• Посилання скопійовано

ФОП і товарний облік: 5 правил, які варто знати

Нагадаємо актуальні правила ведення товарного обліку ФОПами, які діють у 2023 році. Ми підібрали 5 найважливіших з них

ФОП і товарний облік: 5 правил, які варто знати

Правило 1. Хто не повинен вести товарний облік? 

Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений Наказом Мінфіну від 03.09.2021 р. №496 (далі – Порядок №496).  

Вимоги Порядку №496 не поширюються на:

 • платників єдиного податку І групи;
 • платників єдиного податку ІІ – ІV груп, які не здійснюють: реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Висновок: вимоги Порядку №496 поширюються на фізичних осіб – підприємців (ФОП), які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування та на ІІІ групі єдиного податку з реєстрацією платниками ПДВ. 

 

Чи повинні ФОП вести облік товарних запасів у разі надання виключно послуг, у тому числі посередницьких? Ні, якщо при наданні послуг ФОП не використовують товарні запаси.  Таке роз’яснення міститься у «ЗІР» тут.

Чи зобов’язані ФОП – платники ЄП другої – третьої груп вести облік товарних запасів та застосовувати РРО та/або ПРРО, у разі здійснення роздрібної торгівлі лише ПММ в ємностях до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин? Як роз’яснеють податківці, є два варіанти: 

 1. ФОПи – платники єдиного податку другої та третьої групи – не платники ПДВ, які здійснюють розрахункові операції при реалізації лише паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин зобов’язані застосовувати РРО та/або ПРРО, однак не зобов’язані вести облік товарних запасів.
 2. ФОПи – платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ, за тих же умов, зобов’язані застосовувати РРО та/або ПРРО та зобов’язані вести облік товарних запасів!

Ще один нюанс пов’язаний з тим, що норма про ведення товарного обліку міститься в Законі про РРО. А що як ФОП у 3-й групі, платник ПДВ, але не повинен застосовувати РРО/ПРРО? Це випадок так званого «чисто безготівкового розрахунку», і йдеться про тих ФОП, які приймають оплату виключно з рахунку або через касу банку на рахунок в банку, без застосування платіжних карт та інших варіантів, які, на думку податківців, вимагають проведення через реєстратор. 

Податківці наполягають: і таким ФОПам треба вести товарний облік! Як бачимо у роз’ясненні в «ЗІР», ФОПи зобов’язані вести облік всіх товарних запасів незалежно від способу розрахунку за такі товари (готівковій та/або в безготівковій формі через установи банку)!

 

Правило 2. За якою формою вести товарний облік? 

Облік товарних запасів здійснюється ФОПами шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів (далі – Форма обліку) інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

ФОП обирає форму ведення обліку: паперова або в електронна.

Висновок: форма обліку має містити зазначені у довільному порядку дані ФОП: 

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), 
 • реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта/номер ID-картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті, 
 • податкова адреса, 
 • назва та адреса місця продажу (господарського об'єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік.

 Для паперової форми обліку ці дані мають міститися на титульному аркуші.

 

Правило 3. Де має зберігатися форма товарного обліку та документи? 

Порядком №496 встановлено обов’язок ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації для ФОПів, які використовують загальну систему оподаткування та здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

За наявності обов’язку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, ФОПи мають здійснювати облік всіх товарів, які знаходяться в реалізації, а не лише окремих груп (наприклад, оподаткованих ПДВ). 

Висновок: ФОПи, які здійснюють діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), ведуть облік товарних запасів за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі: 

 • первинних документів, які підтверджують отримання товарів такими ФОПами, або окремим місцем продажу (господарським об’єктом),
 • та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів. При цьому первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку. Звертаємо увагу, що внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку реалізації таких товарів.

 

Правило 4. Як виправити помилку у формі обліку товарних запасів?

Виправлення інформації у Формі обліку здійснюється у такому порядку:

 1. у графі «Примітки» рядка, що потребує видалення інформації, проставляється відмітка «анульовано»;
 2. у разі необхідності виправлення інформації:

у графі «Примітки» рядка, інформація в якому виправляється, проставляється позначка «анульовано – виправлено» зі зазначенням порядкового номера рядка, в якому зазначено виправлену інформацію;

у графі «Примітки» рядка, що містить виправлену інформацію, проставляється позначка «виправлено» зі зазначенням порядкового номера рядка, інформацію з якого виправлено.

Висновок:  якщо помилку вчасно помітити і виправити самостійно, можна уникнути штраф за неведення товарного обліку в установленому порядку.

Це неминуче приводить нас до останнього в цій статті правила.

 

Правило 5. Відповідальність за порушення правил товарного обліку

Тут треба пам'ятати загальні та воєнні правила. 

У загальному випадку штрафи більші. І як війна закінчиться, вона все не спише. Тож товарний облік краще вести й зараз. 

Статтею 20 Закону №265 визначено, що до суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Водночас ст. 26 Закону №265 передбачено, що посадові особи та працівник торгівлі, громадського харчування та сфери послуг притягуються до адміністративної відповідальності.

Відповідно до ст. 155-1 КУпАП порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 н.м.д.г. і на посадових осіб – від 5 до 10 н.м.д.г.

За дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, передбачено накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти н.м.д.г. і на посадових осіб – від десяти до двадцяти н.м.д.г.

Але війна це тимчасово змінила! 

Згідно з п. 12 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 265, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону № 265 не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Висновок: під час перевірок у період воєнного стану до ФОП, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, що не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік таких товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова та адміністративна відповідальність.

До ФОП, у тому числі платників єдиного податку, які не здійснюють реалізацію підакцизних товарів, під час перевірок у період воєнного стану за порушення ведення обліку товарних запасів, визначеного Наказом № 496, застосовується лише адміністративна відповідальність.

 ***

Всі новини на тему товарного обліку можна переглянути тут>>

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/ФОП на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ФОП на єдиному податку»