Головна Усі новини Держрегулювання Закони та підзаконні акти

Закон про стратегічну екологічну оцінку — в дії!

Сьогодні, 12 квітня, набрав чинності Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»

11 квітня в «Голосі України» №67/2018 опубліковано Закон України від 20.03.2018 р. №2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку». Згідно з текстом документу, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто 12 квітня 2018 року), та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності (тобто 12 жовтня 2018 року).

Пункт 3 ч. 2 ст. 2 Закону втратить чинність 1 січня 2020 року. До цього часу замовники програм економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів, міст, сіл та селищ на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку таких програм на добровільній основі.

 

Що передбачає цей Закон?

Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Дія цього Закону не поширюється на:

  • документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;
  • бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
  • програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

 Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

 

Як буде здійснюватись стратегічна екологічна оцінка? 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюватиметься на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва.

 Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;

3) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 Закону;

4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;

5) інформування про затвердження документа державного планування;

6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Закони та підзаконні акти
Теги:
Екологічний податок

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі