Головна Усі новини Праця та соціальний захист Інше

Повідомляти ДФС про прийняття учня на виробничу практику не потрібно

Держпраці стверджує, оскільки трудових відносин з учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникає та з ними не оформлюються трудові договори, то подавати до ДФС повідомлення про прийняття на виробничу практику не потрібно

Держпраці у  листі від  19.05.17 р. №5783/4.1/4.1-ДП-17 нагадує, що підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Згідно з постановою Кабміну №992, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.

Держпраці зазначає, за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % зарплати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % зарплати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

На підставі вищенаведених норм законодавства фахівці Держпраці зробили висновок: трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення ДФС не вимагається.

 

Від редакції

Хоча роз’яснення від Держпраці і сподобається багатьом особам, які надають учням ПТНЗ місце для виробничої практики, на нашу думку, розслаблятися не слід. 

Адже назва Постанови №992, про яку згадується у листі, звучить так: «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики». Що передбачає надання не просто місць для проходження виробничої практики, а саме робочих місць таким практикантам.   

Так, дійсно, згідно із абзацом першим п. 7 цього Порядку, учні,  слухачі ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і  штатного  розпису працівників  підприємства   не  включаються. І це аргумент на користь відсутності трудових відносин між місцем проходження практики та практикантами. 

Інший аргумент – це те, що за п. 9 Порядку перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів ПТНЗ на надані або створені для них робочі місця  або  навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів,  чи створює учнівські  самостійні  навчально-виробничі  підрозділи та визначає відповідно  до  змісту  робочих  навчальних  програм види робіт. 

Також цим наказом призначаються   з  числа  інженерно-технічних  працівників  та кваліфікованих    робітників    підприємства   відповідальних   за проведення    виробничого   навчання   та   виробничої   практики, забезпечення  умов  і  безпеки  праці  на рівні нормативних вимог. 

Діє керівник підприємства в цій ситуації на підставі укладеного між підприємством та ПТНЗ  договору  про навчально-виробничу  практику, а не на підставі трудових договорів, укладених із практикантами.

Натомість основною підставою виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізособою (далі – роботодавець), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець – виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Але, поруч із тим, цей Порядок містить ряд ще ознак, які є суто трудовими: 

  • Тривалість роботи  учнів,  слухачів повинна відповідати часу, визначеному   робочими   навчальними  планами,  програмами,  і  не перевищувати     тривалості     робочого    часу,    встановленого законодавством  для  відповідної  категорії  працівників (абзац другий п. 7 Порядку);
  • Наказом керівник підприємства установлює  системи  оплати  праці  учнів,  слухачів  за  фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу,  виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). (п. 9 Порядку);
  • З моменту розподілу учнів, слухачів ПТНЗ  на  робочі  місця  або   навчально-виробничі ділянки  на  них  відповідно  до  законодавства  про охорону праці поширюються  права  та  обов'язки  щодо  виконання  правил і норм охорони  праці,  техніки  безпеки  та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на  підприємстві,  з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації  робітників  та  службовців;
  • І найголовніше: такі практиканти підлягають соціальному   та   іншому   страхуванню   нарівні  з  відповідними працівниками підприємства (п. 10 Порядку). А як це зробити без укладання трудових відносин? Адже зараз державне соціальне страхування вимагає від підприємств сплати ЄСВ за працівників, а до бази нарахування ЄСВ входить зарплата та винагорода за цивільно-правовим договором.

Окремо сума оплати праці практикантів в ст. 7 Закону щодо ЄСВ не згадується! 

Якщо вас цікавить точка зору на цю проблему ДФСУ (а саме податківців підприємства повідомляють про укладені трудові відносини і саме податківці на сьогодні адмініструють сплату ЄСВ!), то вона інша, ніж у Держпраці.  

Зокрема, у листі від 13.10.2015 р. №21700/6/99-99-17-03-03-15 ДФСУ зазначила: 

1) Згідно із частиною третьою ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органу ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ. 

На думку податківців, ця норма діє і щодо практикантів!

2) Разом з тим, ст. 38 Закону № 103 встановлено, що час навчання у ПТНЗ  (в тому числі, виробничого) зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний, і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Згідно з п. 1 Порядку №637  основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Для учнів, які раніше не працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, відомості про роботу на виробничій практиці на підставі довідок, виданих за місцем проходження практики, вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати (п. 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок).

3) Підприємство надає за учнів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві Звіт за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435

Такі практиканти відображаються у таблиці 6 Звіту щодо ЄСВ з кодом категорії застрахованих осіб «1» - тобто, як звичайні працівники!

 

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Державна служба з питань праці
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Інше
Теги:
Звітність , Навчання

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі