Головна Усі новини Держрегулювання Готівковий обіг та каса

Нацбанк про нюанси заповнення касових ордерів

НБУ роз'яснив особливості заповнення касових ордерів, а фахівці редакції навели алгоритм оформлення ПКО та ВКО за рядками

Нацбанк у листі від 14.09.2016 р. №50-0004/77077 нагадує, що на сьогодні порядок ведення касових операцій для підприємств і організацій визначено у Положенні №637. Це Положення визначає порядок ведення касових операцій юридичними особами (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також форми касових документів, що застосовуються ними. Типові форми касових документів наведені у додатках до Положення.

Відповідно до норм п'ятого абзацу п. 3.10 глави 3 Положення у касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" (видаткового касового ордеру) або "Прийнято від" (прибуткового касового ордеру) не заповнюється.

У разі приймання від фізособи до каси підприємства готівки за прибутковим касовим ордером у рядку "Прийнято від" касового ордеру зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка отримує товар (роботи, послуги), що відповідає вимогам законодавства України.

 

Від редакції:
Для зручності наведемо алгоритм заповнення ПКО та ВКО

 

Оформлення ПКО

ПКО оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства.

Прибутковий касовий ордер (типова форма №КО-1) заповнюють таким чином:

 • у рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» вказується назва юридичної особи, яка приймає готівкові кошти;
 • у рядку «Прибутковий касовий ордер №» ставиться номер та дата оформлення касового ордера, тобто дата надходження коштів до каси;
 • у колонках таблиці зазначаються номер кореспондуючого рахунку, код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення в залежності від кого така готівка надійшла;
 • у рядку «Прийнято від» вказується прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вносить грошові кошти в касу підприємства;
 • у рядку «Підстава» вказується підстава для внесення готівкових грошових коштів в касу підприємства. Такою підставою може бути наказ або усне розпорядження керівника про повернення грошових коштів, звіт про використання коштів тощо;
 • у рядку «Сума» вказується сума, яка оприбутковується, літерами, з великої букви;
 • у рядку «Додатки» вказуються документи, пов'язані із здійсненням операції з внесення готівки в касу, додані до ПКО. Такими документами можуть бути: договір, наказ тощо. Тут же можуть бути вказані дані документа, що засвідчує особу, яка вносить гроші в касу;
 • у рядках «Підписи головного бухгалтера та касира» зазначається підпис головного бухгалтера й касира. Під час відсутності на роботі головного бухгалтера підписувати ПКО мають право працівники підприємства, яким керівник або власник підприємства надав право підпису касових документів. Якщо касира немає — ПКО підписує особа, яка виконує його обов'язки.

У ПКО, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється 

 

Оформлення ВКО

Заповнення видаткового касового ордера (типова форма №КО-2) здійснюється наступним чином:

 • у рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» вказується назва юридичної особи, яка видає готівкові кошти;
 • у рядку «Видатковий касовий ордер» ставиться номер та дата оформлення касового ордера;
 • у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку, код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;
 • у рядку «Видати» зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримує кошти;
 • у рядку «Підстава» відображаються підстави видачі даних коштів;
 • у рядку «Сума» зазначається фактично видана сума коштів;
 • у рядках «Керівник» та «Головний бухгалтер» зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;
 • у рядку «Одержав» відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;
 • у рядку «Підпис одержувача» проставляється підпис особи, яка отримала кошти. У наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;
 • у рядку «Видав касир» зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється (п. 3.10 Положення №637).

Рядки «Код аналітичного рахунку» та «Код цільового призначення» заповнюються у разі якщо на підприємстві розроблена і затверджена спеціальна система кодування всіх господарських операцій, в тому числі і відповідних надходжень у касу. В іншому випадку в цих графах ставиться прочерк.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Нацiональний банк України
Рубрика:
Держрегулювання / Готівковий обіг та каса
Теги:
Каса , Банки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі