• Посилання скопійовано

Як заповнювати додаток ПП до декларації з прибутку?

Заповнення додатка ПП до декларації здійснюється на підставі показників декларації та додатка ПН до неї. Тому додаток ПП до декларації подається з відображенням застосованої у попередньому кварталі поточного року податкової пільги

Як заповнювати додаток ПП до декларації з прибутку?

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що відповідно до пп. 16.1.6 ПКУ платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Застосування правил міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України регулюється ст. 103 ПКУ.

Згідно з п. 103.1 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ПКУ).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 №1233 зі змінами та доповненнями, є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку №1233).

Згідно з п. 2 Порядку №1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.

Пунктом 30.3 ПКУ встановлено, що платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Сума податку не сплаченого до бюджету при оподаткуванні доходів нерезидентів з урахуванням положень міжнародних договорів України відображається у додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 №897 зі змінами та доповненнями.

Розрахунок відповідної суми податку не сплаченого до бюджету здійснюється на підставі показників декларації та додатка ПН до неї, які складаються наростаючим підсумком з початку року.

У графі «Строк користування податковою пільгою у звітному періоді» додатка ПП до декларації зазначаються «число, місяць, рік початку» та «число, місяць, рік закінчення» користування відповідною податковою пільгою.

Тобто у разі застосування норм міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування при оподаткуванні доходів нерезидентів датою початку/закінчення користування податковою пільгою у звітному періоді є дата виплати доходу нерезиденту.

Якщо виплати доходів нерезиденту здійснюються декілька разів протягом звітних (податкових) періодів року, то датою початку користування відповідною податковою пільгою є день першої виплати доходу, а датою закінчення користування – день останньої виплати доходу.

Враховуючи те, що заповнення додатка ПП до декларації здійснюється на підставі показників декларації та додатка ПН до неї, які складаються наростаючим підсумком з початку року, то незалежно від того, здійснюється виплата доходу нерезиденту у наступних звітних періодах поточного року чи ні, додаток ПП до декларації подається з відображенням застосованої у попередньому звітному періоді поточного року податкової пільги.

Джерело: ДПС у м. Києві

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»