• Посилання скопійовано

Списання рекламних носіїв: що слід врахувати?

Як відобразити в обліку списання рекламних носіїв? Чи виникають наслідки з ПДВ у такому випадку?

Списання рекламних носіїв: що слід врахувати?

Публікація буде актуальною для тих СГД, які здійснюють роздрібну або оптову торгівлю та  з метою рекламування свого товару проводять відповідні заходи щодо роздачі брошур, буклетів, каталогів, олівців, папок, ручок з логотипом компанії, блокнотів, тощо.

Такі рекламні носії, як брошури, буклети, каталоги та інші матеріали (олівці, папки, ручки, блокноти) придбаваються та відображаються в обліку СГД на балансовому субрахунку 209 «інші матеріали».

Звертаємо увагу, що списання таких матеріалів повинно бути документально оформлене в бухгалтерському обліку підприємства.

А отже, документами, які би підтверджували списання таких матеріалів  мають бути наступні: наказ керівника про проведення заходів (з зазначенням відповідальних осіб за проведення такого заходу, місце та мета проведення); календарний план проведення такого заходу; кошторис витрат, в якому зазначається кількість товару, матеріалів, які будуть використовуватися у даному заході; видаткові накладні складені на відповідальних осіб на відпуск матеріалів; звіт про понесенні витрати на проведення заходу).

Зазначаємо, що брошури, каталоги, буклети належать до джерела інформації та є виключно носієм інформації, а отже вони не відповідають такому поняттю, як активи.

Тому, що ст. 1 Закону про бухоблік визначено, що активами вважають ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічної вигоди у майбутньому.

А це означає, що отримання брошур, буклетів, каталогів ніякої економічної вигоди їх одержувачу не несе в майбутньому і як наслідок, такі носії інформації не є активом.

Нормами ПКУ визначено, що товари це матеріальні та нематеріальні активи, що використовуються у будь-яких операціях (пп. 14.1.244 ПКУ).

Відтак, слід вважати, що така роздача носіїв інформації не може бути операцією з продажу товарів, тому що вони не підпадають під визначення активи.

Брошури, каталоги, буклети надаються виключно в якості інформації про товари підприємства, а отже їх не можна використовувати, а ні в господарській діяльності, а ні в інший спосіб, окрім як в якості джерела інформації про такий товар.

Отже, така роздача буклетів за своєю суттю не підпадає під поняття поставки товарів.

Таким чином, можна зробити висновок, що при роздачі таких носіїв інформації не повинні виникати податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки вони використовуються в господарській діяльності, а отже, ніяких підстав для нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань, як це передбачено п. 198.5 ПКУ на нашу думку немає.

Щодо роздачі олівців, папок, ручок з логотипом компанії, блокнотів вважаємо, що існує певний ризик у разі проведення контролюючим органом перевірки стосовно нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань з ПДВ, відповідно до п. 189.1 ПКУ.

Адже, роздані матеріали (олівці, ручки, блокноти) в подальшому можуть використовуватися одержувачем таких матеріалів, а тому вони є активом і така роздача може підпадати під поняття поставки товарів.

А тому, оскільки такі матеріали не були використані в господарській діяльності підприємства, необхідно застосувати пп. «г» п. 198.5 ПКУ.

А це означає, що необхідно нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості їх придбання, що передбачено п. 189.1 ПКУ.

Від редакції: наводимо свіже роз'яснення ДФС з підкатегорії 101.06 «ЗІР» щодо нарахування ПДВ. В ньому ані слова про нарахування ПДВ за нормою п. 198.5 ПКУ.

Якщо вартість безоплатно переданих товарів, придбаних з ПДВ (в т.ч. для проведення маркетингових/рекламних заходів), включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги слід вважати використаними в оподатковуваних операціях і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не відбувається.

Такі безоплатно передані товари/послуги визнаються оподатковуваними ПДВ у складі тієї операції, до вартості якої їх було включено.

При нарахуванні платником податку податкових зобов’язань з ПДВ (як у разі включення безоплатно переданих/наданих товарів/послуг до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, так і у разі визнання безоплатно переданих/наданих товарів/послуг окремою операцією з постачання товарів/послуг), додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ не здійснюється.

У разі якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг, придбаних з ПДВ (сума нарахована (сплачена) та включена до складу податкового кредиту) не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг. то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ПКУ. За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною.

Джерело: ID Legal Group

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»