Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

Аналітика від Дт-Кт: коригування сум ПДВ в додатку Д1

Коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту — невід'ємна частина господарської діяльності будь-якого підприємства. З'ясуємо, як відображати результат коригувань в оновленому додатку 1 до декларації з ПДВ?

Підстави для проведення коригувань ПЗ та ПК

Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках, а саме порядок коригування податкових зобов'язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК), установлено ст. 192 ПКУ.

Так, підлягають відповідному коригуванню ПЗ та ПК постачальника й отримувача у разі, якщо після постачання товарів/послуг або отримання передоплати відбуваються будь-які з перелічених нижче дій:

— будь-яка зміна суми компенсації вартості товарів/послуг;

— перегляд цін;

— перерахунок у зв'язку з поверненням товарів/послуг постачальнику;

— повернення суми попередньої оплати товарів/послуг постачальником.

Документальне оформлення коригувань ПЗ та ПК

Коригування ПЗ та ПК здійснюється на підставі розрахунку коригування до ПН, складеного згідно з Порядком №957* та зареєстрованого в ЄРПН у встановленому порядку, про що далі.

*Наразі наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307 затверджений новий Порядок заповнення податкової накладної, він набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Офіційне опублікування планується 12.02.2016 р., тобто нові форми наберуть чинності з 01.04.2016 р.

Розрахунок коригування складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно ІПН платника ПДВ, за формою 2 до ПН згідно з Порядком №957.

Щодо порядку складання розрахунку коригування, то на його титульному аркуші уточнюється, до якої ПН та за яким договором вносяться зміни.

Особливості складання розрахунку коригування:

графа 4 — зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (у т. ч. за операціями з постачання підакцизних товарів та товарів, увезених на митну територію України);

графа 7 — фактична ціна без урахування ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання;

графа 8 — сума різниці між ціною домовленості без ПДВ та фактичною ціною без ПДВ, за якою здійснено постачання.

Порядком №957 та п. 192.1 ПКУ визначено особливості заповнення розрахунку коригування, складеного постачальником. За цим правилом коригування виконується в такому порядку:

1) постачальником (продавцем) у разі:

— якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь такого постачальника, тобто постачальник збільшує ПЗ, а отримувач — ПК лише після проведеної реєстрації (за умови що отримувач зареєстрований як платник податку на дату перерахунку);

— якщо при коригуванні кількісних та вартісних показників у підсумку не змінюється сума компенсації (в такому разі в розрахунку коригування зазначають виправлені дані);

— якщо розрахунок коригування складено до ПН, що не видаються отримувачу (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування);

— якщо розрахунки коригування складають до всіх ПН, які були складені до 1 лютого 2015 року;

2) отримувачем (покупцем) у разі:

— якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, тобто постачальник лише після реєстрації зменшує ПЗ, а отримувач — суму ПК (за умови що отримувач зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив ПК у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг). При цьому постачальник повинен надіслати отримувачу складений розрахунок коригування з відповідною поміткою «Х» у його верхній лівій частині;

— якщо розрахунок коригування складено під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України.

У разі якщо при складанні ПН були допущені помилки, у т. ч. не пов'язані зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, також складають розрахунок коригування до ПН.

Є декілька обмежень щодо перерахунку. Так, не складається розрахунок коригування та не коригуються ПЗ та ПК, у разі якщо постачальник на кінець звітного періоду, в якому проведено такий перерахунок, не є платником податку. Також, якщо відбулося постачання товарів/послуг неплатнику податку та після цього змінено суму компенсації в бік зменшення ПЗ платника податку, то таке зменшення ПЗ дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів/послуг у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості. Це також стосується перегляду цін в операціях, пов'язаних із гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Інші умови порядку складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних є аналогічними до порядку, передбаченого для ПН. Так, усі розрахунки коригування, в т. ч. які не надаються покупцю, а також за операціями, які звільнені від оподаткування, в обов'язковому порядку підлягають реєстрації в ЄРПН (абз. 3 п. 201.10 ПКУ) у встановлений термін (протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань).

Пунктом 120-1.1 ПКУ передбачено відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації розрахунків коригування покупцям — платникам ПДВ у вигляді штрафу. Але така відповідальність не настає, якщо розрахунок коригування складено на неплатника податку або не підлягає наданню покупцю.

Реєстраційна сума для реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН обчислюється за формулою, зазначеною у п. 200-1.3 ПКУ та п. 9 Порядку №569, та має бути не меншою, ніж сума податку в розрахунку коригування, який платник повинен зареєструвати.

 

Відображення коригувань ПЗ та ПК у декларації з ПДВ

Результат перерахунку ПЗ та ПК постачальника й отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період. Коригування ПЗ — у рядках 7 та 8 декларації з ПДВ. При заповненні рядка 7 обов'язковим є подання додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, що заповнюється в розрізі контрагентів. А коригування ПК відображається у рядку 12. При заповненні рядка 12 також обов'язковим є подання додатка 1 (Д1).

Постачальник має право зменшити ПЗ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого отримувачем в ЄРПН протягом 15-денного терміну, в податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити ПЗ у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

А от збільшити ПЗ постачальник повинен у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування.

І навпаки: покупець повинен зменшити ПК у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та має право збільшити ПК на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН протягом 15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено**.

Якщо РК складені до ПН, в яких були допущені помилки для виправлення таких помилок (внаслідок таких помилок суми ПЗ та ПК не виправлені), то такі розрахунки коригування не потребують відображення в деклараціях з ПДВ.

