Головна Усі новини Облік та звітність Загальні положення

Увага! Зміни у декларації з податку на прибуток (оновлено)

Зміни до форми декларації з податку на прибуток були затверджені Мінфіном ще 8 липня, а зареєстровані у Мін`юсті 28-го липня. Вони наберуть чинності з дня офіційного опублікування наказу №585, але коли це станеться - наразі невідомо

Мінфін наказом 08.07.2016 р. №585 вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Змін зазнав:

1) текст самої Декларації. Зокрема:

 • рядок 2 "Звітний (податковий) період 20_ року" заголовної декларації доповнено новими графами для поміток про базовий звітний період, за який звітує платник, що подає таку декларацію («Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»).  Це пов'язано з тим, що форма декларації з податку на прибуток єдина для всіх. Тому, щоб не плутатися з форматами декларацій, як це було при формуванні декларацій у деяких платників, таку позначку включили у заголовну частину. Про це ми писали тут. Тобто при поданні декларації потрібно поставити позначку, щоб при відправленні декларації податківцям потрапити у відповідний реєстр;
 • першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр "рядок 03" доповнено літерами "РІ";
 • першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр "рядок 05" доповнено літерами "ПЗ";          
 • назву розділу "Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств" викладено в такій редакції: "Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств";
 • першу графу рядка за кодом 26 викладено в такій редакції: "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року" (Аналогічні зміни передбачено для першої графи рядка 26 у Додатку ВП). При цьому у новій редакції примітки до рядка детально прописано, коли платники податку будуть заповнювати цей рядок (див. зміст виноски);

Звертаємо увагу! Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, буде відображатися платником податку у декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року. Правило сплати авансового внеску встановлено нормою п. 38 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ. Нагадаємо,що розраховані у декларації суми авансових внесків є узгодженою сумою грошових зобов'язань. 

При цьому  платники податку на прибуток підприємств повинні будуть сплатити їх до 31 грудня 2016 року. 

 • примітку "7" після цифр "20" та "23" доповнено відповідно літерами "АВ" та "ПН";
 • примітки "8" та "9" викладено в такій редакції:

"8Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.

9Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.".

2)  Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації та додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації викладено в новій редакції.

3)  У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:

 • доповнено таблицю 1 після рядка за кодом 21 новими рядками. А саме:

22 - Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

23 - Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

24 - Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України;

 • відповідно рядок  22 буде вже рядком 25;
 • у рядку за кодом 22 цифри "22" замінено цифрами "25";
 • примітку "2" викладено в новій редакції: "2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України." У чинній формі зміст цієї примітки такий:  "2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України";
 • у примітці "5" цифри "22" замінено цифрами "25".

4) Додаток ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 декларації зазнав таких же змін, як й сама форма декларації. А саме:

 • першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр "рядок 03" доповнено літерами "РІ";
 • першу графу рядка за кодом 26 викладено в такій редакції:

"Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (((додатне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9.";

 • у назві таблиці 2 "Результати виправлення помилок(ки)8" цифру "8" змінено цифрами "10";
 • примітку «8» викладено в такій редакції:

"8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.";

 • додаток доповненно новими примітками такого змісту:

"9 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

10 У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки".

5) у додатку РІ до рядка 03 декларації:

 • у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)":

графу "назва різниці" за кодом рядка 3.2.2 викладено в такій редакції: "Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)";

графу "назва різниці" за кодом рядка 3.2.3 викладено в такій редакції: "Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)";

 • розділ 4 "Інші різниці" доповнено новими рядками з кодом 4.1.17, 4.1.18, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15. Відповідні нові рядки будуть заповнюватися тими платниками податку на прибуток, які є боржниками (позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії або ті, у яких проводиться списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до положень п 37 підрозд. 10 розд. XX ПКУ та закону щодо фінансової реструктуризації.

 *****

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування Наказу №585, яке планується в "Офіційному віснику України" у № 63 (19.08.2016).

 *****

Коли будемо звітуватись за новою формою?

Відповідно до п. 46.6 ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наразі податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (хоча більшість платників звітує саме за підсумками року).

Отже, якщо Наказ №585 буде опубліковано у серпні 2016 р., вперше нова декларація має подаватися:

 • тими, хто застосовує квартальний звітний період - за підсумками 2016 року;
 • а тими, для кого встановлено річний звітний період - вже за підсумками 2017 року.

Але дуже сумнівно, що податківці будуть так довго чекати. Новий зміст рядку 26 "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (((додатне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9"  нової редакції декларації свідчить про те, що  нову форму платники з квартальним звітним періодом повинні будуть подати за підсумками ІІІ кварталу 2016 року. 

А платникам з річним звітним періодом податківці найімовірніше порадять подавати декларацію за новою формою вже за 2016 рік.

Втім, як тільки з’являться офіційні роз’яснення з цього приводу, ми вас обов’язково про це повідомимо!

Аналітичний матеріал з докладним роз'ясненням змін у додатках АВ та ЗП до декларації читайте тут >>>

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Загальні положення
Теги:
Звітність , Податкова звітність , Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?