Важливі теми
  • Скопійовано

Якою буде українська офіційна статистика з 2023 року: прийнято за основу закон

1 липня нардепи підтримали за основу проєкт Закону №5886 «Про офіційну статистику»

Якою буде українська офіційна статистика з 2023 року: прийнято за основу закон

Сьогодні, 1 липня, ВРУ прийняла за основу проєкт Закону №5886 «Про офіційну статистику». Він визначає організаційні засади та функціонування національної статистичної системи, права і функції органів державної статистики, регулює правові відносини в сфері офіційної статистики з метою забезпечення держави та суспільства неупередженою та об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної, екологічної, культурної та інших сфер життя суспільства в Україні та її регіонах.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою його є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно зі загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики. 

Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

1) виробники офіційної статистики та їх працівники, працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;

2) інші державні органи, які проводять статистичні спостереження, та розпорядники адміністративних даних;

3) респонденти:

  • фізичні особи — підприємці;
  • юридичні особи;
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб, що розташовані на території України;
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що розташовані за межами України;
  • фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території України, або групи таких осіб;
  • фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, або групи таких осіб;

4) користувачі офіційної державної статистичної інформації;

5) Національна рада з питань статистики.

Завдання державної статистичної діяльності полягає в своєчасному забезпеченні неупередженою та об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією, необхідною для інформування суспільства, розробки і моніторингу економічної та соціальної політик, прийняття обґрунтованих рішень державними органами на підставі результатів державних статистичних спостережень в інтересах економічного добробуту та прав людини, виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках чинних міжнародних угод, а також здійснення наукових досліджень.

Для забезпечення зменшення звітного навантаження на респондентів центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інші виробники офіційної статистики мають право на безкоштовний доступ до всіх адміністративних даних з метою виробництва офіційної державної статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень.

У цьому випадку розпорядники адміністративних даних безкоштовно надають на запит центральному органу виконавчої влади з питань статистики та іншим виробникам офіційної статистики узагальнені та індивідуальні дані, в тому числі пов’язані з ними метадані.

Основними завданнями органів державної статистики є:

1) участь у формуванні державної політики в галузі статистики та забезпечення її реалізації;

2) гармонізація системи державної статистики з міжнародними та європейськими нормами та стандартами;

3) збирання, збереження, оброблення, аналіз, захист, поширення офіційної державної статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;

4) забезпечення актуальності, точності і надійності, узгодженості і порівнянності, доступності і ясності офіційної державної статистичної інформації;

5) розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології, оприлюднення метаданих;

6) забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи статистичних класифікацій, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

7) впровадження новітніх інформаційних технологій у процес виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;

8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

9) координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;

10) забезпечення принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.

У разі прийняття у другому читанні цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Закони та підзаконні акти

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Закони та підзаконні акти»