• Посилання скопійовано

Статзвітність – 2023: які звіти буде скасовано, а які змінено?

Держстат опублікував зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2023 рік. Так, для подання 62 звітів змінено форми, для 13 форм змінено строк подання, 4 форми скасовано та затверджено 4 нові звіти

Статзвітність – 2023: які звіти буде скасовано, а які змінено?

У 2023 році у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації відбудуться зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики.

Перелік змін на 2023 рік оприлюднено на сайті Держстату. Зокрема, для подання 62 звітів змінено форми, для 13 форм змінено строк подання, 4 форми скасовано та затверджено 4 нові звіти. 

З повним переліком можна ознайомитися далі. 

Нагадаємо, що раніше Держстат також оприлюднив проєкти календаряальбому та табеля форм на 2023 рік.

***

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2023 рік

№ з/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено строк подання:

1.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (26.07.2022 № 213)

2К-П

місячна

не пізніше 15-го числа звітного місяця (січень);

не пізніше 10-го числа звітного місяця (крім січня)

2.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (10.06.2022 № 182)

2К-С

квартальна

не пізніше 15-го числа першого місяця звітного

кварталу (І квартал);

не пізніше 10-го числа першого місяця звітного

кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали)

3.

Обстеження ділової активності будівельного підприємства (10.06.2022 № 179)

2К-Б

квартальна

не пізніше 15-го числа першого місяця звітного

кварталу (І квартал);

не пізніше 10-го числа першого місяця звітного

кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали)

4.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (10.06.2022 № 183)

2К-Т

квартальна

не пізніше 15-го числа першого місяця звітного

кварталу (І квартал);

не пізніше 10-го числа першого місяця звітного

кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали)

5.

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (26.07.2022 № 211)

2К-СП

квартальна

не пізніше 15-го числа першого місяця звітного

кварталу (І квартал);

не пізніше 10-го числа першого місяця звітного

кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали)

6.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (08.06.2022 № 164)

21-заг

місячна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

(крім січня)

7.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (08.06.2022 № 157)

1-зерно

місячна

не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним періодом

8.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (31.05.2022 № 123)

51-авто

місячна

не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним

9.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (31.05.2022 № 124)

51-ца

місячна

не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним

10.

Звіт про ціни на ринку житла (04.05.2022 № 75)

1-ціни

(житло)

квартальна

не пізніше 9-го числа місяця, наступного за звітним періодом

11.

Звіт про ціни виробників промислової продукції (04.05.2022 № 76)

1-ціни (пром)

місячна

не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом

12.

Звіт про роботу міського електротранспорту (23.06.2022 № 193)

2-етр

місячна

не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним

13.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (23.06.2022 № 194)

51-вод

місячна

не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним

скасовано подання форм:

1.

Житловий фонд станом на 1 січня 20__  року (08.08.2022 № 222)

1-житлофонд

річна

не пізніше 28 лютого

2.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) (29.07.2022 № 215)

2К-П інв

два рази на рік

не пізніше 10 квітня, 10 жовтня

3.

Звіт про туристичну діяльність (08.08.2022 № 221)

1-туризм

річна

не пізніше 28 лютого

4.

Подорож до України (18.08.2022 № 225)

Анкета № 1-ПДУ

річна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

змінено індекс форми:

1.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020-2022 років (04.08.2022 № 218)

№ 2-інновація

(один раз на два роки)

не пізніше

31 березня

 

запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223)

 1-ОРС (ВТП) 

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223)

2-ОРС (ВТ)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223)

2-ОРС (ВП)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

4.

Подорожі членів домогосподарства (13.09.2022 № 240)

Анкета № 1-ВВТ

річна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Звіт про обсяг оптового товарообороту  (31.05.2022 № 114)

1-опт

місячна

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним

2.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (31.05.2022 № 114)

1-опт

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (31.05.2022 № 117

3-торг

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про товарооборот торгової мережі (31.05.2022 № 117

1-торг

місячна

не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним

5.

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства (18.05.2022 № 91)

 Анкета № 1-РСО (вд) 

(1 раз на рік)

не пізніше 20 серпня

6.

Анкета обстеження стану економічної активності підприємства (18.05.2022 № 91)

Анкета № 1-РСО (актив)

(1 раз на рік)

не пізніше 20 вересня

7.

Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (25.05.2022 № 104)

1-ЗЕЗ (буд)

річна

не пізніше 28 лютого

8.

Звіт із праці (12.05.2022 № 87)

1-ПВ

місячна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

9.

Звіт із праці (12.05.2022 № 87)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

10.

Звіт про заборгованість з  оплати праці (23.06.2022 № 195)

3-борг

місячна

не пізніше 7-го числа кожного місяця

11.

Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (15.02.2022 № 37)

Анкета № 2

один раз на два роки

у термін, установлений територіальним органом Держстату

12.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (12.05.2022 № 85)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

13.

Структурне обстеження підприємства (10.06.2022 № 180)

1-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

14.

Структурне обстеження підприємства (10.06.2022 № 184)

2-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

15.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (10.06.2022 № 178)

1-Б

річна

не пізніше 9 лютого

16.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (31.05.2022 № 119)

1-послуги

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за

звітним періодом

17.

