• Посилання скопійовано

Реєструвати місце проживання зможемо онлайн: законопроект

Юристи навели детальний розгляд нової системи реєстрації місця проживання в онлайн-режимі

Реєструвати місце проживання зможемо онлайн: законопроект

У Верховній Раді 18 жовтня 2018 року зареєстровано законопроект №9218 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», - пише «Українське право».

Прийняття акта має на меті:

 • Зниження адміністративного навантаження на громадян
 • Запроваджується декларативний принцип реєстрації місця проживання особи, який успішно застосовується у Нідерландах, Німеччині, Латвії та в ряді штатах США.

Для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки заява-декларація; не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи; громадяни будуть підтверджувати місце проживання тільки у випадках, визначених законом, а не як зараз – кожна особа під час реєстрації.

 

Підвищення доступності та зручності адміністративних послуг

Розширяються способи звернення за послугами. Декларацію можна буде подати відвідавши будь-який орган реєстрації або ЦНАП (не лише за місцем проживання як зараз), а також через Інтернет або поштою.

Послуги надаватимуться в електронному вигляді, що значно скоротить час, необхідний для їх надання; немає потреби відвідувати органи реєстрації або ЦНАП.

 

Оптимізація та підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть в електронному вигляді та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами (наприклад, з Єдиним державним демографічним реєстром) в автоматичному режимі. При цьому для забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування мають право створити або використовувати вже створені власні інформаційно-телекомунікаційні системи чи безоплатно скористатися інформаційно-телекомунікаційною системою ДМС.

Не передбачається створення будь-якого додаткового (нового) реєстру з даними про проживання особи, а також формування та ведення на державному рівні окремої бази адрес житла. Реєстри територіальних громад використовуватимуть ті самі локальні бази адрес, якими і зараз користуються органи реєстрації. Аналогічним чином, за відсутності загальнодержавного реєстру адрес, здійснюється декларативна реєстрація місця проживання муніципалітетами у Німеччині, Нідерландах та в ряді штатах США.

Скасовується паперовий документообіг; усувається необхідність подавати громадянам довідки про місце проживання або склад сім’ї; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

 

Підвищення рівня достовірності інформації у реєстрах територіальних громад про місце проживання особи

Запроваджуються механізми, які забезпечать дотримання законності у сфері реєстрації місця проживання, зокрема запобігатимуть зловживанням, пов’язаним з реалізацією декларативного принципу, а саме:

 • визначаються підстави та порядок підтвердження особою факту проживання.

Підтверджувати своє проживання будуть не усі громадяни, як це робиться зараз під час реєстрації, а лише незначна частка (приблизно 0,32% зареєстрованих). Особа, яка підтверджує проживання, зможе подати документальні дані особисто, в електронному вигляді або поштою чи вказати підприємства, організації та установи, де органи реєстрації самостійно запитають необхідну інформацію. Крім того, особі надається можливість, за умови якщо вона цього сама бажає і сама ініціює, надати дані за місцем їх знаходження.

Вказаний спосіб забезпечить права тих осіб, які фактично проживають у житлі, але не можуть підтвердити зазначений факт документами.

Орган реєстрації може звернутися до особи для підтвердження факту її проживання виключно у випадках, визначених законом (7 підстав).

Ініціювати підтвердження особою факту проживання зможуть тільки:

 • власник житла та особи, які проживають у житлі (жодній сторонній особі такого права не надається);
 • органи державної влади або органи місцевого самоврядування, які мають документально підтверджену інформацію про те, що особа не проживає у житлі;
 • керівництво школи у разі коли бажаючих у перший клас більше ніж школа, яка знаходиться за місцем проживання кандидата у перший клас, може прийняти.

Припиняться випадки масової реєстрації за однією адресою (так звані «адреси масової реєстрації» або «рукавички»). Якщо за допомогою програмних засобів з’ясується, зокрема на основі прізвищ, віку та статі осіб, які проживають в одному житлі, що у разі здійснення реєстрації за однією адресою буде зареєстровано більше ніж три сім’ї, така реєстрація особи підлягає тимчасовому блокуванню та підтвердженню факту проживання.

Запроваджується обов’язкове інформування про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання особи.

Власник житла та особи, які проживають у житлі, будуть одразу повідомлятися про реєстрацію, зняття з реєстрації особи; у певних випадках повідомлятимуться також органи опіки і піклування; визначаються підстави та порядок анулювання та блокування реєстраційних дій.

Анулювання здійснюватиметься тільки у випадках подання особою недостовірних відомостей; блокування застосовуватиметься як тимчасовий захід для того, щоб запобігти використанню недостовірних відомостей про реєстрацію особи; запроваджується досудова процедура оскарження рішень та здійснення контролю у сфері реєстрації місця проживання.

Особа отримує право оскаржити рішення органу реєстрації без звернення до суду; законом врегулюються відносини органів реєстрації та контрольних органів; встановлюється відповідальність за подання недостовірних відомостей під час реєстрації.

За подання недостовірних відомостей під час реєстрації особа притягатиметься до адміністративної відповідальності (штраф у розмірі 850 - 1700 грн, повторно – 1700 - 3400 грн); разом з тим, відповідальність не настає за проживання особи в іншому місці ніж зареєстроване.

Також, унеможливлюється реєстрація місця проживання за неіснуючою адресою, оскільки перелік адрес житла буде пропонуватися суб’єкту звернення під час заповнення електронної форми заяви.

 

Захист прав власників житла

Відсутні будь-які негативні наслідки для власників житла у разі фіктивної реєстрації в їх житлі, так само як немає жодної можливості через фіктивну реєстрацію заподіяти шкоду власнику житла.

Законодавче встановлюється, що факт реєстрації не є підставою набуття особою або позбавлення її будь-яких прав на житло та інше майно, що знаходяться за адресою зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання.

З метою попередження прийняття незаконних рішень, у тому числі судових, встановлюється, що у разі виникнення спору (наприклад наявності незгоди власника житла) жодне рішення не може ґрунтуватися на одному лише факті реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи для:

 • підтвердження законності проживання у житлі (користування житлом);
 • вселення особи у житло або виселення з нього;
 • підтвердження факту проживання (непроживання) у житлі, зокрема з метою його приватизації або набуття права на спадкування за законом на зазначене житло або майно, що знаходиться за адресою зареєстрованого місця проживання;
 • нарахування плати за користування житлом та плати за житлово-комунальні послуги;
 • підтвердження факту оренди (найму) житла чи іншого платного користування житлом;
 • встановлення або скасування будь-яких прав та обов'язків для інших осіб, які проживають у житлі.

Наприклад, для правоохоронних органів, виконавчої служби тощо, лише сам факт реєстрації особи у житлі без наявності інших доказів її проживання в цьому житлі не є підставою проведення відповідних процесуальних дій (обшуку, арешту майна), якщо власник житла або інші особи, які проживають у зазначеному житлі, заперечують факт проживання такої особи.

 

Реалізація прав новонародженої дитини

Для батьків встановлюється можливість під час державної реєстрації народження дитини звернутися та отримати послуги щодо:

 • проведення реєстрації місця проживання народженої дитини;
 • призначення допомоги при народженні дитини;
 • реєстрації народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
 • видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
 • визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
 • визначення належності дитини до громадянства України (якщо батьки дитини на момент її народження були громадянами України);
 • присвоєння дитині унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Практика надання комплексу послуг за однією життєвою подією (у цьому випадку у зв’язку з народженням) є поширеною у розвинутих країнах (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сербія тощо). Її мета – звільнити громадян від зайвих процедур.

