• Посилання скопійовано

Зміни з податку на прибуток: що нового з 1 серпня?

Закон №3219, який набирає чинності з 1 серпня 2023 року, вніс багато змін до ПКУ. Зокрема, ці зміни стосуються і податку на прибуток, особливо для тих, хто повертається на загальну систему зі спецгрупи 2% ЄП

Зміни з податку на прибуток: що нового з 1 серпня?

На початку слід наголосити, що саме завдяки Закону №3219 в Україні припиняє дію тимчасова спецгрупа платників єдиного податку – тих, хто перебував у третій групі, але сплачував ЄП за ставкою 2%.

У результаті з 1 серпня ті, хто не подав заяву про якийсь інший вибір, автоматично повернуться на ту систему оподаткування і її ставки, які діяли до переходу у спецгрупу. Тобто для юросіб можливі такі варіанти: 

  • До спецгрупи були платниками податку на прибуток, заяву про перехід на єдиний податок не подавали, отже з 1 серпня повертаємося на податок на прибуток.
  • До спецгрупи були «єдинниками» третьої або четвертої групи, заяву про перехід на податок на прибуток або зміну групи не подавали, отже з 1 серпня повертаємося у ту групу платників ЄП, в якій були до переходу у спецгрупу.
  • Подали заяву і перейшли зі спецгрупи у іншу групу платників ЄП (третя зі ставками 3% або 5%, або четверта група) або на податок на прибуток. 

Отже, насамперед всіх цікавлять перехідні операції, пов’язані зі зміною системи оподаткування.

 

Що зі звітністю з податку на прибуток у 2023 році?

За період, коли юрособа перебувала у спецгрупі, вона не повинна була складати декларацію з податку на прибуток.  Тобто тут відбувається певна сепарація – податок на прибуток окремо, єдиний податок окремо. Окрема сплата, окремі звіти. 

Наприклад, якщо підприємство перейшло у спецгрупу ще у 2022 році, то до 1 серпня 2023 року воно перебуває на ЄП і щомісяця звітує з нього. Далі, в разі переходу на податок на прибуток, треба буде вже звітувати з податку на прибуток. 

ДПСУ зазначає наступне. Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік:

  • не перевищує 40 мільйонів гривень, встановлюється у 2023 році річний звітний період;
  • перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється квартальний базовий звітний період.

Важливо! Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування пп. 39.2.1.7 ПКУ та пункту ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку.

Тобто для визначення фінрезультату, з якого платиться податок на прибуток, доходи і витрати, які були під час перебування у спецгрупі, не враховуються. А от для визначення частоти звітування з податку на прибуток – вони враховуються! Як це поєднати? 

Податківці говорять, що, припустимо, платник заповнює та подає декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні періоди – 9 місяців 2023 року та за 2023 рік. У цих деклараціях:

  • у першому рядку зазначається обсяг доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) , обчислений за весь звітний період, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період, в якому такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку,
  • у другому рядку ‒ фінансовий результат до оподаткування, обчислений згідно з правилами бухгалтерського обліку за період з 01.08.23 до 01.10.23 (у декларації за 9 місяців 2023 року) та за період з 01.08.23 до 01.01.24 (у декларації за 2023 рік). 

У складі зазначених декларацій подається фінансова звітність відповідно за 9 місяців 2023 року та за 2023 рік.

І все ніби-то зрозуміло, крім одного – як підтвердити фінрезультат з рядка 02, якщо він не співпадатиме з даними фінзвітності (з якою збігатиметься показник рядка 01)? Раніше у таких випадках податківці радили подавати дві фінзвітності – зі загальними показниками та з показниками лише за період перебування на податку на прибуток. Можливо, і цього разу вони вимагатимуть того ж самого, побачимо. 

Так само, за показниками загального річного фінрезультату визначатимуться контрольовані операції та решта показників для ТЦО. 

 

Як оподатковуються перехідні операції з постачання товарів, робіт та послуг? 

