• Посилання скопійовано

Зміни в Порядку № 1266: лікарняні для демобілізованого

Чи виключати з розрахунків лікарняних період мобілізації? Як рахувати лікарняні демобілізованим працівникам, з датою настання страхового випадку до і після 07.06.2023?

Зміни в Порядку № 1266: лікарняні для демобілізованого

07 червня 2023 року набула чинності постанова від 02.06.2023 №561, якою внесено зміни до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 №1266.

Ця зміна передбачає розширення переліку поважних причин, в разі настання яких певні періоди слід виключати з розрахункового періоду при обчисленні лікарняних та декретних виплат. 

Унаочнимо у таблиці вичерпний перелік поважних причин, які виключаємо з розрахунку лікарняних (таблиця 1).

Перелік поважних причин (вичерпний), які не враховуються при розрахунку лікарняних (2023 рік)

з/п
Поважна причина Дата запровадження в Порядку № 1266
1 Тимчасова непрацездатність  
2 Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами  
3 Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком  
4 Відпустка без збереження заробітної плати  
5 Призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 01.01.2023
6 Період, протягом якого працівник проходив строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або проходив військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток за такий період (далі у статті називатимемо цей період періодом мобілізації) 07.06.2023
     

Відразу наголошуємо: будьте уважні до того, коли саме настала тимчасова непрацездатність, оскільки саме від дати настання непрацездатності залежить врахування чи неврахування періоду мобілізації.

Також зверніть увагу, що в новій нормі Порядку №1266 зазначається про виключення того періоду мобілізації, в якому середній заробіток не зберігався. А середній заробіток немає обов’язку платити мобілізованим з 19.07.2022, після внесення змін до ч. 3 ст. 119 КЗпП. Проте деякі роботодавці продовжують його виплачувати добровільно.

Однак, на думку автора, якщо навіть і продовжували виплати мобілізованим працівникам після 19.07.2022, то це вже не була середня зарплата в розумінні ч. 3 ст. 119 КЗпП. Таким чином, якщо тимчасова непрацездатність демобілізованого працівника настала починаючи з 07.06.2023, не потрібно включати до розрахунку період мобілізації починаючи з 19.07.2022 (навіть якщо й виплати продовжували робити). Але з приводу такої ситуації останнє слово буде за ПФУ.

А от якщо тимчасова непрацездатність настала до 07.06.2023 – період мобілізації (оплачуваний чи неоплачуваний) з розрахунку не виключаємо.

Розглянемо на прикладах.

 

Розрахунок лікарняних залежно від дати настання страхового випадку

Нагадаємо алгоритм розрахунку лікарняних.

Розрахунок лікарняних – 2023
№ з/п Дія бухгалтера
Крок 1 Визначення розрахункового періоду
Крок 2 Виключення з розрахункового періоду днів, не відпрацьованих з поважних причин
Крок 3 Розрахунок сукупного доходу, що враховується для обчислення середньоденної заробітної плати
Крок 4 Обчислення середньоденної заробітної плати з урахуванням % страхового стажу
Крок 5 Визначення календарних днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті
Крок 6 Обчислення суми лікарняних

 

Приклад 1. Як це було у 2022 році.

Працівника було мобілізовано 01.03.2022, а 15.11.2022 його демобілізували за станом здоров’я. Лікарняний відкрили з 25.12.2022 по 31.12.2022 (7 к.дн.) Загальний страховий стаж більше 10 років. Заробіток працівника за кожен місяць відобразили у таблиці. Починаючи з 19.07.2022 (за період мобілізації) заробіток не нараховували.

1. Визначимо розрахунковий період. 

Розрахунковий період грудень 2021 – листопад 2022

Розрахунковий період працівника
№ з/п Місяць Заробіток за місяць Календарні дні
1 Грудень 2021 10 000,00 31
2 Січень 2022 10 000,00 31
3 Лютий 2022 10 000,00 28
4 Березень 2022 9 500,00 31
5 Квітень 2022 9 400,00 30
6 Травень 2022 9 700,00 31
7 Червень 2022 9 500,00 30
8 Липень 2022 4 000,00 31
9 Серпень 2022 0 31
10 Вересень 2022 0 30
11 Жовтень 2022 0 31
12 Листопад 0 30
Всього   72 100 365

2. Виключення поважних причин з розрахункового періоду.

У розрахунковому періоді поважних причин немає. Тож виключати нічого.

3. Обчислення сукупного доходу, що входить до розрахунку.

Як випливає з даних таблиці, сукупний дохід становить 72 100,00 грн.

4. Обчислення середньоденного заробітку.

72 100,00 грн : 365 к.дн. = 197,53 грн.

До розрахунку братимемо усю пораховану середньоденну зарплату (100%), оскільки загальний страховий стаж більше 10 років, а за розрахунковий період – більш як 6 місяців з 12. 

5. Обчислення суми допомоги з тимчасової втрати працездатності.

197,53 грн х 7 к.дн. = 1 382,71 грн.

 

Приклад 2. Працівник мобілізований у 2022 році та демобілізований у лютому 2023.

Працівника було мобілізовано 01.04.2022, а 15.02.2023 його демобілізували за станом здоров’я. Лікарняний відкрили з 25.03.2023 по 31.03.2023 (7 к.дн.). Загальний страховий стаж більше 10 років. Починаючи з 19.07.2022 (за період мобілізації) заробіток не нараховували. Заробіток працівника за кожен місяць відобразили у таблиці.

1. Визначимо розрахунковий період. 