Законопроектом  пропонується внести зміни до:

 1. КУпАП в частині скасування адміністративної відповідальності за проживання без реєстрації місця проживання та встановлення адміністративної відповідальності за подання недостовірних відомостей з метою реєстрації місця проживання;
 2. Закону  «Про загальну середню освіту» в частині надання повноважень керівнику школи звернутися до органу реєстрації місця проживання – але лише у випадку коли кількість поданих заяв на зарахування до початкової школи перевищує її спроможність – для проведення відповідно до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» підтвердження факту проживання дітей на території обслуговування цього закладу для реалізації їх права на першочергове зарахування до школи;
 3. Закону «Про державну статистику» в частині визначення знеособлених даних реєстрів територіальних громад та інших інформаційних систем, які містять інформацію щодо населення України та його демографічних характеристик, джерелами статистичної інформації;
 4. Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині зменшення адміністративного навантаження на інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів через скасування подання ними довідок про місце проживання, оскільки інформація про місце проживання отримуватиметься посадовими особами управління праці та соціального захисту населення безоплатно з реєстру територіальної громади;
 5. Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в частині встановлення можливості призначати допомогу батькам при народженні дитини на підставі відомостей, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (без подання документів);
 6. Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» в частині встановлення можливості: реєстрації, зняття з реєстрації дітей віком до 14 років за заявами, поданими в електронній формі; отримання знеособленої інформація про зареєстроване місце проживання за даними, що містяться в машинозчитувальній зоні паспорта громадянина України у формі картки, а також звільнення від сплати адміністративного збору у разі реєстрації місця проживання новонародженої дитини вперше;
 7. Закону «Про вибори Президента України» в частині надання повноважень відповідним виборчим комісіям отримувати інформацію про місце проживання кандидатів (безоплатно та без їх письмової згоди) від органів реєстрації або безпосередньо з реєстру територіальної громади;
 8. Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині запровадження внесення інформації про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних в автоматичному режимі з реєстрів територіальних громад без подання будь-яких звітів органами реєстрації;
 9. Закону «Про Державний реєстр виборців» в частині запровадження внесення до зазначеного реєстру інформації про виборців, які зареєстровані або зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, в автоматичному режимі з реєстру територіальної громади;
 10. Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» в частині узгодження норм цього закону і Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини та встановлення можливості надання 7 адміністративних послуг під час державної реєстрації народження дитини;
 11. Закону «Про адміністративні послуги» в частині встановлення можливості для особи отримати дві і більше адміністративні послуги за єдиною заявою якщо причиною для звернення за отриманням цих послуг є одна і та сама подія, що відбулася у житті зазначеної особи (народження, зміна персональних даних, отримання паспорта громадянина України тощо);
 12. Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» в частині необов’язковості внесення додаткової (змінної) інформації до паспорту громадянина України, скасування внесення інформації про зареєстроване місце проживання до безконтактного електронного носія, а також внесення відомостей про новонароджених дітей у Єдиний державний демографічний реєстр;
 13. Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» в частині встановлення особливостей реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб;
 14. Закону  «Про місцеві вибори» в частині уточнення порядку подання документів, які містять інформацію про зареєстроване місце проживання;
 15. Закону «Про житлово-комунальні послуги» в частині заборони нарахування (перерахування) споживачу житлово-комунальних послуг плати за житлово-комунальні послуги у зв’язку із зміною кількості зареєстрованих у житлі осіб, якщо не відбулася зміна фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

Передбачається, що закон набере чинності поетапно.

Зокрема, з дня, наступного за днем опублікування закону, наберуть чинності положення, що стосуються розробки та прийняття підзаконних актів, передбачених законом, а також здійснення заходів з формування реєстрів територіальних громад.

Через шість місяців з дня опублікування закону наберуть чинності зміни до законів України в частині встановлення можливості:

 • реєстрації, зняття з реєстрації дітей віком до 14 років за заявами, поданими в електронній формі, та звільнення від сплати адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини вперше;
 • отримання знеособленої інформація про зареєстроване місце проживання за даними, що містяться в машинозчитувальній зоні паспорта громадянина України у формі картки;
 • надання 7 адміністративних послуг під час державної реєстрації народження дитини;
 • отримання особою дві і більше адміністративні послуги за єдиною заявою якщо причиною для звернення за отриманням цих послуг є одна і та сама подія, що відбулася у житті зазначеної особи.

З 1 січня 2021 року закон набере чинності у повному обсязі.

***

Читайте також: Реєстрацію місця проживання планують спростити! Законопроект

Джерело: Українське право

Рубрика: Держрегулювання/Закони та підзаконні акти

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Закони та підзаконні акти»