Главная Все новости Учет и отчетность Учет отдельных операций

Минфин обновил методрекомендации по бухгалтерскому учету

Минфин обновил ряд методических рекомендаций по бухгалтерскому учету ОС, запасов и тому подобное. Пугаться не следует, так как основная цель изменений – приведение этих документов к действующему законодательству. Но все же стоит ознакомиться с ними

Мінфін наказом від 14.01.2020 р. №6 затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. Відтермінування дії наказу не передбачається, реєстрацію в Мін'юсті він не проходить, отже вказані зміни діють вже зараз. 

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку ОЗ №561

Основною і найбільш суттєвою зміною у Методрекомендаціях №561 є виключення пунктів, якими передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством, а також на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством.

Така процедура була передбачена для юросіб на загальній системі оподаткування (платників податку на прибуток). Але оскільки розділ ІІІ ПКУ, присвячений цьому податку, вже кілька років має зовсім іншу редакцію, застарілі норми з Методрекомендацій прибрали.

Інші дві зміни мають уточнюючий характер. Вони передбачають, що:

 • ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ має визначатися комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію;
 • при поверненні орендодавцю цілісного майнового комплексу (і обєктів ОЗ у його складі) щодо залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар робитиме проведення: Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображатиметься проведенням Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку запасів №2

В них:

виключено вимогу фіксування місця складання у закупівельному акті;

 • виключено вимогу, що порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку ПДВ №141 (в зв’язку із її скасуванням, про що ми писали тут);
 • уточнено, що кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції із запасами наведена у додатку 3 (раніше було зазначено Додаток 4, якого у Методрекомендаціях не було);
 • з Додатку 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій» (Дт 99 Кт 20, 21, 22, 26, 27, 28) в зв’язку із відсутністю у Плані рахунків на сьогодні рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку нематеріальних активів №1327

В Методрекомендаціях №1327 було внесено лише два уточнення:

 • ці рекомендації не застосовуються банками;
 • в зв’язку із скасування Інструкції №69 (про інвентаризацію) актуалізовано, що проведення інвентаризації НМА здійснюється в порядку, встановленому діючим Положенням №879 «Про інвентаризацію активів та зобов’язань».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку фінансових витрат №1300

Тут лише уточнено, що Методрекомендації №1300 не застосовуються:

 • підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ;
 • підприємствами, які згідно закону №996 визнані мікро- та малими підприємствами;
 • непідприємницькими товариствами;
 • підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до ПКУ;
 • представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

 

Зміни в Методрекомендаціях з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи №1873

Тут лише уточнено, що дані методрекомендації не застосовуються не тільки бюджетними установами, а й банками, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

 

Зміни в Методрекомендаціях щодо облікової політики №635

Згідно внесених змін тепер використання рахунків класу 9 є обов’язковим для всіх підприємств. При цьому за власним бажанням підприємства можуть за власним бажанням застосовувати і рахунки 8 класу.

Також в зв’язку з наведеним вище змінами до Методрекомендацій з обліку ОЗ прибрано норму щодо можливості збільшення первісної переоціненої вартості ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Основные средства , Первичные документы , ТМЦ

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 8

Новости по теме

Консультации по теме