Роз’яснення від ДПСУ щодо цього ми надавали тут і тут. Щоби зрозуміти зміст цих роз’яснень, пригадаємо, що є об’єктом оподаткування для спецгрупи, а що – для платників податку на прибуток. 

Спецгрупа, як і решта платників ЄП третьої групи, платили 2% з обсягу отриманої виручки (або іншого доходу). Тобто у більшості випадків застосовують так званий касовий метод – дохід визнається на дату отримання коштів.

Платники ж податку на прибуток орієнтуються на фінансовий результат до оподаткування, отриманий за даними бухгалтерського обліку. А бухоблік ведеться за принципом нарахування, а не за касовим методом. Тобто дохід від реалізації товарів, робіт та послуг визнається на дату їх відвантаження (переходу права власності до покупця), виконання або надання. Отримані ж аванси до доходу не потрапляють аж до дати фактичної реалізації того, за що вони були отримані. Аналогічно визнаються і витрати юрособи, втім при цьому є два основних моменти. Якщо витрати пов’язані з отриманням певного доходу (як то собівартість товарів, робіт та послуг), то вони визнаватимуться лише на дату визнання такого доходу. А решта витрат визнаються за датою їх понесення. 

Знаючи це, можна зрозуміти, про які перехідні операції йдеться у цій статті та в роз’ясненнях податківців. Питання, які турбують бухгалтерів, наступні:

  • Якщо юрособа отримала аванс за товари, роботи чи послуги під час перебування у спецгрупі і сплатила з нього ЄП 2%, чи треба платити податок на прибуток під час фактичної реалізації таких товарів, робіт та послуг (яка відбувається вже після переходу або повернення на податок на прибуток)? 
  • Якщо юрособа відвантажила товари, надала послуги або виконала роботи під час перебування у спецгрупі і не платила з цього доходу ЄП 2%, то чи треба платити з нього податок на прибуток, зокрема, під час отримання оплати за ці товари, роботи та послуги після переходу на загальну систему оподаткування? 

Ось що говорять податківці. 

З метою усунення подвійного оподаткування операцій з відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств змінами до ПКУ, внесеними Законом №3219, запроваджуються окремі положення щодо врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств таких «перехідних» операцій шляхом викладення у новій редакції п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ

Важливо! Положення нової редакції п. 4-1 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ застосовуються до операцій, що будуть здійснюватись, починаючи з 01 серпня 2023 року. Ці норми ПКУ поширюються на всіх платників, які перебували на спрощеній системі оподаткування та повертаються на сплату податку на прибуток підприємств і в тому числі платників, що тимчасово перейшли на таку систему відповідно до п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ з 01.08.2023.

 

Правило перше. Фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності визнано у складі доходу під час перебування на такій системі. 

Водночас фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування. 

Як це виглядатиме на практиці? Покажемо на прикладі.

Приклад 1. Підприємство відвантажило товари на суму 20000 грн у липні 2023 року під час перебування у спецгрупі. Собівартість товарів 15000 грн. З метою спрощення ПДВ у цьому прикладі ми не беремо до уваги. 

Єдиний податок 2% з цієї операції не сплачувався (в декларації з ЄП вона не відображалася).  У серпні 2023 року підприємство, після повернення на загальну систему оподаткування, отримало оплату за ці товари. Які наслідки? 

У бухобліку серпня (і всього третього кварталу) за фактом отримання коштів дохід визнано не буде. Проте фінансова звітність складається (як і декларація з податку на прибуток) у звичайних умовах (!) наростаючим підсумком. То виходить, що цей дохід у бухобліку буде, хоча він і виник у липні? Так, але трішечки не так. Адже, як ми казали вище, діє принцип сепарації єдиного податку і податку на прибуток. 

У декларації з податку на прибуток за третій квартал та/або за 2023 рік треба показати лише той фінрезультат, який був сформований за період перебування на загальній системі оподаткування. Отже, знову ж таки, треба буде скласти спеціальну фінзвітність з фінрезультатом лише за цей період. І саме його перенести до рядка 02 декларації з податку на прибуток. 

