• Посилання скопійовано

Застосування спрощеної системи для юросіб

Лист ДПСУ від 17.01.2012 р. №1447/7/15-2217 «Про єдиний податок для юридичних осіб»

ДПСУ надала деякі роз’яснення Закону від 04.11.2011 р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (чинний з 01.01.2012 р.)

Відповідно до п. 3 р. II «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону припинено дію Указу Президента від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Згідно з п. 291.3 ст. 291 ПКУ юрособа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановлених гл. 1 р. XIV ПКУ, та реєструється платником ЄП в порядку, визначеному цією главою.

Як встановлено п. 291.4 ст. 291 ПКУ, до четвертої групи платників ЄП належать юрособи-госпсуб’єкти будь-якої організаційно-правової форми, які протягом року відповідають сукупності таких критеріїв:

- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб (пп. 14.1.227 ст. 14 ПКУ);

- обсяг доходу не перевищує 5 млн грн.

Доходом платника ЄП — юрособи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юрособи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ, тобто також сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Платники ЄП — юрособи визначають розмір отриманого доходу на підставі даних спрощеного бухобліку з урахуванням положень п. 44.2 ст. 44 ПКУ.

Ставки ЄП для юросіб встановлені п. 293.3 ст. 293 ПКУ у розмірі:

— 3% доходу — у разі сплати ПДВ згідно з цим ПКУ;

— 5% доходу — у разі включення ПДВ до складу ЄП.

Платники ЄП — юрособи подають до ДПС за місцем податкової адреси податкову декларацію платника ЄП у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.3, п. 296.4 ст. 296 ПКУ). Сплачується ЄП протягом 10 к.д. після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ) (форма декларації платника ЄП — юрособи затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688).

Згідно з пп. 298.1.1 ст. 298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування госпсуб’єкт-юрособа подає до ДПС заяву, до якої додається розрахунок доходу за попередній календарний рік (форма і порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, а також форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва затверджені наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675).

З урахуванням пп. «г» п. 5 р. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №4014-VI, термін подання заяви для госпсуб’єктів-юросіб, які прийняли рішення з 01.01.2012 р. перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до гл. 1 р. XIV ПКУ, — не пізніше 25 січня 2012 р. Це стосується госпсуб’єктів-юросіб, які були платниками ЄП відповідно до Указу «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», а також юросіб, які сплачували податки і збори за загальною системою оподаткування.

При цьому для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 р. госпсуб’єктами, які не були платниками ЄП, дохід від провадження госпдіяльності, одержаний у 2011 р., перераховується згідно з порядком, визначеним ст. 292 ПКУ.

Враховуючи норми чинного законодавства госпсуб’єкти, які у 2012 р. виявили бажання і відповідають вимогам гл. 1 р. XIV ПКУ, мають не пізніше 25.01.2012 р. подати до ДПС заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за 2011 р. за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675.

Свідоцтво платника ЄП видається ДПС безоплатно протягом 10 к.д. з дня подання госпсуб’єктом заяви.

Видані свідоцтва про сплату ЄП на 2011 р. відповідно до Указу «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» є дійсними до отримання свідоцтва платника ЄП, передбаченого ПКУ, але не пізніше ніж до 01.06.2012 р. (пп. «а» 5 р. II Закону №4014-VI).

Для реалізації права госпсуб’єктів перейти на спрощену систему оподаткування, до отримання бланків Свідоцтв платника ЄП нового зразка, ДПСУ тимчасово видаватиме Свідоцтва платника ЄП старого зразка із зазначенням ставок ЄП, встановлених п. 293.3 ст. 293 ПКУ, виду госпдіяльності (основного), місця провадження госпдіяльності та відміткою «Свідоцтво діє з «___» ____________ 2012 року та підлягає поверненню та/або обміну у день отримання нового Свідоцтва».

Разом з тим, ДПСУ повідомляє, що платники ЄП — юрособи за результатами провадження госпдіяльності за IV кв. 2011 р. подають розрахунок про сплату ЄП та сплачують податок у порядку та на умовах дії Указу «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

 

Автор: Хоміцка Маріанна

Рубрика: Спрощена система/Юрособи на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Юрособи на єдиному податку»