• Посилання скопійовано

Звітування з екоподатку: розʼяснення від ДПС

До ДПС подають одну декларацію та додатки 1, 2, 3 до декларації щодо кожного джерела забруднення окремо, спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, за які звітує платник

Звітування з екоподатку: розʼяснення від ДПС

ДПС у Львівській області розповідає, скільки додатків 1, 2, 3 до податкової декларації екологічного податку подає платник екологічного податку, який перебуває на обліку у місті з районним поділом та має декілька розташованих у такому місті джерел забруднення або місць розміщених відходів чи об’єктів.

Форму податкової декларації екологічного податку затверджено наказом Мінфіну від 17.08.2015 №715 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Невід’ємною частиною Декларації є 6 (шість) типів додатків.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші, зокрема:

  • розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 (далі – Додаток 1).
  • розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється у Додатку 2 (далі – Додаток 2).
  • розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється у Додатку 3 (далі – Додаток 3).

Згідно з пп. 250.2.1 ПКУ платники екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах складають Декларації, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів.

Водночас пп. 250.10.3 ПКУ передбачено для платників податку, які перебувають на податковому обліку в місті з районним поділом, можливість подавати одну Декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста.

Зазначаємо, якщо місце подання Декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку платника податків – суб’єкта підприємницької діяльності, якому в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, в якому такий платник – суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних Декларацій (п. 250.8 ПКУ).

Таким чином, до контролюючого органу подається одна Декларація та Додатки 1, 2, 3 до Декларації щодо кожного джерела забруднення окремо (тобто кількість Додатків 1, 2, 3 до Декларації відповідає кількості джерел забруднення (стаціонарних, скидів забруднюючих речовин), спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, за які звітує платник до контролюючого органу.

Разом з тим податкові зобов’язання за двоокис вуглецю декларуються в окремому Додатку 1 до Декларації.

Джерело: ДПС у Львівській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»