• Посилання скопійовано

Для посередників у працевлаштуванні за кордоном розроблено ще одну форму декларації

Мінекономіки оприлюднило проєкт форми декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та Порядку її подання

Для посередників у працевлаштуванні за кордоном розроблено ще одну форму декларації

Мінекономіки оприлюднено проєкт постанови КМУ “Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном”. Ним пропонується затвердити:

  • Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
  • форму декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
  • Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, включення та виключення з цього переліку.

Декларація подається особисто заявником або його уповноваженою особою до Мінекономіки у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення чи в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Портал електронних сервісів Мінекономіки, “Портал Дія” (у разі технічної реалізації)) шляхом заповнення цієї форми декларації.

Декларація в електронній формі подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

У декларації зазначається інформація про суб’єкта господарювання: 

  • для юридичної особи – організаційно-правова форма; найменування, у тому числі скорочене (за наявності); ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі; код виду діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”; місцезнаходження (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення)); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи; телефон та/або адреса електронної пошти; адреса вебсайту (за наявності);

  • для ФОПів – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); код виду діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”; місцезнаходження (адреса проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем) (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири); телефон та/або адреса електронної пошти; адреса вебсайту (за наявності);

  • зареєстроване місце (зареєстровані місця) провадження господарської діяльності (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення));

  • перелік відокремлених підрозділів, філій, у межах яких планується провадження господарської діяльності (у разі наявності для юридичних осіб); адреса щодо кожного підрозділу зазначається окремо (найменування, у тому числі скорочене (за наявності); поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення)); телефон та/або адреса електронної пошти; адреса вебсайту (за наявності);

  • укладений зовнішньоекономічний договір (контракт) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання – роботодавця у державі місцезнаходження.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в декларації, покладається на заявника.

Очікується, що ця постанова набере чинності одночасно із Законом України 
від 20.03.2023 р. № 2982-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном”, але не раніше дня її  опублікування.

***

Читайте також:

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»