Отже, фінрезультат до оподаткування, який переноситься до декларації з податку на прибуток, за фактом отримання оплати не збільшиться. І ось після цього треба буде зробити зазначені вище податкові різниці. І зробити їх треба буде усім – незалежно від того, чи застосовуєте ви податкові різниці взагалі, чи ні! Це обов’язкова податкова різниця, яка, звісно, буде врахована у формі самої декларації. 

У декларації за 3 квартал (або вже у річній декларації, залежно від того, як часто звітує підприємство) треба буде збільшити фінрезультат на суму доходу від реалізації, і водночас зменшити його на собівартість реалізованих «перехідних» товарів – за фактом отриманої оплати за них. 

Тобто у нашому випадку буде: Фінрезультат + 20000 – 15000. Загальний підсумок – у рядку 03 декларації треба буде показати 5000 грн. 

 

Правило друге. Фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму доходу, визнаного згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їх попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком. 

Водночас фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Як це працюватиме на практиці? Покажемо на прикладі. 

Приклад 2. Підприємство отримало аванс за товари на суму 20000 грн у липні 2023 року під час перебування у спецгрупі. Собівартість товарів 15000 грн. З метою спрощення ПДВ у цьому прикладі ми не беремо до уваги. 

Єдиний податок 2% з цієї операції сплатили за липень (в декларації з ЄП дохід показали).  У серпні 2023 року підприємство, після повернення на загальну систему оподаткування, відвантажує ці товари. Які наслідки? 

У бухобліку серпня (і всього третього кварталу) за фактом відвантаження товарів визнається дохід. 

У декларації з податку на прибуток за третій квартал та/або за 2023 рік треба показати лише той фінрезультат, який був сформований за період перебування на загальній системі оподаткування. Отже, знову ж таки, треба буде скласти спеціальну фінзвітність з фінрезультатом лише за цей період. І саме його перенести до рядка 02 декларації з податку на прибуток. 

Фінрезультат до оподаткування, який переноситься до декларації з податку на прибуток, буде містити дохід від відвантаження товарів. І ось після цього треба буде зробити зазначені вище податкові різниці. І зробити їх треба буде усім – незалежно від того, чи застосовуєте ви податкові різниці взагалі чи ні! Це обов’язкова податкова різниця, яка, звісно, буде врахована у формі самої декларації. 

У декларації за 3 квартал (або вже у річній декларації, залежно від того, як часто звітує підприємство) треба буде зменшити фінрезультат на суму доходу від реалізації, і водночас збільшити його на собівартість реалізованих «перехідних» товарів – за фактом відвантаження. 

Тобто у нашому випадку буде: Фінрезультат – 20000 + 15000. Загальний підсумок – у рядку 03 декларації треба буде показати - 5000 грн. 

 

Окрема увага приділена частковим авансовим оплатам. 

Правило третє. У разі отримання під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування попередньої (авансової) оплати частини вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) надалі у звітному (податковому) періоді перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у такому періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, яка належить так до собівартості таких товарів (робіт, послуг), як належить сума такої попередньої (авансової) оплати до загальної вартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг). 

Отже, якщо у Прикладі 2 аванс був лише на 10000 грн (50% від загальної суми постачання), то формула розрахунку загального підсумку податкових різниць буде: Фінрезультат + 15000 х 0,5. Загальний підсумок – у рядку 03 декларації треба буде показати 7500 грн. 

Тобто ідея коригування була в тому, що половина такого постачання буде оподаткована ЄП, а друга половина – податком на прибуток. Чому при цьому забули і про половину виручки – наразі загадка і таємниця. Сподіваємось, що її швидко виправлять. 

Втім, податківці в Інформаційному листі бачать цю ситуацію по-своєму. Вони наводять такі приклади: 

1.1. Підприємство, перебуваючи на спрощеній системі з особливостями оподаткування, відвантажило покупцю товари на суму 200 000 грн та отримало часткову оплату за них у розмірі 40 відс. або 80 000 гривень. Решту частину оплати вартості товарів (120 000 грн) було отримано вже після повернення на сплату податку на прибуток підприємств. Собівартість (витрати на придбання) товарів становить 130 000 гривень. Як правильно відобразити цю операцію в податковому обліку з податку на прибуток підприємств?

