• Посилання скопійовано

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу – це програмний продукт для ведення бухгалтерського, податкового обліку та формування звітності від українських розробників. Програмний продукт створений на базі досвіду компанії IT-Enterprise з впровадження новітньої IT-інфраструктури на великих комерційних підприємствах України

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку і включає наступні функціональні можливості:

 

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з векселями.

 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

 

Облік ТМЦ і МШП

 • ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ і МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

 

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

 

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в систему наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності із заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній і іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів у національній і іноземній валютах.

 

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

 

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації з ПДВ, декларації по податку на прибуток та інших звітних форм;
 • автоматичне визначення першої події.

 

Зведена бухгалтерська звітність

 •  формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:

-          оборотно-сальдової відомості;

-          картки рахунку;

-          картки аналітики;

-          журналу-ордеру;

-          головної книги.

 

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у системі документів, а саме:

-          форми 1 «Баланс»;

-          форми 2 «Звіт про фінансові результати»;

-          форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

-          форми 4 «Звіт про власний капітал»;

-          форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

 

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу доповнюється комплементарним програмним продуктом з лінійки MASTER – конфігурацією MASTER:Зарплата і Кадри для малого та середнього бізнесу, що включає два багатофункціональних модулі:

Перший модуль – «ЗАРПЛАТА» – передбачає створення та ведення банку даних (нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації), що містить необхідну для розрахунку та аналізу заробітної плати інформацію та забезпечує зберігання розрахованих нарахувань й утримань.

Другий модуль – «КАДРИ» – автоматизує роботу відділу кадрів, відділу праці та заробітної плати, забезпечує збір й аналіз інформації про персонал підприємств, автоматизує документи кадрового обліку.

 

Розробку програмних продуктів лінійки MASTER реалізовано за принципом комплексного рішення. В основу закладено можливість доповнення кожної самостійної конфігурації іншою комплементарною конфігурацією. Як приклад, мати змогу розширити автоматизацію бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, конфігураціями для управління персоналом, розрахунку заробітної плати й конфігураціями автоматизації документообороту, планування та бюджетування. Принцип комплексного рішення дозволяє використовувати програму-платформу MASTER для вибудовування унітарної IT-інфраструктури підприємства.

Для комфортного ознайомлення з конфігураціями фахівці MASTER регулярно проводять onlinе навчання в форматі щотижневих вебінарів, забезпечують користувачів відео-уроками, учбовим матеріалом та покроковими інструкціями щодо кожного процесу в програмі. Також працює кол-центр, спеціалісти якого завжди готові допомогти користувачам по телефону чи іншими засобами зв’язку.

Впровадження програмних продуктів MASTER – це влучне рішення з автоматизації підприємства, що відповідає світовим трендам розробки і враховує особливості українського законодавства.

Джерело: MASTER:Бухгалтерія

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини партнерів

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини партнерів»

 • 5 причин вибрати iPhone 15 Plus для роботи
  Смартфон для роботи має бути збалансованим: достатньо потужним для вирішення професійних задач і водночас простим у керуванні. Як, наприклад, Епл Айфон з продуманою до дрібниць операційкою
  25.02.20245
 • Планшет для бухгалтерії: у чому користь цього пристрою
  Ведення бухгалтерського обліку – це громіздка та об’ємна справа. Зазвичай бухгалтери на великих підприємствах працюють за персональними комп’ютерами, на котрі встановлено ліцензійні програми для обліку та аудиту
  05.01.20242401
 • Фінанси у фокусі: найгарячіші тренди роботи для бухгалтерів у різних містах від експертів Jooble
  Сфера фінансів та бухгалтерії в Україні розвивається навіть під час війни. Розповідаємо про бухгалтерські тренди ринку праці та рівні доходів у різних містах
  29.12.202344
 • Навіщо бухгалтеру Макбук?
  Бухгалтер — працівник, на якому тримається фінансова, облікова та статистична складова бізнесу, а його головний інструмент — персональний комп’ютер. Його робота часто передбачає професійну активність 24/7, крім потужного компа з усіма потрібен ще й лептоп
  27.11.2023536
 • Про перекредитування простими словами
  Бувають випадки, коли людина вже має боргові зобов’язання перед одним банком, але інший пропонує більш вигідні умови надання коштів. У цьому випадку допоможе рефінансування кредиту або перекредитування. IdeaBank пропонує таку послугу для своїх клієнтів
  17.11.2023404