Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Як надавати спецодяг за новими правилами: аналіз нових вимог

Наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 р. №1804 затверджено Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. За ним стандарти безпеки й охорони праці стають досконалішими та близькими до європейських стандартів

Загальна інформація

Наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 р. №1804 затверджено Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (далі – Мінімальні вимоги). Наказ набрав чинності 15.01.2019 р. (з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику» №4). 

Мінімальні вимоги розроблено на основі Директиви Ради 89/656/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Мінімальні вимоги поширюються на суб’єктів господарювання незалежно вд форм власності та організаційно-правової форми. Тобто усі роботодавці, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману робочу силу та які у своїй діяльності використовують засоби індивідуального захисту (ЗіЗ), повинні дотримуватися цих мінімальних вимог.

 

Терміни, що використовуються в Мінімальних вимогах

Є певні особливості щодо застосування термінів у Мінімальних вимогах, оскільки не все спеціальне захисне спорядження та спеціальний одяг є ЗІЗом. Докладно у таблиці.

Таблиця

Термін «ЗіЗ»  у Мінімальних вимогах

 

Термін «ЗіЗ» Черговий ЗіЗ Термін ЗіЗ не застосовується до:
ЗІЗ  означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети спеціальний одяг, спеціальне взуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, як-от рукавиці чи калоші діелектричні при електроустановках, кожух або плащ непромокальний на зовнішніх постах, що закріплений за певними робочими місцями чи видається працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, та передається однією зміною іншій спеціального робочого одягу та уніформи, не призначеної для забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівника;
спеціального захисного спорядження, що використовується аварійно-рятувальними службами для ліквідації надзвичайних ситуацій та аварій;
ЗІЗ, призначених для носіння та використання особовим складом Збройних сил України, Національної поліції України та інших правоохоронних органів;
ЗІЗ для дорожнього (автомобільного) транспорту;
спортивного спорядження;
засобів для самозахисту і протидії;
портативних (переносних) засобів для виявлення і попередження ризиків та перешкод.

 

Обов’язки роботодавця

Для безпеки та захисту здоров’я працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ.

Роботодавець перед видачею ЗІЗ повинен поінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, від яких його захищатиме користування цим ЗІЗ. А також  повинен забезпечити регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування (п. 13 Розділу 2 Мінімальних вимог).

Під час обрання ЗІЗ мають:

 1. відповідати ступеню існуючих ризиків для життя та здоров’я працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;
 2. відповідати існуючим на робочому місці умовам;
 3. підходити користувачеві після необхідного регулювання.

Придбання ЗІЗ слід здійснювати у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я. А також мають:

 1. позитивний висновок органів з оцінки відповідності;
 2. сертифікат відповідності чи декларацію відповідності;
 3. задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

 

Безоплатні, індивідуальні та платні ЗіЗ

Працівникам, професії та посади (професійні назви робіт) яких передбачені в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року №62 (далі – Норми безоплатної видачі ЗІЗ), працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості ЗІЗ видаються незалежно від виду економічної діяльності підприємства, за винятком випадків, коли ці професії та посади (професійні назви робіт) передбачені у відповідних Нормах безоплатної видачі ЗІЗ з урахуванням специфічних умов праці.

Якщо існування більше одного ризику для життя та здоров’я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ, такі засоби мають бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків) (п. 5 Мінімальних вимог).

Перед вибором ЗІЗ (понад встановлених Нормами безоплатної видачі ЗІЗ) роботодавець повинен оцінити, чи відповідають ЗІЗ, які він планує використовувати, вимогам. Оцінка має включати:

 1. аналіз та оцінку ризиків для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів;
 2. визначення характеристик, які повинен мати ЗІЗ для ефективного захисту життя та здоров’я працівників від вже визначених ризиків, беручи до уваги будь-які ризики, які може створити сам ЗІЗ;
 3. порівняння характеристик ЗІЗ, наявних у суб’єкта господарювання, з характеристиками, визначеними під час цієї оцінки.

Оцінка має проводитись повторно, якщо будь-які елементи цієї оцінки зазнали змін.

У разі невідповідності вимогам нормативних документів, а також результатам оцінки, роботодавець у встановленому порядку вживає заходів з повернення або заміни неякісних ЗІЗ відповідно до вимог чинного законодавства та укладеного з постачальником договору (п. 5 розділу ІІІ Мінімальних вимог).

 

Щодо ЗІЗ, призначених для особистого (індивідуального) користування

Якщо один ЗІЗ за певних обставин має використовуватися кількома працівниками, роботодавець перед кожним застосуванням вживає заходів, необхідних для запобігання виникненню проблем для здоров’я та особистої гігієни користувачів, а саме:

 1. відновлення придатності ЗІЗ (за процедурами щодо ремонту та заміни компонентів ЗІЗ відповідно до інструкцій з їх експлуатації);
 2. забезпечення належного гігієнічного стану (за процедурами щодо очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо відповідно до інструкцій з їх експлуатації).

