• Посилання скопійовано

MASTER:Зарплата і Кадри для малого та середнього бізнесу

MASTER:Зарплата і Кадри - це самостійний програмний продукт українських розробників з лінійки продуктів MASTER. Конфігурація створена фахівцями на базі консолідованого досвіду розробників IT-Enterprise, які вже понад 30-ти років впроваджують новітню IT-інфраструктуру на великих комерційних підприємствах України

MASTER:Зарплата і Кадри для малого та середнього бізнесу

MASTER:Зарплата і Кадри покликана автоматизувати задачі управління персоналом і розрахунку заробітної плати на підприємствах малого та середнього бізнесу. Програмний продукт відповідає всім вимогам чинного законодавства України та є повністю адаптованим до українського ринку.

Конфігурація MASTER:Зарплата і Кадри включає в себе два багатофункціональних модуля:

МОДУЛЬ «ЗАРПЛАТА» передбачає створення та ведення банку даних (нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації), що містить необхідну для розрахунку та аналізу заробітної плати інформацію та забезпечує зберігання розрахованих нарахувань та утримань.

 

Функціональні можливості модуля «ЗАРПЛАТА»:

1. Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;
 • надбавок та доплат, разових нарахувань та умовно-постійних нарахувань;
 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
 • автоматичне нарахування індексації.

2.  Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;
 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;
 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;
 • розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 • формування проводок по нарахуванню / утриманню заробітної плати, відрахуваннях з підприємства та за виплатою заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

3. Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);
 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;
 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

 

МОДУЛЬ «КАДРИ» автоматизує роботу відділу кадрів, відділу праці та заробітної плати, забезпечує збір й аналіз інформації про персонал підприємств, автоматизує документи кадрового обліку.

 

Функціональні можливості модуля «КАДРИ»:

1.  Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;
 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів та штатним розкладом;
 • майстер масових змін штатного розкладу;
 • планування штатного розкладу;
 • штатний розклад та зарплата;
 • звіти по штатному розкладу;
 • планування потреби в працівниках.

2.  Табель обліку часу

 • ведення табелю обліку часу;
 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

3. Кадри

 • автоматичне формування особової картки:
 • призначення та переміщення працівників;
 • дані про освіту працівників;
 • підвищення кваліфікації;
 • склад сім'ї, родичі;
 • іноземні мови;
 • нагороди та почесні звання;
 • участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 • історія зміни прізвища;
 • членство в профспілці;
 • порушення трудової дисципліни;
 • перепустки;
 • відпустки;
 • лікарняні;
 • документи за середнім;
 • періоди використання відпусток;
 • пільги;
 • інвалідність;
 • стаж;
 • спецстаж.

4.  Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особистих карток і призначень / переміщень, виключаючи повторне введення.

5. Відпустки та лікарняні

 • відпустки;
 • повернення з відпустки;
 • лікарняні та відомості про захворюваність;
 • планування та аналіз відпусток.

6. Документи по середньому

 • відрядження і документи, оплачувані за середнім.

 

MASTER:Зарплата і Кадри легко інтегрується з базовим програмним продуктом линійки MASTER, створеним для ведення бухгалтерського обліку - MASTER:Бухгалтерією.

Розробку програмних продуктів лінійки MASTER реалізовано за принципом комплексного рішення: розширенням автоматизації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, конфігураціями для управління персоналом, розрахунку заробітної плати й автоматизації документообороту, планування та бюджетування. Сьогодні український споживач і ринок очікують саме на комплексне рішення для спрощення ведення бізнесу.

Для комфортного ознайомлення з конфігураціями, фахівці MASTER регулярно проводять onlinе навчання в форматі щотижневих вебінарів, забезпечують користувачів відео-уроками, учбовим матеріалом та покроковими інструкціями щодо кожного процесу в програмі. Також працює кол-центр, спеціалісти якого завжди готові допомогти користувачам по телефону чи іншим засобами зв’язку.

Впровадження програмних продуктів MASTER - це влучне рішення з автоматизації підприємства, що відповідає світовим трендам розробки та враховує особливості українського законодавства, що зможе надати бізнесу реактивну швидкість.

Джерело: MASTER:Бухгалтерія

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини партнерів

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини партнерів»