Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

Дотація сільгоспвиробникам: хто та як може її отримати?

Замість спецрежиму з ПДВ для сільгосптоваровиробників запроваджено бюджетну дотацію на 5 років – з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року. До речі, є ще бюджетна тваринницька дотація, яка встановлена ст. 15 Закону № 1877 та надається Аграрним фондом. Але предметом цієї статті буде лише та дотація, що встановлена ст. 16-1 Закону № 1877

Хто має право на бюджетну дотацію сільгосптоваровиробникам

Перш за все слід визначити коло осіб, які мають право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація).

По-перше, це особи – платники ПДВ. Ані в ПКУ, ані в Законі № 1877 про це явно не зазначається, але виходячи з правил обчислення та надання дотації, право на неї матимуть лише платники ПДВ. До таких осіб, що можуть отримати право на дотацію, відносяться юридичні особи та фізичні особи – підприємці. До 01.01.2017 р., за часів дії ст. 209 ПКУ, право на обрання спецрежиму оподаткування ПДВ мали лише підприємства – юридичні особи. Зараз і ФОП, що виробляють сільгоспродукцію, можуть претендувати на отримання дотації.

По-друге, у таких осіб повинен виконуватись критерій щодо структури загальної реалізації товарів -  75% від всієї реалізації за 12 попередніх місяців. Звісно, що використовується вартісний показник реалізації, а не кількісний.  Також Законом № 1877 та ПКУ не врегульовано порядок такого розрахунку для квартальних платників ПДВ – це юрособи або ФОП - платники єдиного податку, які обрали квартальний період відповідно до п. 202.2 ПКУ. Вочевидь, їм теж слід аналізувати показники за останні 12 місяців, тобто 4 квартали.

Що таке сільгоспродукція, визначено у п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877. Своєю чергою, в цьому визначенні є два критерія, які повинні виконуватись одночасно:

1) сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - це товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом "Про Митний тариф України";

2) такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).  Отже, реалізація (перепродаж) покупних сільгосптоварів не враховується при розрахунку 75%-ї частки.

 До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1-24 УКТ ЗЕД а саме:

 • органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо),
 • суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50% від загальної ваги таких сумішей,
 • усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі понад 50 % від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

При цьому не вимагається, щоб саме такі відходи належали до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД.

Деякі з перелічених товарів та відходів є підакцизними товарами  – наприклад, це біодизель (та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот), електрична енергія, тютюнова сировина, спирт тощо. У п. 2.15 Закону № 1877 вказано, що визначення сільгоспродукції не поширюється на виробників підакцизних товарів,  крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (код УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30). Не дуже зрозуміло, як може визначення продукції не поширюватися на її виробників, тож на думку автора, тут просто мається на увазі, що підакцизна продукція не входить в поняття сільгоспродукції (крім  вищезгаданих  виноматеріалів). 

Зокрема,  до груп 10 та 12 УКТ ЗЕД входять зернові та технічні культури, за якими бюджетна дотація не надається – відповідного виду діяльності немає в п. 16-1.3  Закону № 1877. Докладніше про це поговоримо далі, а зараз зауважимо, що доходи від продажу цих культур включаться до сільськогосподарських доходів при розрахунку 75%-го критерію.

По-третє, сільгоспвиробник повинен здійснювати види діяльності, зазначені в п. 16-1.3 Закону № 1877. Звісно, що сільгосппродукція має надходити лише від тих видів діяльності, що перелічені в п. 16-1.3 Закону № 1877.  

А чи має право сільгоспвиробник здійснювати інші види діяльності, не зазначені в п. 16-1.3 Закону № 1877, отримуючі від них не більше 25% доходу? На нашу думку – так, має. Також СГ може не виробляти, а тільки переробляти сільгосппродукцію, що виготовлена іншими суб’єктами, в тому числі населенням. Наприклад, підприємство – платник ПДВ закуповує молоко у населення за готівку та займається його переробленням (вид діяльності 10.51 за КВЕД, п. 16-1.3.15 Закону № 1877). Таке підприємство теж має право на отримання дотації,  при тому, що воно не виробляє молоко самостійно.

Зверніть увагу! У п. 16-1.3 Закону № 1877 немає видів діяльності, пов’язаних з виробництвом зернових та деяких технічних польових культур – таких, як пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, сорго, гречка, соняшник та ін. (зокрема, групи 10, 12 УКТ ЗЕД). Але всі вони належать до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД. Як правило, більша частина українських сільгосптоваровиробників займаються виробництвом польових культур, яке є їхньою основною галуззю, а інші галузі – тваринництво, овочівництво, вирощування фруктів – є допоміжними. Такі товаровиробники цілком можуть підпадати під критерій 75%-ї сільгоспреалізації (за рахунок продажу зернових та технічних польових культур), але дотацію вони зможуть отримати лише за операціями з виробництва тваринної, овочевої чи фруктової продукції. Діяльність з виробництва та реалізації польових (зокрема, зернових та технічних) культур під дотацію не підпадає. Тобто, якщо сільгосптоваровиробник вирощує тільки зернові культури та не здійснює види діяльності, встановлені п. 16-1.3 Закону №1877, він не може претендувати на отримання дотації.

По-четверте, отримувач бюджетної дотації повинен бути включений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Заяву на внесення до цього реєстру сільгосптоваровиробник подає самостійно. Більше про процедуру внесення сільгосптоваровиробників  до цього реєстру та порядок подання заяви ми писали тут. Нижче наведемо зразок заповнення такої зави.

Відповідно до п. 2 Порядку № 83 не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які: 

 • були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС, або втратили статус отримувачів бюджетної дотації до початку або у такому звітному періоді;
 • за даними ЄДР змінили основний вид діяльності, але в установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру;
 • мають податковий борг з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Про виключення сільгосптоваровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації та втрату ним права на дотацію ми поговоримо в наступних матеріалах.

 

Розрахунок 75% частки реалізації сільгосппродукції

Для розрахунку критерію щодо дотримання 75%-ї частки реалізації сільгосппродукції слід зробити аналітичну вибірку доходів  з субрахунку 701. Також можна розробити відповідну аналітику на цьому субрахунку для окремого обліку «сільськогосподарських» та «несільськогосподарських» доходів, наприклад: до субрахунку 701 відкрити субрахунки другого порядку на кшталт:

 • 7011 «Дохід від реалізації зернових культур»;
 • 7012 «Дохід від реалізації технічних культур»;
 • 7013 «Дохід від реалізації продукції сільського господарства, за якою надається дотація»;
 • 7014 «Дохід від реалізації іншої продукції сільського господарства, за якою не надається дотація»;
 • 7015 «Дохід від реалізації готової продукції інших галузей, крім сільського господарства».

Всі інші рахунки обліку доходів від реалізації товарів та послуг (зокрема, субрахунки 702, 703, 712, 713) повністю враховуються у розрахунку загального обсягу доходу та не включаються до сільгоспдоходів (див. таблицю).

Рахунки, субрахунки

Сільгоспдоходи, які включаються до розрахунку частки не менше 75%

Несільгоспдоходи, що не включаються до розрахунку частки 75% (їх частка – не більше 25%)

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

701 "Дохід від реалізації готової продукції» в частині, що відповідає визначенню п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877.

За вищенаведеним прикладом – це субрахунки 7011, 7012, 7013, 7014.

701 "Дохід від реалізації готової продукції» в частині, що не відповідає визначенню п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877.

За вищенаведеним прикладом – це субрахунок  7015.

702 "Дохід від реалізації товарів"

Х

100% доходів від реалізації товарів – весь субрахунок 702

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

Х

100% доходів від реалізації робіт і послуг – весь субрахунок 703

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходів від продажу основних засобів, які перебували в складі ОЗ менше 12 послідовних звітних місяців скукупно або якщо такі операції є постійними та становлять окрему підприємницьку діяльність.

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині:

А) доходів від продажу основних засобів, які перебували в складі ОЗ більше 12 послідовних звітних місяців скукупно або якщо такі операції не були постійними та не становлять окрему підприємницьку діяльність;

Б) доходів від продажу виробничих запасів, крім сільгосппродукції, що відповідає визначенню п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877. Наприклад, це може бути продаж насіння, кормів тощо, які обліковуються у складі запасів на субрахунку 208.

713 Дохід від операційної оренди активів

Х

100% доходів від операційної оренди  – весь субрахунок 713

 

У пп. «б» п. 16-1.1 Закону №1877 вказано, що  з  метою  розрахунку  питомої  ваги сільськогосподарських товарів   до  складу  основної  діяльності  сільськогосподарського товаровиробника   не   включаються   оподатковувані   операції   з постачання  основних засобів, що перебували у складі його основних засобів  не  менше  12  послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі   операції   не   були  постійними  і  не  становили  окремої підприємницької діяльності. Що таке «оподатковувані операції» для цілей Закону № 1877, ані в самому Законі, ані в ПКУ не зазначено. Але ми пам’ятаємо, що аналогічна норма раніше містилася в п. 209.6 ПКУ, тож в даному випадку слід мати на увазі операції, які оподатковуються ПДВ.

