Наказ Мінфіну від 21.10.2019 р. №436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2019 р. №1278/34249

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в контролюючих органах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Установити, що члени фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності цим наказом, подають до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 12-ЄСВ з приміткою "Зміни" та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова С.

Міністр О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

Голова правління Пенсійного фонду України Є. Капінус

Міністр соціальної політики України Ю. Соколовська

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України С. Нестеров

Голова Державної податкової служби України С. Верланов

Т. в. о. Голови Державного агентства з питань електронного урядування України В. Бакал

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України О. Мірошниченко

Директор Державного центру зайнятості О. Макогон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 21 жовтня 2019 року №436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2019 р. №1278/34249

Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 7 розділу I слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. У розділі III:

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 51 частини першої статті 4 Закону N 2464, подають заяву за формою N 12-ЄСВ (додаток 2) та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів фермерського господарства.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6;

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462) (далі - Порядок N 1588).".

3. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "копії таких документів" замінити словами "залежно від категорії страхувальника копії відповідних документів";

абзац другий доповнити словами "та про утворення ліквідаційної комісії";

абзаци третій - п'ятий викласти у такій редакції:

"відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

документа, що підтверджує дату виходу із складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону N 2464.

Фізична особа знімається з обліку у разі її смерті на підставі копії свідоцтва про смерть фізичної особи або відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного судового рішення, а за наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного внеску - після списання такої заборгованості.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою N 7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу XI Порядку N 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком N 1588.";

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Вимоги пунктів 2, 4 цього розділу не поширюються на платників єдиного внеску - членів фермерських господарств.".

4. Абзац четвертий пункту 4 розділу VI доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо така фізична особа подала до контролюючого органу заяву для взяття на облік відповідно до Порядку N 1588, до Реєстру страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, яка відповідає даті взяття на облік як платника податків.".

5. Додатки 1, 2, 5 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

В. о. директора Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами В. Овчаренко

Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Встигніть придбати
Податковий кодекс-2020!
закрити +