• Посилання скопійовано

Митні платежі при імпорті товарів: актуальні правила

Статтею 74 МКУ встановлено, що іноземні товари при імпорті випускаються у вільний обіг на митній території України після сплати всіх належних митних платежів. А які платежі сплачуються при розмитненні? І як їх відображати в обліку? Нагадаємо в нашій статті

Митні платежі при імпорті товарів: актуальні правила

Які митні платежі сплачуються при імпорті товарів

Мита. Сплата мита при ввезенні товарів регламентується МКУ і міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано ВРУ. Статтею 271 МКУ передбачені ввізні, вивізні та сезонні мита, а також особливі види: спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита та додатковий імпортний збір. Особливі види мита передбачені ч. 1 ст. 275 МКУ, вони встановлюються відповідно до ч. 2 ст. 275 МКУ.

Встановлювати інші види мита, крім зазначених в МКУ, в Україні заборонено.

Загалом, ставка мита може бути адвалорна (у відсотках від митної вартості товарів), специфічна (в абсолютному грошовому виразі на одиницю кількості товару) і комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок – див. ст. 280 МКУ.

Ставки ввізного мита встановлено Митним тарифом України, який на сьогоднішній день встановлено Законом від 04.06.2020 р. №674-IX «Про митний тариф України».

Він містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися лише шляхом внесення змін до Митного тарифу України. Ставки ввізного мита диференційовані залежно від країни походження товару і можуть бути преференційними, пільговими та повними (ч. 5 ст. 280 МКУ). Iнформацію про розмір усіх трьох видів ставок можна знайти в Митному тарифі для кожної позиції УКТ ЗЕД.

Акцизний податок при імпорті товарів. Згідно з п. 215.1 ПКУ, підакцизними товарами є: 

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);
 • тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну; 
 • рідини, що використовуються в електронних сигаретах;
 • пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у пп.  215.3.4 ПКУ (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли;
 • транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше;
 • транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • електрична енергія. 

При ввезенні всіх підакцизних товарів, крім електричної енергії, сплачується акцизний податок згідно з пп. 213.1.3 ПКУ. Платником акцизного податку при імпорті є СГ, який ввозить підакцизні товари на митну територію України (пп. 212.1.2 ПКУ). Ставки акцизу бувають адвалорні та специфічні (так само як і мита), вони можуть застосовуватися і одночасно (пп. 215.2.2 ПКУ).

Сума акцизу за адвалорною ставкою залежить від вартості товару, яка визначена згідно з пп. 214.1.2 ПКУ за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), що ним імпортуються, без урахування ПДВ і з урахуванням акцизного податку. Таким чином, якщо на товар встановлено адвалорну та специфічну ставки акцизу одночасно, то спочатку розраховується сума акцизу за специфічною ставкою, а потім – сума акцизу за адвалорною ставкою у відсотках від вартості товару з урахуванням акцизу за специфічною ставкою. Такий механізм розрахунку суми акуцизу на сьогоднішній день застосовується тільки для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. 

Для решти підакцизних товарів визначені тільки специфічні ставки акцизного податку, які можна знайти в п. 215.3 ПКУ.

Iмпортний ПДВ. Нагадаємо, що операція з ввезення товарів на митну територію України оподатковується ПДВ згідно з пп. «в» п. 185.1 ПКУ з урахуванням особливостей, передбачених ст. 206 ПКУ. Особливо уважно слід поставитися до визначення бази оподаткування ПДВ, оскільки вона не повинна бути нижчою за митну вартість товарів, визначену згідно з розділом III МКУ, а також вона включає мито та акцизний податок (п. 190.1 ПКУ). 

Тому ПДВ при ввезенні товарів нараховується після нарахування мита і акцизного податку (якщо ввозяться підакцизні товари). Якщо ціна товарів виражена в іноземній валюті, то перерахунок валютної суми в гривні провадиться за курсом НБУ на дату подання митної декларації для митного оформлення товару.

Плата за виконання митних формальностей. Згідно з ч. 7 ст. 247 МКУ, митні формальності можуть виконуватися митницею поза місцем її розташування, а також поза робочим часом, встановленим для митниці, – за письмовим зверненням декларанта. 

Проте ця послуга митниці є платною, розмір плати визначається Кабінетом Міністрів (Постанова КМУ від 18.01.2003 р. №93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів»), а порядок її справляння – Міністерством фінансів України (Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затверджений наказом Мінфіну 23.10.2017 р. №862).

Розмір плати встановлено в євро, а справляється вона в гривнях за офіційним (валютним) курсом, установленим НБУ на дату подання митної декларації.

 

Єдиний збір  

Єдиний збір справляється згідно Закону №1212 за:

 • проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, 
 • проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів,
 • за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідно до МКУ та інших законів України заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) під час ввезення товарів на митну територію України (у тому числі з метою транзиту).

Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.

У ст. 5 Закону №1212 встановлені ставки єдиного збору в євро за проведення контролю транспортного засобу (від 4 до 20 євро). А згідно зі ст. 2 Закону №1212 сплата єдиного збору здійснюється в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати цього збору.

 

Відображення митних платежів у митній декларації МД-2

Форму митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа МД-2 затверджено наказом Мінфіну від 22.02.2012 р. №246

Митна вартість товару відображається у графі 45 форми МД-2, а у графі 47 якраз і зазначаються всі митні платежі, які належить сплатити у зв'язку з імпортом товару, що декларується за допомогою цієї декларації.

Заповнення графи 47 форми МД-2 регламентовано Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Мінфіну від 30.05.2012 р. №651. Так, при розміщенні товару у митний режим імпорту в графі 47 повинні бути зазначені відомості про нарахування плати за виконання митних формальностей, суми ввізного мита, акцизного податку і ПДВ. 

У першій колонці графи 47 зазначається вид платежу. 

У другій колонці графи 47 форми МД-2 «Основа нарахування» наводяться дані:

 • для плати за виконання митних формальностей – кількість годин роботи посадової особи митного органу незалежно від кількості оформлених МД;
 • для мита: за адвалорною ставкою – митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД-2; за специфічною ставкою – кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку;
 • для акцизного податку: за адвалорними ставками – вартість товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію); за специфічними ставками – величина, визначена в одиницях вимірювання ваги, обсягу, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках;
 • для ПДВ: митна вартість товару, зазначена у графі 45 МД-2, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають оподаткуванню митом) і акцизу (для товарів, що підлягають оподаткуванню акцизним податком); якщо митна вартість товару менша за його фактурну вартість, то в цій графі зазначається фактурна вартість товару з графи 42 МД-2, перерахована у валюту України за курсом, зазначеним у графі 23 МД-2, також збільшена на суму мита і АП;
 • для єдиного збору – дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збір складається з кількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними шляхами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками.

У колонці «Ставка» зазначаються ставки, за якими нараховано платежі, і в колонці «Сума» – розрахована сума відповідно. У графі B «Подробиці розрахунків» наводяться детальніші дані, використані під час проведення розрахунків митних платежів.

Таким чином, форма МД-2 є первинним документом для цілей бухгалтерського обліку, що підтверджує нарахування митних платежів.

 

Бухгалтерський облік митних платежів

Бухгалтерський облік митних платежів ведеться згідно з НП(С)БО 9

Відповідно до п. 9 НП(С)БО 9, до первісної вартості товарів, що імпортуються, включаються суми ввізного мита та акцизного податку (непрямого податку, який не повертається підприємству). 

Сума єдиного збору за виконання митних формальностей включається до складу інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням товарів. 

Платники ПДВ не включають суму ПДВ до первісної вартості товарів, оскільки її в майбутньому буде відшкодовано платнику у вигляді податкового кредиту з ПДВ. 

Імпортери – неплатники ПДВ включають суми ПДВ, що сплачені на митниці, до первісної вартості імпортованих товарів.

ПДВ. Датою виникнення податкових зобов'язань зі сплати імпортного ПДВ є дата подання митної декларації за формою МД-2. 

Імпортери – платники ПДВ суму ПДВ, сплачену на митниці, включають до складу податкового кредиту з ПДВ. 

Згідно з п. 198.2 ПКУ право на такий податковий кредит виникає на дату сплати ПДВ на митниці. Податкові зобов'язання з ПДВ на митниці не відображаються в декларації з ПДВ, а податковий кредит і митна вартість товарів, що імпортуються, відображаються в рядку 11 декларації, а точніше, у підлеглих рядках залежно від ставки ПДВ, за якою були ввезені товари. 

