• Посилання скопійовано

Мінфін оновив методрекомендації з бухгалтерського обліку

Мінфін оновив низку методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку ОЗ, запасів тощо. Лякатися не слід, адже основна мета змін – приведення цих документів до чинного законодавства. Але все ж варто ознайомитись з ними

Мінфін оновив методрекомендації з бухгалтерського обліку

Мінфін наказом від 14.01.2020 р. №6 затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. Відтермінування дії наказу не передбачається, реєстрацію в Мін'юсті він не проходить, отже вказані зміни діють вже зараз. 

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку ОЗ №561

Основною і найбільш суттєвою зміною у Методрекомендаціях №561 є виключення пунктів, якими передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством, а також на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством.

Така процедура була передбачена для юросіб на загальній системі оподаткування (платників податку на прибуток). Але оскільки розділ ІІІ ПКУ, присвячений цьому податку, вже кілька років має зовсім іншу редакцію, застарілі норми з Методрекомендацій прибрали.

Інші дві зміни мають уточнюючий характер. Вони передбачають, що:

 • ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ має визначатися комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію;
 • при поверненні орендодавцю цілісного майнового комплексу (і обєктів ОЗ у його складі) щодо залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар робитиме проведення: Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображатиметься проведенням Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку запасів №2

В них:

виключено вимогу фіксування місця складання у закупівельному акті;

 • виключено вимогу, що порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку ПДВ №141 (в зв’язку із її скасуванням, про що ми писали тут);
 • уточнено, що кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції із запасами наведена у додатку 3 (раніше було зазначено Додаток 4, якого у Методрекомендаціях не було);
 • з Додатку 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій» (Дт 99 Кт 20, 21, 22, 26, 27, 28) в зв’язку із відсутністю у Плані рахунків на сьогодні рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку нематеріальних активів №1327

В Методрекомендаціях №1327 було внесено лише два уточнення:

 • ці рекомендації не застосовуються банками;
 • в зв’язку із скасування Інструкції №69 (про інвентаризацію) актуалізовано, що проведення інвентаризації НМА здійснюється в порядку, встановленому діючим Положенням №879 «Про інвентаризацію активів та зобов’язань».

 

Зміни в Методрекомендаціях обліку фінансових витрат №1300

Тут лише уточнено, що Методрекомендації №1300 не застосовуються:

 • підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ;
 • підприємствами, які згідно закону №996 визнані мікро- та малими підприємствами;
 • непідприємницькими товариствами;
 • підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до ПКУ;
 • представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

 

Зміни в Методрекомендаціях з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи №1873

Тут лише уточнено, що дані методрекомендації не застосовуються не тільки бюджетними установами, а й банками, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

 

Зміни в Методрекомендаціях щодо облікової політики №635

Згідно внесених змін тепер використання рахунків класу 9 є обов’язковим для всіх підприємств. При цьому за власним бажанням підприємства можуть за власним бажанням застосовувати і рахунки 8 класу.

Також в зв’язку з наведеним вище змінами до Методрекомендацій з обліку ОЗ прибрано норму щодо можливості збільшення первісної переоціненої вартості ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Автор: Станіслав Горбовцов

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»