• Посилання скопійовано

Зміни до Н(С)БО 6 набрали чинності з 16 квітня!

НП(С)БО 6 привели у відповідність до вимог національного законодавства та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду» і МСФЗ для малих та середніх підприємств у частині облікових оцінок

Зміни до Н(С)БО 6 набрали чинності з 16 квітня!

Мінфін наказом від від 18.03.2024 №130 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.04.2024 за №493/41838) вніс зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Його привели у відповідність до вимог національного законодавства та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду» і МСФЗ для малих та середніх підприємств у частині облікових оцінок.

Зокрема, уточнено, що облікові оцінки – грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені.

Прикладами облікових оцінок є:

  • резерв сумнівних боргів;
  • чиста вартість реалізації одиниці запасів;
  • справедлива вартість активів або зобов’язань;
  • сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів;
  • забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань.

Оцінка – визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності.

За своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки.

Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна.

Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування, яке відбулося 16.04.2024 («Офіційний вісник України», №34).

***

Читайте також: Зміни до НП(С)БО 6 щодо облікових оцінок: кого стосуються?

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»