З цього приводу виникає питання: а чи включається до розрахунку 75%-ї частки доходу дохід від продажу ОЗ, які перебували у складі ОЗ сільгосппідприємства менше 12 послідовних місяців або якщо такий продаж є окремим видом діяльності сільгосптоваровиробника (наприклад, він має торговий майданчик, на якому ведеться торгівля сільгосптехнікою)?  За нормами пп. «б» п. 16-1.1 Закону № 1877 виходить, що так, включається. Але ж ці товари не входять до товарних груп 1-24 УК ЗЕД – як бути з цим? Наразі немає практики застосування нових норм Закону №1877, тож почекаємо роз’яснень податківців. Зацікавлені  сільгосптоваровиробники, кого це стосується, можуть звернутися до податківців за індивідуальною податковою консультацією відповідно до ст. 52 ПКУ.

Новоутвореним сільгосптоваровиробникам теж надано можливість отримувати бюджетну дотацію. Для цього вони перевіряють відповідність критерію 75%-ї частки доходу не за 12 послідовних місяців, а за результатами кожного окремого місяця з останніх дванадцяти (пп. «а» п. 16-1.1 Закону №1877).  Тобто кожного місяця потрібно витримувати 75%-ву частку сільгоспреалізації.  І лише після того, як новоутворене підприємство (ФОП) пропрацює цілий рік, воно зможе підраховувати 75%-ву частку вже в цілому за останні 12 місяців. При цьому в окремих місяцях частка сільгоспреалізації може складати менше 75%, якщо це буде компенсовано в інших місяцях.

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів всі отримувачі бюджетної дотації виконують щомісячно у додатку 9 до декларації з ПДВ. Хоча квартальні платники ПДВ звітують щоквартально, але додаток 9 їм теж прийдеться заповнювати в розрізі місяців. На жаль, для «квартальників» немає роз’яснень, як їм заповнювати додаток 9, тож це прийдеться робити, виходячи з його форми – тобто зазначати там всю інформацію в розрізі місяців.

 

Подання заяви про внесення сільгосптоваровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

Наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 275 затверджено дві форми заяв: № 1-РОБД «Про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру одержувачів бюджетної дотації» та № 2-РОБД «Про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як одержувача бюджетної дотації».

Заява за формою № 1-РОБД з позначкою «Внесення» заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду (місяця або квартала), з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду (тобто з 21 по 25 число місяця). Якщо сільгосптоваровиробник подає заяву у період з 21 по 25 липня 2017 р. (включно), то він матиме право на отримання дотації з серпня 2017 р.

Розглянемо заповнення заяви за формою № 1-РОБД на прикладі сільгосптоваровиробника.

Приклад. ТОВ «Нива», яке займається вирощуванням зернових культур (це основний вид діяльності підприємства в цілому), молочним скотарством (яке визначено як основний вид діяльності з метою отримання бюджетної дотації), також вирощує цукрові буряки та картоплю. Інколи ТОВ «Нива» надає послуги населенню з обробки огородів сільгосптехнікою (оранка, боронування), а також має роздрібний магазин, де продаються покупні товари повсякденного попиту та власна продукція – картопля.

У грудні 2016 року було продано старий трактор, який перебуває у складі основних засобів ТОВ «Нива» з 2009 року.  Дохід від продажу трактора – 53000 грн без ПДВ.

Отже, у графі 4 розділу 6 заяви за формою №1-РОБД ТОВ «Нива» зазначає лише операції із постачання сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), зазначеної у групах 1–24 УКТ ЗЕД – зернових культур, молока, цукрових буряків та картоплі. Доходи від надання послуг населенню, від роздрібної торгівлі товарами та від продажу трактора включаються  до загального обсягу операцій з постачання товарів (послуг) у графі 3 розділу 6 заяви – разом з доходами, зазначеними в графах 4 та 6.  Одночасно дохід від продажу трактора зазначається у графі 6 розділу 6 заяви.

Заповнення заяви за формою № 1-РОБД по ТОВ «Нива» дивіться у зразку. Як бачимо, в грудні 2016 р., січні, лютому та квітні 2017 р. підприємство не виконало норматив у 75%, але за загальним підсумком за 12 місяців цей критерій дотримано, і воно може претендувати на отримання бюджетної дотації.

Звертаємо увагу на заповнення розділу 7 «Реквізити поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації». Черкаські податківці у своїй відеоконсультації вказують на те, що помилку у цьому ревізиті заяви буде досить складно виправити, тому вони радять віднестися до його заповнення дуже уважно.

Дата подання заяви вказується після підпису уповноваженої особи.

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
ПДВ , Сільське господарство

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?