 

Відмінність оновленого додатка 1

Основний принцип відображення коригувань ПЗ та ПК у декларації з ПДВ не змінився. «Шапка» додатка 1, як і в інших додатках та в самій декларації, зазнала лише однієї зміни — це об'єднання рядків 041 та 042 попередніх форм в один рядок 041, у якому зазначається або ЄДРПОУ платника податку (обліковий номер фізособи), або серія та номер паспорта за відсутності реєстраційного номера.

Відтепер у додатку 1 відбувається коригування ПЗ та ПК лише на підставі ст. 192 ПКУ.

Оновлений додаток 1 до декларації з ПДВ спростився. Наразі він не поділяється на розділи, а містить дві таблиці: таблиця 1 відображає коригування ПЗ згідно зі ст. 192 ПКУ, таблиця 2 — коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ. Щодо змісту таблиць, то тепер не треба вносити найменування отримувача (покупця) та постачальника (продавця) і деталізувати записи в розрізі кожного складеного або отриманого розрахунку коригування. Інформація групується в розрізі окремих платників податку за ІПН, у тому числі в розрізі умовних ІПН. Операції за кожною ІПН групуються за звітний (податковий) період, тобто якщо з одним контрагентом було декілька розрахунків коригувань, вони будуть відображені в декількох рядках лише за умови, що період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування, відрізняється.

Приклад 1 Підприємство А — платник ПДВ реалізує будівельні матеріали.

1) 15.01.2016 р., за договором про поставку, отримали передоплату за 1000 од. будматеріалів за ціною 5 грн за од. на суму 5000 грн, крім того ПДВ — 1000 грн. Договором про поставку обумовлено, що на момент поставки ціна може бути змінена. На дату відвантаження 20.01.2016 р. ціна реалізації становила 6 грн за одиницю без урахування ПДВ;

2) 20.01.2016 р. Підприємство А відвантажило неплатнику ПДВ 500 од. будматеріалів за ціною 6 грн за од. на суму 3000 грн, крім того ПДВ — 600 грн. Оплати за товар не було. Цей товар було повернуто 23.01.2015 р.

Розгляньмо, які дії слід вчинити Підприємству А:

1) скласти ПН від 15.01.2016 р. на суму отриманої передоплати;

2) 20.01.2016 р. до ПН від 15.01.2016 р. скласти розрахунок коригування №1 у зв'язку зі зміною ціни на будматеріал. Оскільки відбувається збільшення ПЗ, реєструє розрахунок коригування в ЄРПН постачальник, тобто Підприємство, до 04.02 2016 р.;

3) 23.01.2016 р. до ПН від 20.01.2016 р. скласти розрахунок коригування №2 у зв'язку з поверненням товару. Реєструє розрахунок коригування в ЄРПН постачальник, бо розрахунок не надається покупцю.

У разі якщо поставка товару здійснюється неплатнику ПДВ, причому оплати за відвантажений товар не було, а згодом товар повертається, постачальник має право скласти розрахунок коригування до ПН, складеної при здійсненні операції з постачання такого товару, та зменшити нараховану суму ПЗ з ПДВ після реєстрації постачальником в ЄРПН***.

** Таке право зберігається протягом 365 днів з дати складення РК, але не раніше звітного (податкового) періоду, в якому відбулася реєстрація в ЄРПН.

***Лист ГУ ДФС у м. Києві від 21.12.2015 р. №19274/10/26-15-15-01-18.

Бухгалтерський облік операцій згідно з прикладом 1 розглянемо в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операцій з поставки товару на підставі розрахунків коригувань (до прикладу 1)

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Коригування фінрезультату до оподаткування
Д-т
К-т
Збільшення
Зменшення
1.
Отримано передоплату за 1000 од. (15.01.2016 р.)
311
681
6000
2.
Нараховано ПЗ з ПДВ
643
641/ПДВ
1000
3.
Відвантажено 1000 од. товару (20.01.2016 р.)
361
702
7200
4.
Зараховано передоплату
681
361
6000
5.
Зараховано ПДВ за передоплатою
702
643
1000
6.
Донараховано ПЗ на підставі розрахунку коригування №1 (20.01.2016 р.)
702
641/ПДВ
200
7.
Відвантажено 500 од. товару неплатнику ПДВ (20.01.2016 р.)
361
702
3600
8.
Нараховано ПЗ з ПДВ
702
641/ПДВ
600
9.
Повернення неоплаченого товару неплатником ПДВ (23.01.2016 р.)
704
361
3600
10.
Коригування ПЗ на підставі розрахунку коригування №2 (сторно)
702
641/НДС
600

Приклад 2 Підприємство А 20.01.2016 р. придбало будматеріали у постачальника для подальшої реалізації в кількості 2000 од. за ціною 6 грн за од. на суму 12000 грн, крім того ПДВ — 2400 грн. Але після отримання виявилося, що частина товару не відповідає якісним показникам. Підприємство А повернуло неякісний товар у кількості 500 од. Постачальник 23.01.2016 р. склав розрахунок коригування №3 до ПН на суму 3000 грн, крім того ПДВ — 600 грн.

Бухгалтерський облік операцій згідно з прикладом 2 розглянемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операцій з придбання товару на підставі розрахунку коригування (до прикладу 2)

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Коригування фінрезультату до оподаткування
Д-т
К-т
Збільшення
Зменшення
1.
Отримано товар — 2000 од. (20.01.2016 р.)
28
631
12000
2.
Нараховано ПК з ПДВ
641/ПДВ
631
2400
3.
Повернення 500 од. товару (23.01.2016 р.) (сторно)
28
631
3000
4.
Коригування ПК на підставі розрахунку коригування №3 (сторно)
641/НДС
631
600

На підставі розрахунків коригування складаємо додаток 1 (див. зразок 1) до податкової декларації з ПДВ (див. зразок 2).

Зразок 1

Зразок 2

 

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Воробйова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
Звітність , ПДВ , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?