Підприємство, у звітному періоді з податку на прибуток підприємств у якому відбулось отримання решти частини оплати вартості товарів, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої частини або на 120 000 грн та одночасно зменшує фінансовий результат на частину собівартості (витрат на придбання) таких товарів, яка визначена пропорційно частині їх оплати (60 відс.), тобто на 78 000 грн (130 000 × 60%).

1.2. Товариство, перебуваючи на спрощеній системі з особливостями оподаткування, отримало від покупця попередню оплату за товари у розмірі 30 000 грн або 30 відс. від їх договірної вартості (100 000 грн) та сплатило з цього доходу єдиний податок. Собівартість (витрати на виготовлення) таких товарів становить 60 000 гривень. Які податкові наслідки при переході на сплату податку на прибуток, якщо відвантаження цих товарів відбулося після повернення на сплату податку на прибуток підприємств?

Товариство, у звітному періоді з податку на прибуток підприємств на який припадає відвантаження товарів покупцю, зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму авансу 30 000 гривень. Одночасно фінансовий результат до оподаткування цього періоду підлягає збільшенню на суму 18 000 грн (60 000 × 30%), тобто на частину (30 відс.) собівартості (витрат на виготовлення) таких товарів, що врахована в такому періоді у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку (пропорційно сумі авансу у загальній договірній вартості товарів).

Що стосується прикладу 1.1, то він не підходить під Правило третє, адже у цьому прикладі йдеться про ситуацію, коли товар було відвантажено ще під час перебування у спецгрупі. Не підходить цей приклад і до попередніх правил – вони розглядають ситуації з або отриманням усієї оплати, або усього відвантаження під час перебування у спецгрупі. Отже, прямої такої норми немає, і цей приклад можна вважати хіба трактуванням усіх цих нових норм в цілому. Причому трактуванням на користь платників податків. І все б добре, але Інформаційний лист не є нормою ПКУ, тобто силу закону не має. Тож, тим, хто бажає ним скористатися, радимо отримати власну ІПК з цього питання. 

Що ж стосується прикладу 1.2, то він підходить під Правило третє за умовами, але не за висновками. Адже у цьому правилі немає ні слова про «зменшення фінансового результату». Саме трактування норми ПКУ нам, знову ж таки, подобається, але ще більше нам сподобається внесення змін до цього абзацу п. 4-1 у самому ПКУ. 

 

А що з необоротними активами? 

Із ними теж «весело», адже протягом перебування у спецгрупі податкова амортизація не обраховувалася. Як визначити правильні показники для декларації з податку на прибуток? 

Податківці кажуть наступне.

Такі платники податку для розрахунку амортизації відповідно до положень пп. 138.3.1 ПКУ враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу на сплату єдиного податку та під час сплати такого єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень ст. 138 ПКУ (у т.ч. під час перебування на сплаті єдиного податку). 

Від редакції: тобто податкову амортизацію за період перебування на спецгрупі треба порахувати. І показати в декларації з податку на прибуток вже готовий результат. 

Строки корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації згідно зі ст. 138 ПКУ та дати введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку або під час сплати такого єдиного податку. При цьому при визначенні мінімально допустимих строків амортизації по введених в експлуатацію основних засобах до переходу платника податку на сплату єдиного податку враховуються також положення п. 43-1 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Від редакції: тобто період перебування у спецгрупі не включається в обрахунок мінімально допустимих строків амортизації.  Якщо ви були у спецгрупі 8 місяців (наприклад), то і строк експлуатації ОЗ та НА, які у вас були на балансі до переходу у спецгрупу, теж зменшився в податковому обліку на 8 місяців. Звісно, якщо ви не виводили такі необоротні активи з експлуатації або не починали їх використання у негосподарських операціях. 

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Податок на прибуток»