Звіт про капітальні інвестиції (10.06.2022 № 181)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом

18.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (10.06.2022 № 181)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

19.

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (08.06.2022 № 165)

4-сг

річна

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

20.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (08.06.2022 № 165)

37-сг

місячна

не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні–грудні)

21.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (08.06.2022 № 165)

29-сг

річна

не пізніше 5 січня

22.

Звіт про використання добрив і пестицидів (08.06.2022 № 161)

 9-сг

річна

не пізніше 5  січня

23.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (08.06.2022 № 163)

24-сг

місячна

не пізніше 2-го числа місяця, наступного за

звітним періодом

24.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (08.06.2022 № 163)

24

річна

не пізніше 20 січня

25.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (08.06.2022 № 153)

50-сг

річна

не пізніше 28 лютого

26.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку (10.06.2022 № 177)

6-сільрада

річна

не пізніше 20 січня

27.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства (08.06.2022 № 153

2-ферм

річна

не пізніше 28 лютого

28.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (08.06.2022 № 162

11-заг

квартальна

не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом

29.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (08.06.2022 № 164)

13-заг

квартальна

не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом

30.

Звіт про перероблення винограду  на виноматеріали (08.06.2022 № 154)

1-виноград

річна

не пізніше 4 грудня

31.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (08.06.2022 № 164)

21-заг

річна

не пізніше 20 січня

32.

Звіт про добування водних біоресурсів (08.06.2022 № 156)

1-риба

річна

не пізніше 20 січня

33.

Звіт про відтворення та захист лісів (08.06.2022 № 160)

3-лг

річна

не пізніше 28 лютого

34.

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (08.06.2022 № 158)

2-тп (мисливство)

річна

не пізніше 28 лютого

35.

Звіт про використання та запаси палива (26.05.2022 № 109)

4-мтп

місячна

не пізніше 6-го числа місяця, наступного за звітним

36.

Звіт про використання та запаси палива (26.05.2022 № 109)

4-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

37.

Звіт про постачання та використання енергії (25.05.2022 № 107)

11-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

38.

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (25.05.2022 № 105)

1-газ

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

39.

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (25.05.2022 № 105)

1-електро-енергія

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

40.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (31.05.2022 № 118)

1П-НПП

річна

не пізніше 28 лютого

41.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (31.05.2022 № 116)

1-П

місячна

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним

42.

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (31.05.2022 № 115)

1-ПЕ

місячна

не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним

43.

Звіт про виконання будівельних робіт (31.05.2022 № 113)

1-кб

місячна

не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним

44.

Звіт про роботу автотранспорту (31.05.2022 № 120)

2-тр

річна

не пізніше 28 лютого

45.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (31.05.2022 № 122)

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

46.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі (31.05.2022 № 122)

51-вант

2 рази на рік

не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня

47.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (31.05.2022 № 121)

31-авто

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за

 звітним періодом

48.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (23.06.2022 № 194)

31-вод

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

49.

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (01.06.2022 № 130)

12-труб

місячна

не пізніше 12-го числа місяця, наступного

за звітним

50.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщення (12.05.2022 №86

1-КЗР

річна

не пізніше 28 лютого

51.

Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (25.06.2021 № 153)

1-ПО (зведена)

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

52.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153)

5-НО (зведена)

квартальна

не пізніше 15 числа місяця,  наступного за звітним

53.

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (12.05.2022  № 84)

14-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 15-го числа місяця, наступного за

звітним періодом

54.

Звіт про експорт-імпорт послуг (25.05.2022 № 106)

9-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом

55.

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (26.05.2022 № 108)

10-зез

квартальна

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом

56.

Звіт підприємства про інвестиції за кордон (26.05.2022 № 108)

13-зез

квартальна

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом

57.

Звіт про ціни виробників послуг (04.05.2022 № 77)

1-ціни (послуги)

квартальна

не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом

58.

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (10.06.2022 № 185)

3-наука

річна

не пізніше 05 березня

59.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (08.06.2022 № 159)

2-ТП (повітря)

річна

не пізніше 20 лютого

60.

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (08.06.2022 № 155)

1-екологічні витрати

річна

не пізніше 28 лютого

61.

Звіт про утворення та поводження з відходами (10.06.2022 № 176)

1-відходи

річна

не пізніше 28 лютого

62.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2023 році (26.07.2022 № 212)

1-ІКТ

річна

не пізніше 10 квітня

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (23.08.2022 № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203)

Анкета № 4

один раз на п’ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183)

7-ПВ

один раз на чотири роки

не пізніше 31 березня

3.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220)

10-мех

один раз на п'ять років

не пізніше 28 лютого

4.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (25.06.2021 № 170)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

5.

Обстеження інноваційної діяльності  промислового підприємства (25.06.2021 № 171)

1-інновація

(один раз на два роки)

не пізніше 05 березня

6.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

1-ОРС (ТМ)

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

7.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

2-ОРС (ТМ)

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

8.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

2-ОРС (ТМ-П)

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

 

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»