• Посилання скопійовано

Хто з підприємств та коли має перейти на МСФЗ: роз’яснення від Мінфіну

Мінфін у новому листі розповів про дати переходу на МСФЗ та зазначив особливості складання фінзвітності в залежності від цих дат. Докладніше з'ясуємо далі

Хто з підприємств та коли має перейти на МСФЗ: роз’яснення від Мінфіну

Коментар до листа Мінфіну від 29.12.2017 р. №35210-06-5/37175

Нагадуємо, що з урахуванням змін, унесених Законом №2164 до Закону про бухоблік, МСФЗ для складання фінзвітності та консолідованої фінзвітності обов’язково мають застосовувати ще й:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес;

2) великі підприємства, які відповідають щонайменше 2-м із таких критеріїв: 

 • балансова вартість активів — понад 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро;
 • середня кількість працівників — понад 250 осіб;

3) публічні товариства, підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Аналітику щодо застосування МСФЗ читайте  тут>>  

Фахівці Мінфіну зауважили, що датою переходу на МСФЗ для таких підприємств є 01.01.2018 р. Але ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017 р. Нагадаємо, що оформити такий вибір варто документально, змінами до наказу (положення) про облікову політику

 

Які наслідки матиме цей вибір? 

Перше на що слід звернути увагу, це те, що хоча юрособа і обере датою переходу на МСФЗ 1 січня  2017 року, фінзвітність за 2017 рік складатиметься нею ще за НП(С)БО.

А от особливості складання фінзвітності у подальші звітні періоди буде визначати вже МСФЗ 1. Хоча у деяких виключних випадках цей міжнародний стандарт не застосовується (і ці випадки зазначені у коментованому листі). 

Далі Мінфін підсумовує дії юросіб вже за підсумками 2018 року у зв’язку із зазначеним переходом на МСФЗ (у залежності від дати такого переходу). 

Якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2017 р.:

 • у фіназвітності у 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
 • складається баланс станом на 01.01.2017 р. за вимогами МСФЗ;
 • для складання попередньої фінзвітності та попередньої консолідованої фінзвітності за МСФЗ за 2017 рік і першої фінзвітності та консолідованої фінзвітності за МСФЗ за 2018 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
 • перша фінзвітність та консолідована фінзвітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має містити інформацію у балансі станом на 01.01.2017 р., 31.12.2017 р., 31.12.2018 р. і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 та 2018 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

Якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2018 р:

 • складається баланс станом на 01.01.2018 р. за вимогами П(С)БО;
 • для складання попередньої фінзвітності за МСФЗ за 2018 рік та першої фінзвітності за МСФЗ за 2019 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинними на 31.12.2019 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ;
 • у фінзвітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік (крім балансу);
 • перша фінзвітність та консолідована фінзвітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має містити інформацію у балансі станом на 01.01.2018 р., 31.12.2018 р., 31.12.2019 р. і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 та 2019 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

І наостанок нагадаємо, що різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ, потрібно буде  відображати у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

При цьому підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) та грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Міжнародні стандарти

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Міжнародні стандарти»