Згідно з п. 11 Розділу ІІІ Мінімальних вимог вибір за характером виконуваних робіт роботодавець здійснює з урахуванням класифікації відповідно до чинних в Україні національних стандартів.

Для полегшення вибору роботодавець може користуватись:

 1. орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог;
 2. орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог;
 3. за результатами проведених заходів складають таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ за формою згідно з додатком 4 до цих Мінімальних вимог.

 

Зберігання, видача та строки використання ЗіЗ

Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам (п. 8 розділу 3 Мінімальних вимог).

Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі ЗІЗ та не мають перевищувати їх строки придатності.

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без необхідних ЗІЗ, а також, якщо вони  знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації (п. 12  розділу ІІІ Мінімальних вимог).

Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ має обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, форма якої наведена у додатку 1 до цих Мінімальних вимог.

Роботодавець видає ЗІЗ на строк носіння, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників, частоти знаходження працівника під дією цього ризику, характеристики робочого місця кожного працівника та ефективності самого ЗІЗ. При цьому строк носіння за календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо) (п. 8 Мінімальних вимог).

Граничний строк використання ЗІЗ, призначених для особистого (індивідуального) користування, залежно від їх зношеності встановлюється роботодавцем за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві не створювалася), що має бути передбачено у колективному договорі, та не може перевищувати строків використання, що видаються виключно в індивідуальне користування (п. 9 Мінімальних вимог).

Строки використання чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку (залежно від характеру й умов роботи працівників) встановлюються роботодавцем за узгодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок). При цьому строки використання чергових ЗІЗ мають бути не меншими ніж строки використання відповідних ЗІЗ, що видаються в індивідуальне користування згідно з Нормами безоплатної видачі ЗІЗ.

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування.

У разі передчасного зношення  не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу та/або інших ЗІЗ за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. (п. 7 Розділу ІІІ  Мінімальних вимог)

Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, слід додатково видати ЗІЗ для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності (п. 10 розділу ІІІ Мінімальних вимог).

 

Зберігання та догляд ЗіЗ

Чергові ЗІЗ слід утримувати у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Видані працівникам ЗІЗ, у тому числі спеціальний одяг працівників, які зайняті на роботах із шкідливими для здоров’я речовинами (свинцем, його сплавами і сполуками, ртуттю, етилованим бензином, радіоактивними речовинами тощо), необхідно зберігати в спеціально обладнаних приміщеннях, що відповідають ДБН В.2.2-28-2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» та вимогам нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.

Прийняті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку, слід продезінфікувати, ретельно очистити від забруднень і пилу, висушити і відремонтувати. Під час зберігання їх необхідно періодично оглядати (п. 22 Мінімальних вимог).

У випадках роботи працівників за межами підприємства, установи, організації та у відрядженні, де за умовами роботи вказаний порядок зберігання ЗІЗ не може бути застосований (на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах тощо), вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що має бути обумовлено в колективному договорі чи в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства (п. 23 Мінімальних вимог).

Догляд та обслуговування ЗІЗ у суб’єктів господарювання мають виконуватись підготовленим персоналом, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації, чи спеціалізованою організацією. Інформацію щодо догляду й обслуговування надають кожному працівнику, який використовує ЗІЗ, під час їх видачі та під час проведення періодичних інструктажів з питань охорони праці.

У разі виробничої необхідності на підприємстві слід облаштовувати сушарні для спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції і знешкодження спеціального взуття та інших ЗІЗ (п. 16 Мінімальних вимог).

Зазначені процедури щодо обслуговування ЗІЗ працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими для здоров’я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, етилований бензин, радіоактивні речовини тощо), мають здійснюватись відповідно до інструкції з їх експлуатації та висновків, приписів і постанов посадових осіб установ і закладів, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ мають здійснюватись роботодавцем в неробочий час (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. У разі невиконання цієї умови роботодавець повинен видавати працівникові декілька комплектів ЗІЗ (встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується) (п. 17 Мінімальних вимог).

 

За порушення Мінімальних вимог – штраф

Для роботодавців безоплатне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ за встановленими нормами є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ.

Але максимальний розмір штрафу, який накладає Держпраці за результатами перевірки з охорони праці, не може перевищувати 5% середньомісячного фонду зарплати за попередній рік юридичної та фізичної особи, що використовує найману працю (ст. 43 Закону «Про охорону праці»).

Крім того, передбачені й інші види відповідальності, зокрема, адміністративна. Так, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (крім порушення встановленого порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві) тягне за собою накладення штрафу, зокрема, на посадових осіб підприємств та фізосіб-підприємців – від 20 до 40 нмдг (від 340 грн до 680 грн) (ч. 5 ст. 41 КУпАП).

***

Читайте також: З 15 січня спецодяг слід видавати за новими правилами

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі

Встигніть придбати
Податковий кодекс-2020!
закрити +