Розрахунковий період березень 2022 – лютий 2023 

Розрахунковий період працівника
№ з/п Місяць Заробіток за місяць Календарні дні
2022 рік
1 Березень 8 000,00 31
2 Квітень 7 500,00 30
3 Травень 7 700,00 31
4 Червень 7 500,00 30
5 Липень 3 500,00 31
6 Серпень 0 31
7 Вересень 0 30
8 Жовтень 0 31
9 Листопад 0 30
10 Грудень 0 31
2023
11 Січень 0 31
12 Лютий 4 500,00 28
Всього   38 700 365

2. Виключення поважних причин з розрахункового періоду.

Норма про виключення періоду мобілізації ще не діяла, інших поважних причин не було. Тож виключати нічого.

3. Обчислення сукупного доходу, що входить до розрахунку.

Як випливає з даних таблиці, сукупний дохід становить 38 700,00 грн.

4. Обчислення середньоденного заробітку.

38700,00 грн : 365 к.дн. = 106,03 грн.

До розрахунку братимемо середньоденну 106,03 грн (100%), оскільки загальний страховий стаж більше 10 років. ЄСВ у кожному місяці, коли було нарахування зарплати (а це 6 місяців) за працівника платили не менш ніж у мінімальному розмірі. 

5. Обчислення суми допомоги з тимчасової втрати працездатності.

106,03 грн х 7 к.дн. = 742,21 грн 

 

Приклад 3. Розрахунок декретних, якщо працівниця була мобілізована в 2022 році та демобілізована в грудні 2022. Дата відкриття листка по вагітності та пологах - травень 2023 р. 

Працівницю було мобілізовано 01.03.2022 року, а 28.12.2022 року демобілізували за станом здоров’я. Лікарняний по вагітності відкрили з 25.05.2023 р.  на 126 к. дн. Починаючи з 19.07.2022 року (за період мобілізації) заробіток не нараховувався. Заробіток працівниці за кожен місяць відобразили у таблиці.

1. Визначимо розрахунковий період. 

Травень 2022 р. – квітень 2023 р.

 

Розрахунковий період
№ з/п Місяць Заробіток за місяць Календарні дні
2022 рік
1 Травень 6700 31
2 Червень 6700 30
3 Липень 3400 31
4 Серпень 0 31
5 Вересень 0 30
6 Жовтень 0 31
7 Листопад 0 30
8 Грудень 1 200,00 31
2023
9 Січень 6 700,00 31
10 Лютий 6 700,00 28
11 Березень 6 700,00 31
12 Квітень 6 700,00 30
Всього   44 800,00 365

2. Виключення поважних причин з розрахункового періоду.

В розрахунковому періоді поважних причин немає. Тож, виключати нічого.

3. Обчислення сукупного доходу, що входить до розрахнку.

Як слідує з даних таблиці, сукупний дохід складає 44800,00 грн

4. Обчислення середньоденного заробітку.

44800,00 грн / 365 к.дн =122,74 грн.

В прикладі розглядаємо допомогу по вагітності та пологах. Тож, слід врахувати, що державою гарантовано її мінімальний розмір.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Наразі максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 100 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 6 700 грн на місяць. Середньоденний розмір допомоги складає - 220,11 грн

Тож, до розрахунку беремо саме 220,11 грн., а не 122,74 грн

5. 4. Обчислення суми допомоги з тимчасової втрати працездатності.

220,11 грн * 126 к.дн = 27733,86 грн 

 

Приклад 4. Тимчасова непрацездатність настала після 07 червня 2023.

Працівника було мобілізовано 01.04.2022, а 15.02.2023 його демобілізували за станом здоров’я. Лікарняний відкрили з 09.06.2023 по 14.06.2023 (6 к.дн.) Загальний страховий стаж більше 10 років. Починаючи з 19.07.2022 (за період мобілізації) заробіток не нараховували. Заробіток працівника за кожен місяць відобразили у таблиці.

1. Визначимо розрахунковий період. 

Розрахунковий період червень 2022 – травень 2023 

Розрахунковий період
№ з/п Місяць Заробіток за місяць Календарні дні р.п. Календарні дні, що слід виключити з р.п.
2022
1 Червень 10 000,00 30  
2 Липень 6 000,00 31 13
3 Серпень 0 31 31
4 Вересень 0 30 30
5 Жовтень 0 31 31
6 Листопад 0 30 30
7 Грудень 0 31 31
2023
8 Січень 0 31 31
9 Лютий 8 000,00 28 14
10 Березень 12 000,00 31  
11 Квітень 12 000,00 30  
12 травень 12 000,00 31  
Всього   60 000,00 365 211

2. Виключення поважних причин з розрахункового періоду.

У розрахунковому періоді є поважна причина – період мобілізації працівника без збереження середнього заробітку 211 к.дн. з 19.07.2022 до 15.02.2023

Тож у розрахунку залишається 154 к.дн.

3. Обчислення сукупного доходу, що входить до розрахунку.

Як випливає з даних таблиці, сукупний дохід становить 60 000,00 грн.

4. Обчислення середньоденного заробітку.

60 000,00 грн : 154 к.дн. = 389,61 грн

До розрахунку братимемо середньоденну 389,61 грн (100%), оскільки загальний страховий стаж більше 10 років, а за 6 місяців із 12 перед настанням страхового випадку ЄСВ за працівника платили не менш ніж у мінімальному розмірі.

5. Обчислення суми допомоги з тимчасової втрати працездатності.

389,61 грн х 6 к.дн. = 2337,66 грн

Автор: Галина Казначей

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/ЄСВ, соціальний захист

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЄСВ, соціальний захист»