• Посилання скопійовано

Підприємство-виробник бажає надавати ОЗ в оренду: оформлення та облік

ТОВ — платник податку на прибуток на загальних підставах, ПДВ, виробляє будматеріали на замовлення покупця з використанням його торговельної марки. Виробник має на балансі обладнання та хоче передати в оренду клієнтам покупця. Як відобразити це в обліку?

Підприємство-виробник бажає надавати ОЗ в оренду: оформлення та облік

Чи може підприємство-виробник надати обладнання в оренду?

Чинне законодавство цього не забороняє.

Тому підприємство може надати обладнання в оренду, якщо на такі операції немає заборони у його статуті. Крім того, статутом можуть передбачатися додаткові умови для здійснення таких операцій. Наприклад, надання дозволу загальними зборами учасників тощо.

Тому саме у статуті і слід шукати можливих обмежень на здійснення таких операцій.

Якщо обладнання отримується в користування з метою подальшого надання в оренду, про це має бути записано у договорі оренди, який укладається між підприємством-орендодавцем та орендарем (ст. 774 ЦКУ).

Крім того, треба:

  • додати КВЕД щодо цього виду послуг (це превентивний захід від блокування ПН та дієвий при фактичному блокуванні);
  • подати форму №20-ОПП щодо обладнання, що передається в оренду.

 

Бухгалтерський облік

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендарю) за плату на певний строк у користування майно для провадження господарської діяльності (ст. 283 ГКУ).

Передають ОЗ в оренду за актом приймання-передачі довільної форми, який має містити всі обов’язкові реквізити первинного документа, передбачені п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

Переданий в оперативну оренду об’єкт й надалі обліковують у складі необоротних активів орендодавця (п. 16 П(С)БО 14 «Оренда»). Амортизацію переданих в оренду необоротних активів орендодавець нараховує за правилами, встановленими для таких активів, тобто амортизаційні відрахування відображають за кредитом рахунку 13.

Нараховану амортизацію включають до витрат. Відповідно до наведеної ситуації оренда не є основним видом діяльності підприємства, тож амортизацію включають до складу інших операційних витрат за дебетом рахунку 949.

Дохід від передачі обладнання в оренду орендодавець визнає за кредитом субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» (див. таблицю).

Таблиця

Відображення в обліку передачі обладнання в оренду


з/п
Господарська операція Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1. Нараховано орендну плату 361, 377 713
2. Нараховано ПЗ з ПДВ 713 641
3. Дохід від оренди віднесено до складу фінрезультатів 713 791
4. Отримано орендну плату від орендаря 311 361, 377
5. Нараховано амортизацію переданого обладнання  949 131

 

Оподаткування

Для підприємства-орендодавця байдуже, кому надаватиметься обладнання — фізичній чи юридичній особі. Ця господарська операція оподатковується в загальному порядку.

 

ПДВ

Операція передачі обладнання в оренду не оподатковується ПДВ, адже право власності не передається до орендаря. Натомість на орендну плату ПДВ нараховується в загальному порядку.

 

Податок на прибуток

ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування при наданні обладнання в оренду.

Автор: Пантюхова Анна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»