Головна Усі новини Держрегулювання Готівковий обіг та каса

Вийшов з ладу РРО: як проводити розрахункові операції?

Податківці нагадали, що при виході з ладу РРО у розділі 2 КОРО суб’єкт господарювання здійснює запис за день виходу його з ладу про відповідні суми (графи 3 - 10) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до момен­ту виходу з ладу РРО

Податківці з ОВП нагадали, що п.  9 та 10 глави 4 розділу II №547 встановлено, що у розділі 3 КОРО, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій, обліковують­ся розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в пері­од ремонту РРО. Графи 1 - 5 заповнюють­ся до початку використання розрахункових книжок, гра­фи 6 - 8 — до початку реєстрації розра­хункових операцій за допомогою РРО піс­ля відновлення постачання електроенергії чи встановлення РРО після ремонту.

Якщо початок та закінчення одного ци­клу використання РК при відключенні елек­троенергії чи на період ремонту РРО при­падають на різні робочі дні, за кожний ро­бочий день у розділі 3 КОРО на РРО здій­снюються окремі записи. При цьому гра­фи 1, 2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 — тільки в останній день одного циклу використання РК.

Крім того, на підставі даних розрахунко­вих квитанцій щодня здійснюються записи в розділі 2. До запису за перший день слід включити дані про відповідні суми (гра­фи 3 - 10) за контрольною стрічкою з по­чатку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або відключення електроенер­гії. У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення ро­боти на РРО, необхідно зазначити, за які по­передні дати підсумовано дані в цьому фіс­кальному чеку.

Тобто при виході з ладу РРО у розділі 2 КОРО суб’єкт господарювання здійснює за­пис за день виходу його з ладу про відпо­відні суми (графи 3 - 10) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до момен­ту виходу з ладу РРО.

Відповідно до п. 10 розділу III Порядку № 547, якщо сталися поломка РРО чи відключення електроенергії безпосеред­ньо після встановлення відремонтованого реєстратора або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи без застосування РРО. У разі обнулення оперативної пам’яті фіскального блока реєстратора слід також провести через реєстратор підсумкову ін­формацію про проведені операції за період роботи з початку робочої зміни касира, що передував виходу РРО з ладу або від­ключенню електроенергії. Суми проводять­ся окремо за кожним найменуванням валю­ти, видом валютно-обмінної операції, а та­кож окремо за різними значеннями курсів купівлі-продажу (крос-курсів). Після друку­вання відповідного службового звіту за про­веденими сумами слід виконати Z-звіт. Оби­два звіти повинні зберігатися в журналі ви­користання РРО.

***

Читайте також:

Джерело
Центральний офіс з обслуговування великих платників
Рубрика:
Держрегулювання / Готівковий обіг та каса
Теги:
РРО , КОРО

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі