• Посилання скопійовано

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ — програмний продукт для бюджетування, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та управління кадрами в бюджетних установа. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ програмний продукт для бюджетування, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та управління кадрами в бюджетних установа. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.

Рішення є розробкою фахівців компанії IT-Enterprise, яка вже понад 30-ти років впроваджує новітню IT-інфраструктуру на великих виробничих та комерційних підприємствах України.

 

 

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ —  це комплексний облік для бюджетних установ, що включає чотири модулі: «Бюджетування», «Бухгалтерія», «Зарплата» і «Кадри» з наступними функціональними можливостями:

 

Модуль «БЮДЖЕТУВАННЯ»

Кошторис

 • ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК, заявки на фінансування, розподіл відкритих асигнувань;

 • облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та первинних документів;

 • формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних призначень;

 • облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках: банківські виписки, інтеграція з системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»;

 • вивантаження даних в Казначейство по кошторисам, зобов’язанням, платіжним доручення тощо без використання додаткового програмного забезпечення.

 

Фінансування

 • облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих установ в розрізі налаштованих в програмі аналітик (КПКВК/КФК, Фондів, КЕКВ, КДБ);

 • контроль відповідальності сум кошторису, плану асигнувань та розподілів відкритих асигнувань;

 • аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний користувачем момент часу, співставлення даних планового фінансування з фактичним фінансуванням.

 

Модуль «БУХГАЛТЕРІЯ»

Облік фінансово-господарських операцій

 • реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань;

 • формування реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань;

 • реєстр платіжних документів;

 • реєстрація та обробка первинних банківських та касових документів;

 • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) та іншими рахунками;

 • формування касової книги, вкладного аркуша касової книги;

 • облік розрахунків з дебіторами/кредиторами (покупцями/замовниками);

 • реєстрація авансових звітів, наказу на відрядження;

 • облік розрахунків з підзвітними особами установи;

 • ведення відомостей аналітичного обліку;

 • облік касових та фактичних видатків.

 

Облік основних засобів, необоротних та нематеріальних активів

 • здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;

 • ведення картотеки основних засобів та нематеріальних активів;

 • ведення інвентарної картки;

 • нарахування амортизації (зносу);

 • друк облікових форм;

 • облік дорогоцінних металів.

 

Облік ТМЦ та МШП

 • облік надходжень, переміщення та вибуття ТМЦ та МШП, бланків суворої звітності;

 • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін.);

 • отримання оборотних відомостей у розрізі первинних документів, матеріально-відповідальних осіб та найменувань матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі;

 • формування та друк інвентаризаційних документів;

 • формування звітів про наявність та рух матеріальних цінностей.

 

Складський облік

 • ведення складських операцій:

 • прихід ТМЦ від постачальника;

 • переміщення ТМЦ;

 • списання ТМЦ;

 • розкомплектація та комплектація ТМЦ;

 • оприбуткування ТМЦ;

 • автоматизація проведення інвентаризації.

 

Облік ПДВ

 • формування податкових накладних на реалізацію;

 • автоматичне завантаження вхідних податкових накладних;

 • автоматичне формування декларації по ПДВ.

 

Формування звітності

 • картки та книги аналітичного обліку;

 • меморіальні ордери;

 • форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності:

- Звiт про надходження та використання коштів загального фонду;

- Звiт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги;

- Звiт про заборгованість за бюджетними коштами;

- Звiт про результати фінансової діяльності;

- оборотний баланс.

Модуль «ЗАРПЛАТА»

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;

 • надбавок та доплат;

 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;

 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;

 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);

 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;

 • автоматичне нарахування індексації.

 

Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;

 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;

 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;

 • розрахунок відрахувань з установ (ЄСВ);

 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;

 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з установ та за виплатою заробітної плати;

 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

 

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);

 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;

 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

 

Модуль «КАДРИ»

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;

 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;

 • майстер масових змін штатного розкладу;

 • планування штатного розкладу;

 • штатний розклад і заробітна плата;

 • звіти по штатному розкладу;

 • планування потреби в працівниках.

 

Табель обліку часу

 • ведення табеля обліку часу;

 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;

 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

 

Кадри

Автоматичне формування особової картки:

 • призначення і переміщення працівників;

 • дані про освіту працівників;

 • підвищення кваліфікації;

 • склад родини, родичі;

 • іноземні мови;

 • нагороди і почесні звання;

 • участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

 • історія зміни прізвища;

 • членство в профспілці;

 • порушення трудової дисципліни;

 • перепустки;

 • пільги;

 • інвалідність;

 • стаж;

 • спецстаж.

 

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;

 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

 

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;

 • лікарняні та відомості про захворюваність;

 • документи по середньому;

 • періоди використання відпусток;

 • планування та аналіз відпусток.

 

Розробку програми-платформи MASTER та програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ реалізовано з врахуванням довгострокового розвитку установ-користувачів:

 • оновлення та розширення. Конфігурація системно підтримуються оновленням по змінам в законодавстві України та доповнюється розширеннями по окремим вимогам діяльності установи.

 • інтеграції з суміжними сервісами для утворення цифрових екосистем. Як приклад, інтеграції з:

- системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»;

- офіційним державним інформаційним порталом Є-Data, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів;

- сервісами для проведення конкурентних закупівельних процедур в електронній формі, такими як електронний майданчик SmartTender.biz, на якому ведуться публічні (державні) закупівлі ProZorro.

Для комфортного ознайомлення з конфігураціями, фахівці MASTER регулярно проводять onlinе-навчання для користувачів в форматі щотижневих вебінарів, під час яких демонструються функціональні можливості та послідовність роботи в програмних продуктах.

Учбові матеріали, відео-уроки знаходяться в відкритому доступі на сайті masterbuh.com та на каналі MASTER:Бухгалтерія в YouTube. Покрокові інструкції щодо кожного процесу розміщено безпосередньо в програмних продуктах. В разі виникнення питань користувачі можуть отримати консультаційну підтримку від спеціалістів кол-центру. Навчання користувачів, партнерів і викладачів навчальних закладів відбувається паралельно в «Академії MASTER-РІШЕНЬ».

Джерело: MASTER:Бухгалтерія

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини партнерів

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини партнерів»

 • 5 причин вибрати iPhone 15 Plus для роботи
  Смартфон для роботи має бути збалансованим: достатньо потужним для вирішення професійних задач і водночас простим у керуванні. Як, наприклад, Епл Айфон з продуманою до дрібниць операційкою
  25.02.20245
 • Планшет для бухгалтерії: у чому користь цього пристрою
  Ведення бухгалтерського обліку – це громіздка та об’ємна справа. Зазвичай бухгалтери на великих підприємствах працюють за персональними комп’ютерами, на котрі встановлено ліцензійні програми для обліку та аудиту
  05.01.20242401
 • Фінанси у фокусі: найгарячіші тренди роботи для бухгалтерів у різних містах від експертів Jooble
  Сфера фінансів та бухгалтерії в Україні розвивається навіть під час війни. Розповідаємо про бухгалтерські тренди ринку праці та рівні доходів у різних містах
  29.12.202344
 • Навіщо бухгалтеру Макбук?
  Бухгалтер — працівник, на якому тримається фінансова, облікова та статистична складова бізнесу, а його головний інструмент — персональний комп’ютер. Його робота часто передбачає професійну активність 24/7, крім потужного компа з усіма потрібен ще й лептоп
  27.11.2023536
 • Про перекредитування простими словами
  Бувають випадки, коли людина вже має боргові зобов’язання перед одним банком, але інший пропонує більш вигідні умови надання коштів. У цьому випадку допоможе рефінансування кредиту або перекредитування. IdeaBank пропонує таку послугу для своїх клієнтів
  17.11.2023404