• Посилання скопійовано

Змінили назву структурного підрозділу підприємства: чи проводити атестацію?

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця. Але Порядком чітко не врегульовано питання необхідності проведення позачергової атестації при зміні найменування структурного підрозділу підприємства

Змінили назву структурного підрозділу підприємства: чи проводити атестацію?

Якщо змінити назву структурного підрозділу підприємства, але умови праці за атестованою раніше посадою залишаються незмінними, чи потрібно проводити переатестацію робочих місць за умовами праці?

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, що атестація робочих місць за умовами праці (далі – атестація) проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (далі – Порядок №442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.1992 №41 і головним державним санітарним лікарем 01.09.1992.

Згідно п. 4 Порядку №442 атестація проводиться атестаційною комісією у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу.

Порядком чітко не врегульовано питання необхідності проведення позачергової атестації при зміні найменування структурного підрозділу підприємства.

Якщо підприємство змінило лише найменування структурного підрозділу, керівництво може прийняти рішення поширити на працівників, за атестованою раніше посадою, результати атестації (на період її дії), яку провели у структурному підрозділі з попередньою назвою, відповідно до пропозиції атестаційної комісії підприємства. Обов’язковою умовою є те, щоб у структурному підрозділі з новою назвою не змінилися умови праці.

Керівник оформлює таке рішення відповідним наказом підприємства. Отже, працівники збережуть установлені їм за результатами атестації пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, зокрема право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Так, відповідно до п. 4.2 Порядку застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за №1451/11731 результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на цьому підприємстві докорінно не змінювались умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Відповідно до пункту 7 розділу І Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 №248, умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків.

Умови праці визначають устаткування, технологія, предмети та продукти праці, система захисту працівників, обслуговування робочих місць і зовнішні чинники, які залежать від стану виробничих приміщень, що створюють певний мікроклімат.

Джерело: Державна служба з питань праці

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»