• Посилання скопійовано

Мінфін удосконалить деякі НП(С)БО та Інструкцію №291

Мінфін оприлюднив проєкт змін до НП(С)БО 29, НП(С)БО 7 та НП(С)БО 30, а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Мінфін удосконалить деякі НП(С)БО та Інструкцію №291

8 лютого 2022 року Мінфін оприлюднив проєкт Наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (завантажити).

Його підготовлено для удосконалення НП(С)БО шляхом приведення їх у відповідність до вимог МСФЗ. Зокрема, удосконалення порядку складання фінансової звітності за сегментами та приведення у відповідність до вимог МСФЗ для малих та середніх підприємств відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з біологічними активами.

З огляду на це, пропонується внести зміни до:

1) НП(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»

З п. 2 виключено слова «підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність або».

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Зокрема, уточнено, що на субрахунку 107 «Тварини» ведеться облік тварин, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

На субрахунку 108 «Багаторічні насадження та плодоносні рослини» ведеться облік багаторічних насаджень, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин.

3) НП(С)БО 7 «Основні засоби»

Зміни стосуються класифікації у бухобліку основних засобів. 

  • Групу "Тварини" доповнено словами «які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю» (пп. 5.1.7);
  • у групі "Багаторічні насадження та плодоносні рослини" слово «та» замінено словами «які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також».

4) НП(С)БО 30 «Біологічні активи»

Зокрема, викладено у новій редакції терміни біологічний актив, біологічні перетворення, витрати на продаж та інші, викладені у п. 4 НП(С)БО.

Також уточнено, що біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до НП(С)БО 7 або НП(С)БО  9.

Безоплатно отримані біологічні активи, у тому числі і як внесок до статутного капіталу, при їх первісному визнанні оцінюються відповідно до пункту 7 НП(С)БО  30.

Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату  балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних  активів здійснюється відповідно до НП(С)БО 7 та НП(С)БО  28.

 

Коли наберуть чинності зміни?

У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Наразі ж зауваження та пропозиції до проєкту Наказу можна надавати протягом 20 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Мінфіну у письмовій та/або електронній формі за адресою:

  • Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: y.shevchuk@minfin.gov.ua.

***

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»