Суму податкового кредиту з ПДВ за митними деклараціями, на яку платник ПДВ має право, потрібно відобразити в декларації з ПДВ саме за той місяць, в якому були оформлені відповідні митні декларації.

Докладніше про облік імпортного ПДВ читайте в наших матеріалах:

 

Приклад. Підприємство – платник податку на прибуток і ПДВ займається продажем нових автомобілів. 

Воно імпортує нові легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна 3828 куб. см (двигун внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом, код УКТ ЗЕД 8703 24 10 00) у кількості 3 шт. у вантажному автомобілі та один новий вантажний автомобіль, код УКТ ЗЕД 8704 22 91 00, об’єм двигуна 6800 куб. см.

Загальна митна вартість легкових автомобілів становить 120000 євро, вантажного автомобіля – 85000 євро, курс НБУ на дату ввезення автомобілів – 30 грн/євро.

За проведення контролю вантажного транспортного засобу, який перевозить 3 шт легкових авто, нараховано єдиний збір у сумі 20 євро (тягач з прицепом від 20 т до 40 т, ст. 5 Закону №1212) (що в перерахунку на гривні становить 20 євро х 30 грн/євро = 600,00 грн).

Повна ставка  ввізного мита згідно Закону про митний тариф: за легкові автомобілі (код УКТ ЗЕД 8703 24 10 00) – 10%, за вантажний автомобіль (код УКТ ЗЕД 8704 22 91 00) – теж 10%.

Сума ввізного мита становитиме:

 • за легкові авто 10% х 120000,00 євро х 30 грн/євро = 360000,00 грн;
 • за вантажне авто 10% х 85000,00 євро х 30 грн/євро = 255000,00 грн.

Ставка акцизного податку за легкові автомобілі визначається за формулою, наведеною в пп. 215.3.5-1 ПКУ:

100 євро * (3828 куб. см  / 1000 куб. см) * 1 = 382,8 євро за один автомобіль;

3 шт * 382,8 євро = 1148,4 євро за три автомобіля; 1148,40 євро х 30 грн/євро = 34452,00 грн.

Ставка акцизного податку за вантажний автомобіль (код УКТ ЗЕД 8704 22 91 00) – 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (пп. 215.3.5-2 ПКУ). Для об’єму двигуна 6800 куб. см сума акцизу становить 6800 куб. см * 0,013 євро/куб. см * 30 грн/євро = 2652,00 грн.

Сума імпортного ПДВ обчислюється з митної вартості товару з урахуванням мита і акцизного податку: ((120000,00 євро + 85000,00 євро) х 30 грн/євро + 360000,00 грн + 255000,00 + 34452,00 грн + 2652,00 грн) х 20% =  6802104,00 грн * 20% = 1360420,80 грн.

* Єдиний рахунок Держмитслужби. Більш докладно див. тут.

Бухгалтерський облік митних платежів і формування собівартості товару показано в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік митних платежів

Зміст операції Бухгалтерський облік Сума
Д-т К-т
Сплачено аванс на ЄР* перед митним оформленням товару (сума авансу розрахована таким чином, щоб вистачило на всі митні платежі) 377/митниця 311 2015000,00
Оформлено митну декларацію:      
єдиний збір 281 377/митниця 600,00
ввізне мито (360000 грн + 255000 грн = 615000 грн) 281 377/митниця 615000,00
акцизний податок (34452 грн + 2652 грн = 37104 грн) 281 377/митниця 37104,00
імпортний ПДВ 641/ПДВ 377/митниця 1360420,80
Оприбутковано товар — автомобілі:
(120 000 євро + 85 000 євро) х 30 грн./євро) = 6 150 000 грн. При цьому вважаємо, що перехід права власності на авто відбувся при розмитненні, і на умовах післяплати. Тобто, курс НБУ беремо той самий, що і при ввезенні – 30 євро/грн. 
281 632 205000,00 євро
6150000,00 грн
Автомобілі передано покупцям за продажною вартістю 361 702 8842930,20
Нараховано ПЗ з ПДВ 702 641/ПДВ 1473821,70
Списано собівартість проданих автомобілів 902 281 6802704,00

 

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/ЗЕД

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЗЕД»