Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Оновлений Звіт про контрольовані операції: аналіз змін від редакції

16 червня набере чинності Наказ № 468, яким внесено зміни до Звіту про контрольовані операції. Розглянемо докладніше, як саме зміниться оновлена форма звіту

Як ми уже повідомляли, нещодавно Міністерство фінансів наказом від 28.04.2017  р. № 468 затвердило зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане на 16 червня 2017 року в "Офіційному віснику України" № 47.

 

Що зміниться?

Бльшість змін має косметичний характер. Наприклад, змінено формулювання "(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)" на "(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)". Або у графі 23 таблиці «Відомості про контрольовані операції» до назви «Цифрове значення показника рентабельності» додано уточнення "контрольованих операцій" і зазначатися цей показник має у відсотках (враховуючи, що в цій таблиці наводяться відомості саме про контрольовані операції, важко чекати чогось іншого).

Були внесені й зміни до Порядку № 8, які привели його у відповідність до чинного ПКУ. Зокрема, нарешті зазначено, що граничний строк подання цього Звіту  1 жовтня наступного після звітного року (а не 1 травня, як було раніше). При цьому зазначено, що якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем

Окрім того, виключено застарілу норму, що Звіт про контрольовані операції складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування ПДВ). Адже зараз такий Звіт складається усіма платниками податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 ПКУ).

Окремо зупинимося на змінах, на які варто звернути увагу.

 

Заповнення таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції»

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ПКУ зазначається повне найменування нерезидента - пов’язаної особи.

А у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту в цьому випадку зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

 

Заповнення таблиці «Відомості про контрольовані операції»

Тепер у графі 17 цієї таблиці, у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції.

У графі 20 цієї таблиці, де зазначається загальний обсяг контрольованої операції, сума зазначатиметься за вирахуванням непрямих податків. Нагадуємо, що згідно зі ст. 14 ПКУ, до непрямих податків належать акцизний податок і ПДВ. 

Також цю таблицю доповнили графою 25, яка виглядає так:

Сторона, 
що досліджується

25

Згідно зі змінами, внесеними до Порядку №8 (новий пункт 29 у розділі IV), у графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 ПКУ.

ПКУ говорить: у разі застосування методів, зазначених у пп. 39.3.1.2-39.3.1.4 9 (а це методи ціни перепродажу, «витрати плюс» та чистого прибутку), здійснюється вибір сторони, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення (далі - сторона, що досліджується).

Вибір сторони, що досліджується, повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов’язаних зі здійсненням такої операції.

Під час вибору сторони, що досліджується, аналізується застосовність обраного методу (комбінації методів) до кожної зі сторін контрольованої операції.

Стороною, що досліджується, обирається сторона:

- щодо якої застосування такого методу (комбінації методів) є найбільш обґрунтованим;

- для якої можна знайти найбільш зіставні операції та/або зіставні особи;

- яка:

  • виконує найменш складні функції щодо контрольованої операції;
  • приймає найменші економічні (комерційні) ризики стосовно контрольованої операції;
  • не володіє об’єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень рентабельності.

Якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, у графі 25 зазначається "1", якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0".

Звісно, якщо платник податку на прибуток застосовує інші методи доведення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (а це методи порівняльної неконтрольованої ціни та розподілення прибутку), нова графа 25 не заповнюється.

 

Інформація про пов’язаність осіб

Як і раніше, у додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків з відповідним контрагентом відповідно до пп. 14.1.159 ПКУ.  А кількість таких додатків до Звіту (і таких інформацій) відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

Зараз таку інформацію затверджено в новій редакції. Внесено зміни і до розділу VI Порядку № 8, за яким ця інформація зазначається у Звіті.

Чим нова форма відрізняється від попередньої?

Перш за все, самою структурою форми. Якщо раніше у цій формі інформація групувалася за кодами ознак пов’язаності (відповідно у пп. 14.1.159 ПКУ по порядку, від 501 до 513) окремо для юросіб та для юридичних та фізичних осіб, то тепер ці ознаки пов’язаності зазначаються разом (без визначення, ким є пов’язана особа, юридичною чи фізичною особою), а поруч (зліва) зазначаються коди ознак, що відповідають таким поєднаним ознакам.

Наприклад, за пп. 14.1.159 ПКУ пов’язаною особою є як юрособа, так і фізособа,  яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20% і більше. Тому тепер таких осіб треба показувати у загальній табличці інформації і їм відповідатимуть одразу два коди ознаки – 501, 509. Зверніть увагу на те, що у цій таблиці нині окремо і детально відображається інформація про пов’язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

 

Найменування платника:

 

Код за ЄДРПОУ:

____________________________________

 

Найменування особи - сторони контрольованої операції:

___________________________________________________

Код:

___________________________________________________

 

Звітний

 

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

 

 

 

Інформація про пов'язаність осіб

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

 

Розмір володіння корпоративними правами

платник

контрагент

всього

у тому числі

безпосередньо

опосередковано*

501, 509

 

 

 

 

 

* Інформація про пов’язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

найменування особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

Розмір володіння корпоративними правами

платника

контрагента

найменування

країна реєстрації

код

всього

у тому числі

Всього

у тому числі

безпосеред-ньо

опосеред-ковано*

безпосеред-ньо

опосеред-ковано*

502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Інформація про пов’язаних осіб, через які здійснюється опосередковане володіння:

корпоративними правами платника:

корпоративними правами контрагента:

найменування особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

найменування особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Код пов’язаності

 

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

503

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

504

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які входять до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та контрагента та складають не менше 50 відсотків складу органу та/або ради кожної особи

505

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, за рішенням якої призначені (обрані) одноособові виконавчі органи платника та контрагента

 

найменування

країна реєстрації

код

власник

особа, уповноважена власником

506

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

платник

контрагент

507

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих  (та/або гарантованих) однією особою іншій особі, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 10 разів)

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою

 (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)),

 грн

сума власного капіталу особи, яка отримала  кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн

особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу

 

платник

контрагент

508, 513

 

 

 

 

 

 

А в останній табличці з кодами 508, 513 (про пов’язаність осіб, яка виникає внаслідок надання кредитів (позик), поворотної фіндопомоги, тепер, замість суми запозичених коштів та власного капіталу позичальника, зазначатиметься середнє арифметичне значення  цих показників (відповідно до змін, внесених з 01.01.2017 р. до пп. 14.1.159 ПКУ). При цьому, як і раніше,  у графі «особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи (платника або контрагента).

 

Коди підстави віднесення господарських операцій до контрольованих

Ці коди наведено у додатку 1 до Порядку № 8 і вони зараз виглядатимуть наступним чином (із урахуванням змін). Зверніть увагу: код 040 є новим і в минулорічному Звіті йому не було аналогів. 

Код

Підстава

010

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами, відповідно до підпункту «а» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України)

015

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

020

Зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та /або послуг через комісіонерів-нерезидентів відповідно до підпункту «б» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

030

Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

040

Господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

 

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бикова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Податкова звітність , Трансфертне ціноутворення

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?