• Посилання скопійовано

З 15 лютого діє оновлена форма Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній

Мінфін вніс зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній та Порядку його заповнення відповідно до положень Закону №2970. Оновлена форма діє з 15 лютого, але застосовуватися буде при звітуванні за 2024 рік

З 15 лютого діє оновлена форма Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній

Мінфін наказом від 21.12.2023 №709 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.01.2024 за №28/41373):

  • виклав у новій редакції Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній
  • затвердив зміни до Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній.

Згодом цей наказ ще підкориговано наказом Мінфіну від 12.01.2024 №12.

Зміни вносяться з метою приведення форми та Порядку у відповідність до положень Закону № 2970, яким, зокрема:

  • надається визначення понять «Багатостороння угода CbC», «Угода QCAA», «учасник міжнародної групи компаній»;
  • наводиться в новій редакції визначення понять «материнська компанія міжнародної групи компаній», «міжнародна група компаній», «уповноважений учасник»;
  • визначено, що для цілей Кодексу, якщо ним прямо не передбачено інше, міжнародні договори, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, включають Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування та інші міжнародні договори про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також укладені на їх підставі міжвідомчі договори;
  • уточнено обставини та умови подання Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (зокрема, випадки невиконання угоди QCAA та показники мінімального розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків);
  • уточнено перелік інформації, яку має містити Звіт в розрізі країн міжнародної групи компаній у розрізі кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, та щодо кожного учасника такої міжнародної групи компаній;
  • визначено підстави подання платником податків уточненого Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (зокрема, у разі виявлення контролюючим органом помилок у поданому Звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA);
  • уточнено звітні періоди та терміни першого подання Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній.

Так, Звіт подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, до якої входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (за відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), дорівнює або перевищує відповідний показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу, визначений пп. 39.4.10-2 ПКУ, та за наявності однієї із обставин, визначених підпунктом 39.4.10 ПКУ:

а) платник податків є материнською компанією МГК;

б) материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту до контролюючого органу;

в) відповідно до вимог законодавства юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається;

г) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA станом на дату закінчення фінансового року, за який згідно з підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу має бути поданий Звіт щодо такої МГК;

ґ) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

Для цілей цього підпункту системне невиконання угоди QCAA щодо іноземної юрисдикції означає, що іноземна юрисдикція податкового резидентства відповідного учасника МГК має чинну угоду QCAA з Україною, але призупинила автоматичний обмін Звітами з причин, відмінних від тих, що відповідають умовам такої угоди, або іншим чином тривало і послідовно не надає в автоматичному режимі до України Звіти, що знаходяться в її розпорядженні, про МГК, які мають учасників в Україні.

Для цілей подання Звіту застосовуються такі показники мінімального розміру сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків, що дорівнюють або перевищують:

а) еквівалент 750 мільйонів євро - для обставин, визначених абзацом другим цього пункту;

б) еквівалент 750 мільйонів євро - для обставин, визначених абзацами третім - шостим цього пункту, але якщо законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК або уповноваженого учасника материнської компанії (у разі його призначення материнською компанією) визначено інший розмір сукупного консолідованого доходу МГК, деномінований не в євро, який згідно із законодавством такої іноземної юрисдикції застосовується для цілей подання Звіту (за наявності такого законодавства), граничним розміром для обставин подання Звіту, визначених абзацами третім - шостим цього пункту, вважається такий інший розмір.

Накази наберуть чинності з дня офіційного опублікування. Їх було опубліковано в "Офіційному віснику" 15 лютого. Тож оновлена форма звіту діє з 15 лютого, але почне застосовуватися при звітуванні вже за результатами 2024 року.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»